ข้อห้าม การยก เสาเอก เรื่องที่ควรรู้ก่อนสร้างบ้าน

ข้อห้าม การยก เสาเอก

ข้อห้าม การยก เสาเอก คนไทยมักมีความเชื่อที่ว่าการเริ่มต้นอย่างเป็นมงคลจะนำพาสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตต่อไป เช่นเดียวกับการทำพิธีลงเสาเอกบ้าน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในวัฒนธรรมไทย พิธีนี้เชื่อว่าเป็นการนำเสาหลักของบ้านไปตามฤกษ์งาม เพื่อให้บ้านสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสงบสุขและมั่นคง การเลือกวันที่เหมาะสมในการทำพิธีลงเสาเอกก็มีความสำคัญอย่างมาก 

โดยเฉพาะใน ฤกษ์ยกเสาเอกบ้าน ซึ่งการเลือกวันที่เหมาะสมจะช่วยให้พิธีเป็นไปอย่างดีและเป็นมงคล ศึกษา ข้อห้าม การยก เสาเอก จะทำให้บ้านได้รับพรสวรรค์และความสุขอย่างเต็มที่ ดังนั้น ความสำคัญของพิธีลงเสาเอกในวัฒนธรรมไทยไม่สามารถประมาณความสำคัญได้ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างบ้านใหม่ เพื่อให้ได้บ้านที่มั่นคงและเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวของเรา

พิธีลงเสาเอกบ้านคืออะไร

การ สร้างบ้านหลังใหม่นับเป็นก้าวสำคัญในชีวิต เสาเอกจึงมีความสำคัญยิ่งในฐานะหัวใจของโครงสร้างอาคาร ทำหน้าที่รับน้ำหนักและให้ความแข็งแรงแก่บ้าน ในอดีตเสาเอกมักทำจากไม้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้คอนกรีต เนื่องจากเป็นวัสดุที่ทนทานกว่า นอกจากความสำคัญทางโครงสร้างแล้ว พิธีลงเสาเอกบ้านยังมีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ด้วย โดยถือเป็นพิธีกรรมสำคัญที่สะท้อนความเชื่อและประเพณีอันยาวนานของสังคมไทย  การแก้ไข รอยร้าวผนัง ควรดำเนินการโดยระมัดระวังเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม โดยควรใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม และเลือกวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมกับประเภทของรอยร้าว

พิธีนี้มุ่งหวังให้เสาเอกซึ่งเปรียบเสมือนผู้นำครอบครัว มีความแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องคุ้มครองและนำพาครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและผาสุก จำเป็นที่จะต้องศึกษา ข้อห้าม การยก เสาเอก อย่างละเอียด การให้ความสำคัญกับพิธีลงเสาเอกบ้านจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยคุณค่าทางจิตใจที่มุ่งหวังความสุข ความรัก และความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวใหม่ด้วย พิธีกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และคุณค่าแห่งครอบครัวไทยได้อย่างแท้จริง

ยกเสาเอกบ้าน เสริมสิริมงคล

พิธีลงเสาเอกต้องเริ่มจากอะไร?

พิธีลงเสาเอกบ้าน เป็นประเพณีที่มีความสำคัญ แต่การทำพิธีนี้จำเป็นต้องเริ่มต้นในวันและเวลาที่มีมงคล ซึ่งเป็นขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้น การกำหนดวันและเวลาเพื่อทำพิธีลงเสาเอกจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก มีรายละเอียดดังนี้

 • ฤกษ์ที่เหมาะสมของพิธีลงเสาเอกบ้าน เมื่อพูดถึงฤกษ์ที่เหมาะสม มักจะยึดตามเลขมงคลที่เชื่อว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของบ้าน ซึ่งฤกษ์ที่นิยมในปี 2567 จะเน้นไปที่เลข 9 โดยมีความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้า ดังนั้น การเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้านจึงมักจะเป็นเวลา 9.00 น. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามความเชื่อ
 • ของมงคลสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้าน การเตรียมของมงคลในการทำพิธีลงเสาเอกบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะเชื่อว่าของมงคลจะช่วยเสริมความเป็นมงคลและความโชคดีให้กับบ้านใหม่ บางของมงคลที่มักจะใช้ได้แก่ โต๊ะหมู่บูชา ชุดจตุปัจจัยไทย สายสิญจน์ ผ้าสามสี ผ้าหัวเสา ผ้าห่มเสา และอื่น ๆ อีกมากมายที่มีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรม
 • ไม้มงคล 9 อย่างสำหรับพิธีลงเสาเอกบ้าน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความแข็งแรงของบ้านใหม่ ไม้มงคลที่นิยมใช้ได้แก่ ราชพฤกษ์ ขนุน ชัยพฤกษ์ ทองหลาง ไผ่สีสุก ทรงบาดาล ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้กันเกรา
 • ใบไม้มงคลสำหรับพิธีลง เนื่องจากเชื่อว่าใบไม้นั้นสามารถช่วยเสริมความมงคลและโชคดีให้กับบ้านใหม่ได้ ใบไม้ที่มักจะนำมาใช้ได้แก่ ใบทอง, ใบเงิน, ใบนาก, ใบทับทิม, ใบพลู, ใบมะรุม, ใบมะขาม, ใบยอ, ใบโกศล, ใบวาสนา, และใบชวนชม

การเตรียมการหน้างานในพิธียกเสาเอก

การเตรียมการหน้างานใน พิธียกเสาเอก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างบ้าน เพราะมันเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลาฤกษ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการเตรียมการให้มีความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ดังนี้

 • การเตรียมพื้นที่รอบๆ บริเวณที่จะทำพิธีให้เรียบร้อย เพื่อให้สะดวกในการทำพิธี
 • การขุดหลุมฐานรากที่จะทำพิธีให้มีขนาดความลึกและความกว้างตามแบบที่กำหนด
 • การปรับพื้นที่ในก้นหลุมให้เรียบร้อย โดยการเก็บเศษปูนหรือไม้ที่เคยใช้งานให้หมด และปรับระดับให้เรียบด้วยทรายหยาบ
 • เตรียมเหล็กเสริมฐานรากไว้ด้านบนของหลุม พร้อมที่จะใช้ในการยกเสาเอกในภายหลัง
 • เตรียมเหล็กเสาที่จะทำการยกเสาเอกโดยการวางพาดไว้ตรงปากหลุมโดยยกหัวเสาให้สูงขึ้นเหนือโคนเสา
 • เตรียมคอนกรีตให้พร้อมเพื่อเตรียมเทหลังจากการยกเสาเหล็กขึ้นตั้งแล้ว
พิธีลงเสาเอกบ้านมีขั้นตอนอย่างไร?

พิธีลงเสาเอกบ้านมีขั้นตอนอย่างไร?

การ พิธีลงเสาเอก บ้านเป็นงานที่สำคัญและมีความสำคัญต่อความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทยมาโบราณ การปลูก ต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์หน้าบ้าน เป็นวิธีที่ดีในการสร้างบรรยากาศที่มีความเงียบสงบและเย็นชื่น โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่มีความสวยงามและมีความหมายในการเสริมแรงบันดาลใจและโชคลาภให้กับบ้านของคุณ ขั้นตอนของพิธีนี้มีดังนี้

 • การเตรียมหน่อกล้วย หน่ออ้อย และผ้าสามสี โดยผูกติดกับเสาเหล็กที่จะเป็นเสาเอกบ้าน โดยควรจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนถึงวันพิธี
 • หากไม่มีการเชิญพระสงฆ์หรือพระอาจารย์มาช่วยทำพิธี สามารถเชิญผู้ใหญ่หรือเจ้าของบ้านเป็นผู้ทำพิธีได้ โดยเริ่มต้นวางสายสิญจน์ตั้งแต่บริเวณโต๊ะหมู่บูชา ยาวไปจนถึงบริเวณเสาเอก
 • เจ้าภาพของพิธีลงเสาเอกจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานถึงความเป็นสิริมงคล และกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะเครื่องสังเวยเทวดา ให้ช่วยคุ้มครอง
 • ตอกไม้มงคล 9 ชนิดไปในหลุมเสาเอก
 • วางแผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทอง และเหรียญเงินลงไปในหลุม
 • นิมนต์พระสงฆ์มาพรมน้ำมนต์ และโปรยทรายเสกลงที่หลุมเสาเอก เจิมและปิดแผ่นทองที่เสาเอก
 • เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี ร่วมกันถือสายสิญจน์และยกเสาเอกให้เรียบร้อย
 • เจ้าภาพโปรยข้าวตอกดอกไม้ และแป้งหอม ลงที่หลุมเสาเอก เป็นอันจบพิธี
ยกเสาเอกบ้าน เสริมสิริมงคล

ข้อห้ามพิธีลงเสาเอกบ้าน

การมีความเชื่อและการปฏิบัติตามข้อห้ามเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สอดคล้องกับความเชื่อและวิธีการในการสร้างบ้านของคนไทย การปฏิบัติตาม ข้อห้าม การยก เสาเอก ถือเป็นการรักษาศักยภาพและสิ่งสำคัญของบ้านและครอบครัว

 • ห้ามปลูกบ้านบนทางสามแพร่ง ควรเลือกที่ตั้งบ้านที่ไม่ตรงกับทางสามแพร่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งบ้านบนทางสามแพร่ง
 • การยกเสาเอกในเดือนคี่ (เดือนที่ 1, 3, 5, 7, 11) ถือเป็นข้อห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สมบูรณ์หรือความไม่เจริญเติบโตในบ้าน
 • ควรเลือกที่ตั้งบ้านให้อยู่ในทิศทางที่ไม่ขวางพระอาทิตย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพและความไม่สงบในบ้าน
 • ควรป้องกันไม่ให้มีการปลูกบ้านทับตอหรือต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและความไม่สงบในบ้าน
 • ควรหลีกเลี่ยงการมุงหลังคาในเดือน 3 เนื่องจากเป็นเดือนที่ไม่เป็นมงคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบในบ้าน
 • ห้ามทำประตูหลังบ้านให้ตรงประตูหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบในบ้าน
 • ห้ามสร้างบ้านคร่อมทางน้ำไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

บทสรุป 

ข้อห้าม การยก เสาเอก เป็นความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยในสมัยก่อนมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญและมีความหมายอย่างสูง อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้คนในสมัยก่อนอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลหรือหลักการที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องใช้ความเชื่อทางหลักพุทธศาสนาเข้ามาช่วยเชื่อมโยงเรื่องนี้ไว้ ทำให้เกิดการจดจำและการสืบสานต่อไป

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา