ปลั๊กไฟมาตรฐาน เลือกซื้ออย่างไร ไม่เสี่ยงอันตราย

ปลั๊กไฟมาตรฐาน เลือกซื้ออย่างไร ไม่เสี่ยงอันตราย

การเลือกซื้อ ปลั๊กไฟมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบ้าน ที่ทำให้การเลือกซื้อปลั๊กไฟที่มีมาตรฐานและปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง 

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลือก ซื้อปลั๊กไฟ ที่มีมาตรฐานและปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถทำการเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจและไม่เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเกณฑ์และขั้นตอนการเลือกซื้อที่คุณควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อปลั๊กไฟ โดยเน้นไปที่ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อให้เป็นหลัก

มาตรฐานปลั๊กไฟดูจากอะไรได้บ้าง

 1. มาตรฐานการผลิตและการใช้งาน การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่จะใช้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย เช่นเดียวกับปลั๊กไฟ 3 ตาที่จะต้องมีมาตรฐาน มอก. 2432-2555 เพื่อรับรองถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้น การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควรดูว่ามีสัญลักษณ์ มอก. 2432-2555 ที่เป็นไปตามมาตรฐานเสมอ
 2. การออกแบบเต้ารับและเต้าเสียบ อุปกรณ์ปลั๊กไฟที่มีมาตรฐานเต้าเสียบจะต้องมีเต้าเสียบขากลม 3 ขาเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้งาน นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการติดตั้งฉนวนกันไฟที่โคนขาเต้าเสียบอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร และเต้ารับจำเป็นต้องมี 3 ช่อง สำหรับรับกระแสไฟฟ้าและสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายในการใช้งาน
 3. การใช้วัสดุที่ปลอดภัย รางปลั๊กหรือปลั๊กไฟควรผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟและไม่นำความร้อน วัสดุที่เหมาะสมคือพลาสติก ABS หรือ PC ที่ผ่านมาตรฐาน UL94 เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร
 4. ระบบตัดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานจำเป็นต้องมีระบบตัดไฟหรือเบรกเกอร์นิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้เบรกเกอร์นิรภัย (Circuit Breaker) เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีที่มีการใช้งานไฟฟ้ามากเกินไป
 5. การรองรับแรงดันและกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าควรระบุแรงดันไฟและการรองรับกระแสไฟฟ้าในขอบเขตที่มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 6. การใช้สวิตช์และสายไฟ การใช้งานสวิตช์และสายไฟควรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน สวิตช์เปิด-ปิดควรมีมาตรฐานรับรองมอก. 824-2551 หรือ IEC61058 และสายไฟควรมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ต่ำกว่าเต้าเสียบและเต้ารับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน
ปลั๊กไฟมาตรฐาน เลือกซื้ออย่างไร

เลือกปลั๊กไฟอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนามากขึ้นอย่างมหาศาล ปลั๊กพ่วง ก็ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ในช่วงหลังนี้เราเห็นปลั๊กพ่วงที่มาพร้อมช่อง USB บนตัวเรียก ปลั๊กไฟ เข้าได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องใช้หัวปลั๊กเพิ่มเติมและจัด ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนเลือกปลั๊กไฟ เช่น

 1. ความยาวของสายไฟ ควรเลือกความยาวที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสะสมสายไฟในพื้นที่ใช้งานมากเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตรายในการใช้งาน
 2. จำนวนวัตต์ที่ใช้งาน ปลั๊กพ่วงแต่ละชนิดสามารถรองรับกำลังไฟได้ต่างกัน ควรเลือกตามความต้องการการใช้งาน เช่น การใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟสูง
 3. ช่อง USB หากต้องการใช้งานเพื่อการชาร์จอุปกรณ์เช่นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ การมีช่อง USB บนปลั๊กพ่วงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้งานประจำวัน

ซื้อปลั๊กไฟทั้งที ต้องดูอะไร

ทุกบ้านต้องมี อุปกรณ์ไฟฟ้า และ การมีปลั๊กไฟ หรือรางปลั๊กไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้งานไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบาย แต่การเลือกซื้อปลั๊กไฟก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน เพราะการเลือกใช้ปลั๊กไฟที่ไม่เหมาะสมอาจเสี่ยงต่ออันตรายได้ ดังนั้นเมื่อต้องการซื้อปลั๊กไฟ ควรคำนึงถึงข้อสังเกตต่าง ๆ ตามนี้เลย

 1. ตรวจสอบเครื่องหมายมอก.2432 ซึ่งเป็นมาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์มาตรฐาน UL ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา
 2. ปลั๊กไฟควรมีสวิตช์เปิด-ปิดเพื่อป้องกันไฟกระชาก และฟิวส์เซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าเกินขนาดที่กำหนด
 3. ตรวจสอบค่าพิกัดไฟฟ้าสูงสุด แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟรับได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านหรือที่ทำงาน
 4. เลือกวัสดุทำรางเต้ารับที่ทนต่อความร้อน เช่นพลาสติกเอบีเอสหรือเอวีซี เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้
 5. คำนึงถึงขนาดและลักษณะของปลั๊กไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจำนวนเต้ารับ กำลังไฟ และความยาวสายไฟเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 6. หากมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน ควรเลือกปลั๊กไฟที่มีม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด เพื่อป้องกันอันตรายในการใช้งาน

การเลือก ซื้อปลั๊กไฟ ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเสมอ และคำแนะนำด้านบนนี้จะช่วยให้การใช้งานไฟฟ้าในบ้าน หรือ สามารถ ใช้ หญ้านวลน้อย ในการจัดแต่งห้องเพิ่มได้อีกด้วย เป็นไปอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้

แนะนำวิธีใช้ปลั๊กไฟให้ถูกวิธี ป้องกันความปลอดภัย

แนะนำวิธีใช้ปลั๊กไฟให้ถูกวิธี ป้องกันความปลอดภัย

เมื่อได้ ปลั๊กไฟมีมาตรฐาน มาแล้ว ควรใช้ปลั๊กไฟแบบถูกวิธีเสมอ ไม่งั้นเครื่องใช้ไฟอาจเสียหายได้ และเครื่องหมายมอก.ก็ไม่มีประโยชน์เลย

 1. ตรวจสอบกำลังไฟให้ดีก่อนใช้งาน แต่ละปลั๊กไฟสามารถรองรับกำลังไฟได้ต่างกัน ก่อนเสียบปลั๊กต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ควรตรวจสอบกำลังไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำลังไฟที่ปลั๊กไฟสามารถรับได้ โดยเฉพาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟมาก เช่น เตารีด ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน หรือไดร์เป่าผม หากต้องต่อพ่วงกับปลั๊กไฟ ควรเสียบเพียง 1 เครื่องต่อปลั๊กไฟ 1 อัน หรือเสียบเข้ากับปลั๊กไฟหลักของบ้านเพื่อความปลอดภัย
 2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่อพ่วงออกจากปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน หากไม่อยู่บ้านนาน ๆ ควรดึงปลั๊กอุปกรณ์ต่อพ่วงออกจากปลั๊กไฟเพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น การถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายังช่วยประหยัดค่าไฟในกรณีที่ปลั๊กไฟไม่มีสวิตช์เปิด-ปิด
 3. อย่าเสียบปลั๊กไฟต่อพ่วงอุปกรณ์จำนวนมากเกินไป หากปลั๊กไฟต่อพ่วงมีจำนวนเต้ารับ 4 ตัว ควรระวังอย่าให้กำลังไฟเกินกว่าที่ปลั๊กไฟจะรับได้ เลือกเสียบเพียงอุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย
 4. อย่าดัดแปลงรางปลั๊กไฟ รางปลั๊กไฟและปลั๊กพ่วงถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานชั่วคราวเท่านั้น ไม่ควรดัดแปลงหรือติดตั้งแบบถาวร เพราะอาจทำให้สายไฟและปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้
ปลั๊กไฟมาตรฐาน เลือกซื้ออย่างไร

สรุป

การใช้งาน ปลั๊กไฟมาตรฐาน เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเราและทรัพย์สิน  หลายคนอาจคิดว่าปลั๊กไฟที่ใช้มานานแล้วยังสามารถใช้ต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เพราะปลั๊กไฟที่ใช้มานานควรต้องระวังและสังเกตอาการที่บอกว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อความปลอดภัย อาจมีอาการเช่นเสียบปลั๊กแล้วมีประกายไฟ มีเสียงดังเหมือนไฟฟ้าช็อต ปลั๊กหลวมไม่แน่นหรือต้องขยับตัวปลั๊กหลายครั้งก่อนที่ไฟจะเข้า เมื่อพบปัญหาเหล่านี้แสดงว่าปลั๊กไฟของคุณอาจจะมีปัญหาและควรเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่ทันที

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา