ไหว้เจ้าที่ในบ้านให้ถูกต้อง ถูกหลัก และได้ผลต้องทำอย่างไร

ไหว้เจ้าที่ในบ้านให้ถูกต้อง ถูกหลัก

การ ไหว้เจ้าที่ในบ้าน เมื่อขึ้นบ้านใหม่หรือซื้อคอนโดใหม่เป็นหนึ่งในประเพณีที่คนไทยมีมาตั้งแต่โบราณ การไหว้เจ้าที่ถือเป็นการเชิญเจ้าที่มาอยู่ในบ้านหรือห้องชุดของเรา และขอพรจากเจ้าที่ให้เป็นเบื้องต้นของความเป็นระเบียบและความสงบสุข

การไหว้เจ้าที่ขึ้นอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค แต่ปกติแล้วจะมีขั้นตอนพื้นฐานที่เหมือนกัน ดังนี้

 • การเตรียมสิ่งของที่จะไปไหว้ เช่น ไหว้เจ้าที่ในบ้านเช่า จะเตรียมขนมไหว้ เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เสื้อผ้า หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
 • จัดเรียงของไหว้เจ้าที่ โดยจะวางของไว้ที่ด้านหน้า
 • การไหว้เจ้าที่โดยตั้งตัวข้างหน้าของเจ้าที่ และจุดธูปขอพรบอกกล่าวกับเจ้าที่ด้วยความเคารพ

สำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านเช่าหรือ บ้านในสวน ไร่สวน อาจจะมีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม เช่น การวางผ้าไหว้ที่ด้านหน้าของเจ้าที่ การประดับดอกไม้หรือเทียนเพื่อเป็นการเชิญเจ้าที่มาอยู่ในบ้าน หรือการประดับโต๊ะเพื่อเป็นการเชิญเจ้าที่ไปนั่งที่โต๊ะ การไหว้เจ้าที่นั่นเป็นการแสดงความเคารพและเชิญเจ้าที่มาอยู่ในบ้านหรือที่ดินของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าที่ดูแลและปกป้องบ้านหรือที่ดินของเรา การทำการไหว้เจ้าที่ต้องทำตามหลักธรรมชาติและประเพณีของแต่ละภูมิภาค โดยต้องมีความเคารพและตระหนักถึงความสำคัญของการไหว้เจ้าที่ในวันปัจจุบัน ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การไหว้เจ้าที่ในบ้านในวันสำคัญ ๆ เช่น วันเข้าบ้านใหม่ หรือ วันเปิดศาลากลาง โดยในการไหว้เจ้าที่นั่นจะมีการเตรียมพิธีกรรมที่ถูกหลักและถูกขั้นตอน และครบถ้วนตามประเพณีของแต่ละภูมิภาค การไหว้เจ้าที่นั่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างความสุขสำหรับทุกคน

ศาลพระภูมิ กับ ศาลเจ้าหน้าที่ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ศาลพระภูมิและศาลเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย แต่มีความแตกต่างกันในบางประการ

 • ศาลพระภูมิเป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นที่ตั้งของพระภูมิ มักจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระภูมิ โดยมักจะมีการเจริญราษฎร์ที่ศาลพระภูมิด้วยการนำเสนอสังสรรค์และการแสดงเพื่อเชิญเจ้าที่เข้าร่วมพิธี
 • ศาลเจ้าหน้าที่เป็นสถานที่ที่ใช้บูชาและไหว้เจ้าที่เพื่อเป็นการเชิญเจ้าที่มาคุ้มครองและปกป้องบ้านและครอบครัว โดยมักจะมีการตั้งตัวไหว้เจ้าที่และนำเสนออาหารและของขวัญต่าง ๆ ให้กับเจ้าที่เพื่อขอพรจากเจ้าที่ให้เป็นกันเอง

ดังนั้น ศาลพระภูมิและศาลเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุประสงค์และการใช้งาน แต่ทั้งสองก็เป็นสถานที่ที่สำคัญและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทย

การไหว้เจ้าที่ในบ้านมีข้อดีอย่างไรบ้าง

การไหว้เจ้าที่ในบ้านมีข้อดีหลายอย่างเช่นกัน ดังนี้

เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสุขในบ้าน

การไหว้เจ้าที่ในบ้านช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสุขในครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องสำคัญหรือเรื่องใหญ่ ๆ เกิดขึ้น เช่นการศึกษา การเจริญเติบโต หรือการทำธุระสำคัญ การไหว้เจ้าที่จะเป็นการเตือนให้ครอบครัวรู้สึกมั่นใจและมีกำลังใจที่จะต่อสู้และเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

บรรเทาความวิตกกังวลและเครียด

การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังเป็นการบรรเทาความวิตกกังวลและเครียดในชีวิตประจำวันของคนในครอบครัวด้วย โดยการไหว้เจ้าที่จะเป็นการเชื่อมต่อกับพระเจ้าและการให้กำลังใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิต จึงเป็นการช่วยให้คนในครอบครัวมีสมาธิและความสุขในชีวิตประจำวัน

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการส่งเสริมความเป็นอยู่ร่วมกันในครอบครัว โดยทุกคนจะรู้สึกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังช่วยให้คนในครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของศีลธรรมและวัฒนธรรมของตนเอง

สร้างความเป็นระเบียบและเสริมสร้างความเป็นอยู่ร่วมกัน

การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังช่วยสร้างความเป็นระเบียบและเสริมสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันในบ้าน โดยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเป็นระเบียบ ซึ่งจะช่วยสร้างการทำงานร่วมกันของคนในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมวัฒนธรรมและศีลธรรม

การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและศีลธรรมในครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีให้ต่อไป โดยเราสามารถเรียนรู้ความหมายของพิธีการและวัฒนธรรมต่าง ๆ จากการไหว้เจ้าที่ในบ้านได้อีกด้วย

สร้างความสงบสุขและความสุขในบ้าน

การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังช่วยสร้างความสงบสุขและความสุขในบ้าน โดยการไหว้เจ้าที่จะช่วยให้คนในบ้านมีความเชื่อมั่นและความสงบในใจ นอกจากนี้ การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังเป็นการเชื่อมต่อกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูก ต้นล่ำซำ ซึ่งจะช่วยให้คนในบ้านมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรา

การเตรียมของไหว้เจ้าที่ในบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง

การเตรียมของไหว้เจ้าที่ในบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง

ของที่ต้องเตรียมสำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านมีดังนี้

 • เทียน 2 เล่ม
 • ธูป 5 ดอก
 • น้ำชา 5 แก้ว
 • ดาวเรือง 9 ดอก
 • ผลไม้ 9 ชนิด
 • หมากพลู 9 คำ
 • ผ้าขาวบาง 1 ผืน

สำหรับผลไม้ที่ต้องนำมาในการไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้น จะเป็นผลไม้ชนิดใดก็ได้ แต่ควรเลือกผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล เช่น ส้ม กล้วย องุ่น สับปะรด แอปเปิล ลิ้นจี่ สาลี่ ลูกพลับ ทับทิม และอื่น ๆ ตามต้องการ

การไหว้เจ้าที่ในบ้านมีขั้นตอนการไหว้อย่างไร

หลังจากได้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการไหว้เจ้าที่ในบ้านครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคือการหาฤกษ์งามเพื่อทำพิธีไหว้ เพื่อให้ได้ผลดีและประสบความสำเร็จตามความปรารถนา ซึ่งวันที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นวันอังคารหรือวันเสาร์ เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการทำพิธีไหว้ต่อไปนี้

 1. ให้ผู้ไหว้หันหน้าเข้าในบ้าน จากนั้นให้ปูผ้าขาวบางไว้กลางบ้าน และนำสิ่งของที่ได้เตรียมไว้ทั้งหมดมาวางบนผ้าขาวบาง
 2. เริ่มต้นจากการจุดธูป เทียน โดยให้เริ่มจากด้านฝั่งขวาของเทียน และกล่าวขอขมาว่า “ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่…(บ้านเลขที่ตัวเอง) บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
 3. หลังจากทำการจุดธูปเสร็จแล้ว ให้ดับเทียนและจับพานพร้อมกล่าวคำลา หลังจากนั้นค่อยนำผลไม้ไปรับประทาน

การไหว้เจ้าที่ในบ้านต้องไหว้บ่อยแค่ไหน

การไหว้เจ้าที่ในบ้านจะขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค แต่ละชนชาติ หรือแม้กระทั่งครอบครัวแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการไหว้ที่แตกต่างกันไปได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ไหว้เจ้าที่ในบ้านอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้สมดุลกับการดูแลเจ้าที่ในบ้านและดำเนินชีวิตในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะเห็นว่าในวันพิเศษหรือวันสำคัญ หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เช่น มีการประกวด การสอบ การเปลี่ยนบ้าน การเจริญกรรม หรือมีเหตุการณ์ที่น่าเกรงขามเกิดขึ้น เช่น มีผู้เสียชีวิตในบ้าน หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นต้น ก็ควรจะไหว้เจ้าที่ในบ้านเพิ่มเติมให้เหมาะสมด้วย

การไหว้เจ้าที่ในบ้านนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และสำคัญอย่างมาก และบทความนี้ได้อธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ในบ้านอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ที่สนใจและสงสัยในขั้นตอนการไหว้เจ้าที่ในบ้านสามารถอ่านและนำไปทำตามได้อย่างง่ายดาย การไหว้เจ้าที่ในบ้านยังเป็นการเสริมสิริมงคลและช่วยให้บ้านเรามีความสง่างามและเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบ ซึ่งยังไม่ต้องใช้งบประมาณมากเลยทีเดียว ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกคนมาไหว้เจ้าที่ในบ้านของตนเอง เพื่อเสริมสิริมงคล สร้างความเชื่อมั่นและความสุขในครอบครัว และช่วยให้บ้านของเรามีแต่ความสุขความเจริญ

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา