เตารีดไหม้ กับสาเหตุที่ทุกบ้านต้องระวัง

เตารีดไหม้

เตารีดไหม้เป็นปัญหาที่น่าสนใจและทุกบ้านควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสมาชิกในครัวเรือน หากเกิดเหตุเตารีดไหม้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจส่งผลสู่เสี่ยงภัยอันตรายต่อชีวิตด้วย ดังนั้น มีสาเหตุที่ทุกบ้านควรระวังดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ทำให้เตารีดไหม้ได้

 • การลืมปิดเครื่องเตารีดหลังใช้งานเป็นสาเหตุหลักของเหตุเตารีดไหม้ การปิดเครื่องเตารีดหลังใช้งานจะช่วยลดความเสี่ยงของเหตุไหม้
 • วางเตารีดบนพื้นผิวที่มีสิ่งของมากมาย หรือที่มีการวางไม่เป็นระเบียบ อาจทำให้เกิดความลื่นหลุดและนำไปสู่เสี่ยงเหตุไหม้
 • ใช้เตารีดที่เสียหายอาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสั้น หรือมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุไหม้
 • การวางสายไฟเครื่องเตารีดให้สามารถปะติดกับพื้นผิวร้อน อาจทำให้เกิดเสี่ยงเหตุไหม้
 • การใช้ปลั๊กที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้งานเกินความสามารถของปลั๊ก อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสั้น และนำไปสู่เสี่ยงภัยเหตุไหม้
 • การใช้อุปกรณ์เสริมเช่น ปลั๊กต่อสายไฟหรือคอนเวอร์เตอร์ที่ไม่มีความปลอดภัย อาจทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าสั้น หรือเสี่ยงเหตุไหม้
 • ไม่ดูแลและทำความสะอาดเครื่องเตารีด ซึ่งมีความสำคัญ เพราะสารตะกั่วและคราบสารต่าง ๆ อาจสะสมอยู่บนพื้นผิวของเตารีด ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่เสี่ยงเหตุไหม้
 • ตรวจสอบสายไฟเตารีดเป็นประจำ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร
 • การใช้เตารีดเมื่อเสื้อผ้ายังไม่แห้งอาจทำให้เกิดการไหม้เสื้อผ้า หากมีความชื้นสะสมมากเกินไป

วิธีรับมือกับเตารีดไหม้ในกรณีฉุกเฉิน

หากเกิดเตารีดไหม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์เตาปิ้งย่างไฟฟ้าดังกล่าวได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. ดับเปลือกไฟ – ใช้ผ้าชุบน้ำมันหรือน้ำเย็นใส่บนตัวเตาเป็นชั้น ๆ เพื่อดับเปลือกไฟและลดความร้อน
 2. ถอดปลั๊กไฟ – ปิดไฟฟ้าและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันการชาร์จไฟและอันตราย
 3. ปลดเสื้อผ้า – หากเสื้อผ้าของคุณเกาะอยู่กับเตารีดที่ไหม้ ควรปลดเสื้อผ้าออกเพื่อป้องกันการเป็นพิษหรือการไหม้เพิ่มเติม
 4. ดับเตา – หากเตายังไม่ดับ คุณควรดับไฟโดยใช้น้ำหรือทราย เมื่อเตาดับแล้ว คุณต้องเช็คว่าเตายังมีความร้อนหรือไม่ ถ้ายังมีความร้อนอยู่ คุณควรเว้นระยะห่างจากเตาและอย่าให้มีแหล่งเชื้อเพลิงใกล้เคียง
 5. ดูแลบริเวณไหม้ – คุณควรตรวจสอบว่ามีบริเวณไหม้อื่น ๆ ที่ติดไฟหรือไม่ และดูแลการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตราย
 6. แจ้งเจ้าหน้าที่ – หากเหตุการณ์เป็นมากกว่าที่คุณจะจัดการได้ คุณควรโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ

โต๊ะรีดผ้ามีส่วนทำให้การรีดผ้าไหม้หรือไม่

โต๊ะรีดผ้ามีส่วนที่ทำให้การรีดผ้าไหม้ได้ ส่วนที่ทำให้เกิดความเสี่ยงคือส่วนของแผ่นโต๊ะที่ใช้ในการรีดผ้า เนื่องจากเมื่อใช้รีดผ้าในเวลานานอาจทำให้แผ่นโต๊ะร้อนจนถึงจุดไหม้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรระวังการใช้งานและควรตรวจสอบส่วนของแผ่นโต๊ะก่อนการใช้งานเสมอ หากพบว่ามีส่วนที่มีอาการชำรุดหรือจุดไหม้ ควรหยุดการใช้งานและนำโต๊ะไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังควรใช้เตารีดผ้าอย่างระมัดระวัง เช่น ห้ามใช้เตารีดผ้าในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรืออยู่ในที่ที่ไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ เพราะอาจทำให้แผ่นโต๊ะร้อนจนถึงจุดไหม้ได้ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรปิดเตารีดผ้าและถอดปลั๊กออกจากที่ปลั๊กทันที และไม่ควรทิ้งเตารีดไหม้ติดผ้าไว้โดยไม่คอยดูแล เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อเตารีดผ้าเกิดเสียหรือมีการรั่วไหลกระแสไฟฟ้า

ในการรีดผ้าควรระวังความปลอดภัยและดูแลเครื่องมืออย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติจากการรีดผ้าที่ไม่ปลอดภัย อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ไม่ระวังความปลอดภัยในการใช้งาน อาทิเช่น การวางโต๊ะรีดผ้าใกล้กับวัสดุที่เป็นไฟ การรีดผ้าในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือการใช้เตารีดผ้าที่มีความเสียหายแล้ว ดังนั้นอย่าละเลยเรื่องความปลอดภัยเมื่อรีดผ้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรา

ประเภทของเตารีดที่ควรมีไว้ในบ้าน

เตารีดมีหลายประเภทที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกเตารีดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในบ้านขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ใช้ ประเภทของเตารีดที่ควรมีไว้ในบ้าน ประกอบด้วย:

 1. เตารีดไอน้ำ (Steam Iron) – เป็นเตารีดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถรีดเสื้อผ้าให้เรียบเสมอได้ง่ายและรวดเร็ว เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะปล่อยไอน้ำเพื่อช่วยให้เสื้อผ้านิ่มและง่ายต่อการรีด
 2. เตารีดแห้ง (Dry Iron) – เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างง่ายกว่าเตารีดไอน้ำ ไม่มีระบบไอน้ำ แต่ยังคงมีความสามารถในการรีดเสื้อผ้าให้เรียบดี สำหรับคนที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
 3. เตารีดไร้สาย (Cordless Iron) – อีกหนึ่งประเภทที่เริ่มได้รับความนิยม เนื่องจากเสนอความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องลังเลในการจัดสายไฟ สามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ที่มีพื้นที่สำหรับวางเตารีด

การเลือกเตารีดเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมในบ้านขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และความสะดวกสบายของผู้ใช้ ควรพิจารณาคุณสมบัติของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัว รวมถึงประเภทของเสื้อผ้าที่มักใช้ในบ้าน เพื่อขจัดคราบไหม้บน เตารีด ไอน้ำให้การใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

เตารีด

เลือกซื้อเตารีดอย่างไร ไม่ให้เกิดอันตราย

การเลือกซื้อเตารีดที่ปลอดภัยสำหรับใช้งานในบ้านนั้นสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการใช้งาน ดังนั้นควรทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 1. เลือกซื้อเตารีดที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (TISI) หรือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (TEMA)
 2. ควรเลือกซื้อเตารีดที่ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพดี เช่น โลหะ ซึ่งจะทนทานและไม่เกิดการเกิดความเสียหายง่าย ๆ เมื่อใช้งาน
 3. ควรเลือกซื้อเตารีดที่มีการออกแบบที่สมบูรณ์และไม่มีส่วนที่โปร่งแสงหรือส่วนที่แตกต่างออกไป ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุในการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 4. เลือกซื้อเตารีดที่มีระบบป้องกันการร้อนเกินเพื่อป้องกันอันตรายจากการไหม้หรือเกิดไฟไหม้
 5. ควรตรวจสอบว่าเตารีดมีสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเช่นสัญลักษณ์ CE หรือสัญลักษณ์ UL เพื่อให้มั่นใจว่าผ่านการทดสอบและมีมาตรฐานการผลิต
 6. ควรตรวจสอบสายไฟว่ามีความยาวที่เพียงพอและไม่มีส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย และไม่ควรใช้สายไฟที่ถูกต่อมากกว่า 2 เส้น
 7. ควรเลือกเตารีดที่มีระบบปรับความร้อนให้สามารถปรับตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการร้อนเกิน
 8. ควรระวังการใช้งานเตารีดอย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้งานใกล้แหล่งน้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น พัดลม หรือไมโครเวฟ เป็นต้น
 9. ควรตรวจสอบสภาพของเตารีดอย่างสม่ำเสมอ เช่น สายไฟ หรือส่วนอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน

อุปกรณ์ช่วยป้องกันเตารีดไหม้สำหรับบ้าน

อุปกรณ์ช่วยป้องกันเตารีดไหม้สำหรับบ้าน สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดเหตุไหม้ และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของครัวเรือน มีดังนี้:

 1. แผ่นรองเตารีด (Ironing Pad) ควรเลือกแผ่นรองที่ทำจากวัสดุทนความร้อนจะช่วยป้องกันความร้อนจากเตารีดที่ส่งผ่านไปยังพื้นผิวใต้ ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดเปลวไฟ
 2. ตัวตั้งเตารีด (Iron Stand) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วางเตารีดเมื่อไม่ใช้งาน ช่วยให้ความร้อนกระจายออกไปโดยปลอดภัย ไม่ให้ความร้อนค้างค่ำกับพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟ
 3. เสาตั้งเสื้อผ้าสำหรับรีด (Ironing Board) ช่วยให้การรีดเสื้อผ้ามีความสะดวกสบายและปลอดภัย ควรเลือกขนาดและความสูงที่เหมาะสม และมีพื้นผิวที่ทนความร้อน
 4. ที่คั้นเส้นไฟ (Cable Tidy) ช่วยจัดสายไฟของเตารีดให้เป็นระเบียบ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการสายไฟเสียหายหรือเกิดปัญหาต่าง ๆ
 5. ปลั๊กไฟและสายไฟคุณภาพดี (Quality Plug and Cable) เพื่อป้องกันปัญหาจากไฟฟ้าลั่น และเสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟ สายไฟควรมีมาตรฐานความปลอดภัย และควรตรวจสอบสภาพสายไฟเป็นประจำ
 6. เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันในพื้นที่ที่ใช้เตารีด เพื่อให้สามารถตรวจจับควันทันทีหากเกิดเหตุไหม้ และสามารถแจ้งเตือนให้ทราบทันที
 7. หม้อน้ำมีฝาปิด (Water Container with Lid) – ในกรณีที่ใช้เตารีดไอน้ำ ควรเลือกหม้อน้ำที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าสู่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา