ไหว้พระพรหมที่ถูกต้อง มีขั้นตอนการไหว้อย่างไร

ไหว้พระพรหม

การ ไหว้พระพรหม เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของความเชื่อของคนไทย ในปัจจุบัน การตั้งรูปพระพรหมไว้สักการะกันเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลาย ๆ สถานที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการไหว้พระพรหมอย่างสูงสุด และในบทความนี้จะมาแนะนำถึงขั้นตอน และวิธีการต่าง ๆ ในการไหว้พระพรหมอย่างถูกต้อง ว่ามีขั้นตอนการไหวอย่างไร ไหว้ศาลตากับยาย มีที่มาของความเชื่อในเรื่องนี้อย่างไร รวมไปถึงสถานที่สักการะพระพรหมยอดฮิตในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดต่าง ๆ จากบทความนี้กันได้เลย

ของไหว้พระพรหม มีอะไรบ้าง

ของไหว้พระพรหมเป็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูใช้ในการไหว้พระพรหม โดยมีอยู่หลายชนิด ดังนี้

 • ธูปเทียน – เป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกและมีสัญลักษณ์ของพระพรหม มักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • กำยานเครื่องหอม – เป็นเครื่องหอมที่มีส่วนประกอบหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่ ไม้สัก หรือไม้มะพร้าว ซึ่งมักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • ผ้าพันตัว – เป็นผ้าที่มีลวดลายและสัญลักษณ์ของพระพรหม มักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • พระเครื่อง – เป็นเครื่องประดับที่มีลวดลายและสัญลักษณ์ของพระพรหม มักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • หินแกะสลัก – เป็นหินที่มีลวดลายและสัญลักษณ์ของพระพรหม มักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • หมอนทอง – เป็นหมอนที่มีลวดลายและสัญลักษณ์ของพระพรหม มักใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู
 • พระบรมสารีริกธาตุ – เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถือของผู้นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถือของผู้นับถือศาสนาฮินดูในประเทศไทย

ของไหว้พระพรหมเหล่านี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูใช้ในการไหว้พระพรหมและในการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู

ขั้นตอนการไหว้พระพรหมอย่างถูกต้องทำได้อย่างไร

การไหว้พระพรหมเป็นศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการไหว้พระพรหมที่ถูกต้องสามารถทำได้ดังนี้ 

 • เริ่มจากการไหว้พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือพระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักตร์สุดท้าย
 • พักตร์ที่ 1 ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน การเรียน สอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
 • พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่ได้คืน
 • พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 ดอก ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ครอบครัว คู่ชีวิต และขอพรให้มารดา
 • พักตร์ที่ 4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 ดอก ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง และการเสี่ยงดวง

ไหว้พระพรหมวันไหนดี

การไหว้พระพรหมนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อและความเหมาะสมของผู้ไหว้เอง การไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่ จึงสามารถไหว้พระพรหมได้ทุกวันตามสะดวกและเหมาะสมของผู้ไหว้ อย่างไรก็ตาม ในบางความเชื่อบางศาสนา อาจจะไม่นิยมไหว้พระพรหมในวันพระ เนื่องจากเชื่อว่าพระพรหมจะเสด็จไปปฏิบัติธรรม แต่นี่เป็นเพียงความเชื่อของบางศาสนาเท่านั้น ดังนั้น การไหว้พระพรหมนั้นควรจะเป็นไปตามความเชื่อและความเหมาะสมของผู้ไหว้เองโดยไม่จำกัดเฉพาะวันพระเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นในศาสนาของผู้ไหว้ได้ดีขึ้นอีกด้วย

จำนวนธูปในการไหว้พระพรหมใช้กี่ดอก

การไหว้พระพรหมนั้นมีหลายแบบแบ่งออกเป็นหลายศาสนา ไหว้พระพรหม ออนไลน์ แต่ในแบบที่เป็นไปตามประเพณีและความเหมาะสม จะใช้ธูปเทียน 9 ดอกและเทียน 2 เล่มในการไหว้พระพรหม โดยไม่ถือว่าผิดประเพณีแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ไหว้ยังสามารถจุดกำยานเครื่องหอมประกอบไปด้วยเพื่อเสริมความเป็นส่วนตัวและความเชื่อมั่นในศาสนาของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การไหว้พระพรหมนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อและความเหมาะสมของผู้ไหว้เอง ดังนั้น ผู้ไหว้สามารถไหว้พระพรหมในแบบที่เหมาะสมและสะดวกต่อตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องยึดตามแบบธรรมเนียมหรือประเพณีของศาสนาใด ๆ อย่างเคร่งครัด

ทำไมต้องไหวพระพรหมทั้ง 4 ด้าน

การไหว้พระพรหมทั้ง 4 ด้าน เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาฮินดู โดยแต่ละด้านจะมีความหมายและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปดังนี้

 • ด้านเหนือ (North) หรือทิศเหนือ แทนคุณสมบัติของพระพรหมเป็นผู้สร้างและผู้ควบคุมสิ่งต่าง ๆ ในโลก
 • ด้านใต้ (South) หรือทิศใต้ แทนคุณสมบัติของพระพรหมเป็นผู้ปกครองและผู้คุ้มครองโลก
 • ด้านตะวันออก (East) หรือทิศตะวันออก แทนคุณสมบัติของพระพรหมเป็นผู้ให้พรและความสุขในชีวิต
 • ด้านตะวันตก (West) หรือทิศตะวันตก แทนคุณสมบัติของพระพรหมเป็นผู้ทำลายและผู้กำจัดความเสียหายในโลก
ความเชื่อเรื่องพระพรหมกับสังคมไทย

ความเชื่อเรื่องพระพรหมกับสังคมไทย

ความเชื่อเรื่องพระพรหมเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในชุมชนที่มีชาวเชียงใหม่และล้านนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศาสนาฮินดูมีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศไทย ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องพระพรหมมักเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทย ไหว้พระพรหม ใช้ธูป โดยมีการไหว้พระพรหมในหลายๆ สถานที่ เช่น วัด ศาลหลักเมือง และบ้านของผู้นับถือศาสนาฮินดู นอกจากนี้ ยังมีการใช้สัญลักษณ์ของพระพรหม เช่น ธูปเทียน และกำยานเครื่องหอม ในการประกอบพิธีและการทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู นอกจากนี้ ความเชื่อเรื่องพระพรหมยังมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมของชาวไทย โดยมีการใช้ความเชื่อนี้ในการสร้างความสันติสุขและความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้น ความเชื่อเรื่องพระพรหมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยและมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมของชาวไทยอย่างมากในปัจจุบัน

สถานที่สักการะพระพรหมยอดนิยมในเมืองไทย

สถานที่สักการะพระพรหมเป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูไปสักการะและทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในเมืองไทย ดังนี้

 1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ – เชียงใหม่
 2. วัดพระแก้ว – กรุงเทพมหานคร
 3. วัดราชบพิธ – นครปฐม
 4. วัดศรีสุพรรณ – สุพรรณบุรี
 5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดโพธิ์) – นครปฐม
 6. วัดพระศรีมหาธาตุ – สงขลา
 7. วัดพระศรีม่อนแจ่ม – สุราษฎร์ธานี
 8. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดทอง) – กรุงเทพมหานคร
 9. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – อุบลราชธานี
 10. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดอโศก) – กรุงเทพมหานคร

สถานที่สักการะพระพรหมเหล่านี้มีความสำคัญและเป็นที่นับถือของผู้นับถือศาสนาฮินดูในประเทศไทย และมักเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการสักการะและทำบุญตามประเพณีของศาสนาฮินดู

ข้อดีของการไหว้พระพรหม

 • การไหว้พระพรหมเป็นการให้ความสำคัญและแสดงความเคารพต่อพระพรหม ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก ทำให้ผู้ศรัทธามีความรู้สึกใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระพรหม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสงบในใจของผู้ศรัทธา
 • ช่วยให้ผู้ศรัทธามีการพิจารณาถึงความสำคัญของชีวิต และช่วยให้ผู้ศรัทธามีความสงบในจิตใจ การทำสิ่งนี้ช่วยลดความเครียดและภาวะกังวลที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
 • ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติตามศีลธรรมและคุณค่าทางธรรมในชีวิตประจำวัน ผู้ศรัทธามีโอกาสทบทวนและปรับปรุงพฤติกรรมของตนเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมบริสุทธิ์
 • การไหว้พระพรหมเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในชุมชน ผู้ศรัทธามาร่วมกันไหว้พระพรหม และทำบุญหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น สร้างวัดหรือสถานที่ที่ไว้บูชา ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน
 • ช่วยให้ผู้ศรัทธามีความสุขภาพที่ดีทั้งจิตและกาย การฝึกสติและการสำรวจในกิจกรรมทางศาสนาช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างพลังให้กับร่างกาย
 • เป็นการเชื่อมโยงผู้ศรัทธากับความเมตตากรุณา ในการไหว้พระพรหมผู้ศรัทธามีโอกาสเสริมสร้างคุณลักษณะเช่นความเมตตากรุณา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเห็นใจต่อผู้อื่นในชีวิตประจำวัน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา