รอยแตกร้าวของผนังบ้าน แบบไหนต้องกังวล 

รอยแตกร้าวของผนังบ้าน

การเกิดรอยแตกร้าวของผนังบ้านอาจสร้างความกังวลใจให้แก่เจ้าของบ้านได้ไม่น้อย นอกจากจะทำให้ดูไม่สวยงามแล้ว ยังเป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซ่อมแซมรอยร้าวบนผนังให้ได้ผลดีที่สุด โดยเริ่มต้นจากการหาสาเหตุของรอยร้าว เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด จากนั้นจะพาไปทำความรู้จักกับประเภทของรอยร้าว ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย รวมถึงวิธีซ่อมแซมรอยร้าวแต่ละประเภท เพื่อให้ได้นำไปใช้โดยที่รอยร้าวบางประเภทอาจจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาช่าง เราไปดูกันก่อนว่ารอยแตกร้าวเกิดจากอะไรไปดูกัน

รอยแตกร้าวเกิดจากอะไร?

บ้านและอาคารโดยส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับปัญหารอยร้าวผนังเมื่อไปถึงจุดหนึ่งในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่มาจากการทรุดตัวตามธรรมชาติ เมื่ออาคารขยับหรือขยายตัวเพื่อรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดรอยแตกร้าวบนผนัง เน้นไปที่มุมหน้าต่างและบานประตูเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ความชื้นที่ส่งผลให้รอยร้าวบ้านใหม่ เกิดการทรุดตัวของดิน การคำนวณการรองรับน้ำหนักที่ผิดพลาด การเจริญเติบโตของรากต้นไม้ การสั่นสะเทือนจากการจราจร การติดตั้งท่อระบายน้ำเสีย กำจัดแมลงสาบในห้องน้ำ และสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการก่อสร้างบนพื้นที่ทรุดตัว ซึ่งสามารถทำให้โครงสร้างภายในอาคารโค้งงอ และส่งผลให้เกิดรอยร้าวตามผนังต่าง ๆ ได้

รอยแตกร้าวรูปแบบไหนที่เป็นอันตราย

รอยร้าวแตกลายงาบนผนังหรือเสา

รอยร้าวแตกลายงานั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การหดตัวของปูนเมื่อสูญเสียความชื้น การฉาบผิวที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้พื้นผิวแยกออกจากกัน แม้ว่ารอยแตกลายงาประเภทนี้จะไม่เป็นอันตราย แต่หากเป็นรอยลึกและกว้าง จนสามารถสอดบัตรหรือหัวปากกาเข้าไปได้ ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

รอยร้าวระหว่างเสากับผนังหรือตามขอบมุม

รอยร้าวผนังไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง บริเวณขอบวงกบประตูหน้าต่าง เสา คาน และเพดาน ซึ่งเกิดจากการประกบติดกันไม่สนิท นั่นเป็นผลมาจากการหดตัวของปูนและชิ้นส่วนก่อสร้าง ทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือรอยกะเทาะ ถึงแม้ว่ารอยร้าวประเภทนี้จะไม่เป็นอันตราย แต่เจ้าของบ้านก็สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง

รอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดาน

หากพบรอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดานลงมา อาจเป็นไปได้ว่าน้ำหนักด้านบนมากเกินไป จนทำให้ผนังรับน้ำหนักไม่ไหวและเกิดการทรุดตัวลงในบริเวณที่แบกรับน้ำหนักมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างด้านบนผนังที่รองรับอยู่ เจ้าของบ้านควรเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่นั้น เพื่อลดน้ำหนัก แล้วเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว

รอยร้าวผนังแนวทแยงจากด้านมุม

รอยร้าวแนวทแยงจากมุมหรือขอบเสา เป็นสัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่า รากฐานส่วนนั้นเกิดการทรุดตัว จนดึงผนังให้แยกออกจากกัน ซึ่งสาเหตุมักเกิดจากการต่อเติมโครงสร้างใหม่เข้ากับเดิม แต่รากฐานทรุดตัวไม่เท่ากัน หากรอยร้าวเกิดจากโครงสร้างเดิมที่ไม่ได้ต่อเติม ถือเป็นอันตรายมาก เจ้าของบ้านควรเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยด่วนที่สุด

รอยร้าวบนเสาและคานบ้าน

หากพบว่าเสามีรอยแตกร้าวจนปูนกะเทาะหรือผิดรูป เหมือนถูกกดทับ หรือคานโค้งงอลักษณะเหมือนจะหักครึ่ง ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยวิกฤตที่สุด ซึ่งอาจทำให้โครงสร้างพังถล่มได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าของบ้านควรเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณนั้นทันที

รอยแตกร้าวผนังบ้าน

รอยแตกร้าวที่ส่งผลต่อโครงสร้างบ้าน

ปัญหาเกี่ยวกับรอยแตกร้าวของผนังบ้านอาจเป็นปัญหาที่รบกวนใจสำหรับเจ้าของบ้านหลายคน อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วรอยร้าวบนผนังมีลักษณะแตกต่างกันไป และมีผลต่อโครงสร้างของบ้านได้เช่นกัน เพียงแต่มีบางแบบที่มีความเสี่ยงมากกว่าอื่น ๆ

  • รอยร้าวแนวดิ่งกลางผนังแสดงให้เห็นถึงความแอ่นตัวของโครงสร้างคานที่อยู่เหนือผนังบ้าน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมหรือการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง เหตุใดก็ตามรอยร้าวแบบนี้อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การวางของที่มีน้ำหนักมากหรือการติดตั้งแทงก์น้ำบนผนัง ที่อาจทำให้คานแอ่นตัวมากขึ้นและสร้างรอยร้าวในแนวดิ่ง
  • รอยร้าวแนวเฉียงกลางผนังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงปัญหาในฐานรากของอาคาร เนื่องจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีการแบ่งแยกของรอยร้าวด้วยหน้าต่างหรือประตู หรือมุมวงกบประตูที่มีรอยร้าวเฉียง ๆ สัญญาณนี้อาจไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง 

เนื่องจากเป็นผลจากการยืดขยายของวงกบประตูเมื่อผนังได้รับอุณหภูมิสูงขึ้น และไม่ได้เกิดจากการแอ่นตัวของโครงสร้างอาคารโดยตรง ดังนั้นการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำให้เป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีซ่อมรอยแตกร้าวผนังบ้าน

กรณีรอยร้าวที่ไม่อันตราย 

เมื่อรู้จักกับรอยร้าวในลักษณะต่าง ๆ และสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว เจ้าของบ้านสามารถแยกแยะรอยแตกร้าวที่ไม่อันตรายได้ แต่ในขั้นตอนการซ่อมรอยร้าวผนังบ้าน ก็ยังแบ่งการซ่อมได้อีก 2 แบบตามลักษณะของรอยร้าวที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • กรณีรอยร้าวแตกกะเทาะ เจ้าของบ้านควรสกัดเอาปูนส่วนที่แตกร้าวออกมาให้หมดก่อน จากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิว ก่อนนำปูนใหม่อุดเข้าไปให้เต็มโพรงที่แตกกะเทาะออกมา หรืออาจใช้วัสดุอื่น ๆ อย่างเช่น โป๊วปิดรอยร้าว หรือใช้กาวซิลิโคนก็ได้ ซึ่งจะได้ผลดีกับขอบประตูหน้าต่างที่มีแรงกระเทือนจากการเปิดปิดบ่อย ๆ
  • กรณีรอยร้าวแตกลายงา เจ้าของบ้านสามารถซ่อมได้ง่าย ๆ โดยใช้สีที่มีความยืดหยุ่นสูงทาทับในกรณีที่รอยแตกลายงามีขนาดเล็ก หรือใช้ปูนตกแต่งผนังฉาบทับในกรณีที่รอยแตกลายงามีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การติดวอลล์เปเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมองไม่เห็นรอยแตกร้าวที่น่ารำคาญตาเหล่านี้อีกเลย

กรณีรอยร้าวที่เป็นอันตราย 

สิ่งแรกที่เจ้าของบ้านต้องทำเมื่อพบรอยร้าวที่เป็นอันตรายนั่นก็คือ ย้ายสิ่งของออกจากบริเวณที่เกิดปัญหาให้หมด เพื่อลดน้ำหนักและแรงกดทับของโครงสร้าง หากเป็นห้องนอนก็ควรย้ายไปนอนห้องอื่นก่อน แล้วติดต่อช่างหรือวิศวกรก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินความเสียหายและหาทางแก้ไขโดยด่วน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ ห้ามปิดทับรอยแตกร้าวก่อนได้รับการตรวจสอบเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้การประเมินความเสียหายโดยผู้เชี่ยวชาญคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้

ไม่ซ่อมรอยร้าวบนผนัง

หากไม่ซ่อมรอยร้าวบนผนัง จะเกิดอะไรขึ้น

การที่ผนังมีรอยร้าว แสดงว่าบ้านกำลังประสบปัญหา ดังนั้นควรพิจารณาซ่อมแซมโดยเร็ว แม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นเร่งด่วน แต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซม อาจส่งผลกระทบมากมาย อาทิ

  • ทำให้บ้านดูไม่สวยงาม
  • โครงสร้างบ้านอาจเกิดปัญหาหรือถล่มได้
  • อาจเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมจนผนังผุกร่อนและกะเทาะ

สรุป

ทุกคนจะเห็นได้ว่า การมีรอยร้าวบางอย่างบนผนังหรือโครงสร้างของบ้านไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงมากนักสำหรับเจ้าของบ้าน เพราะส่วนใหญ่แล้วการซ่อมรอยแตกร้าว ผนังปูนสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเรียกช่างมาเสียเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ถ้าพบเห็นรอยแตกร้าวของผนังบ้านที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น รอยแตกหรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง เราควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสียหายและรีบแก้ไขสัญญาจำนองที่ดินให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด เพื่อให้บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยในทุกวันยังคงมั่นคงและปลอดภัยไปอีกนานนับหลายปีเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและคนในบ้านได้อย่างแน่นอน

รอยแตกร้าวผนังบ้าน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา