ที่จอดรถยนต์ ก่อนซื้อบ้านต้องรู้ขนาดที่จอดตามกฎหมาย

ที่จอดรถยนต์

สำหรับใครหลายคนที่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้ามไปก็คือ พื้นที่จอดรถยนต์ภายในบริเวณบ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว ยังเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วย การไม่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่การจอดรถยนต์ผิดกฎหมาย ไปจนถึงการถูกปรับหรือดำเนินคดี ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ ควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมอาคารเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง

การออกแบบและจัดสรรพื้นที่จอดรถที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องคำนึงถึง โดยทั่วไปแล้ว ขนาดและจำนวนที่จอดรถที่ต้องจัดสรรขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของอาคาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการบ้านมินิมอล เพื่อให้เพียงพอและสะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้พักอาศัย

ความสำคัญของที่จอดรถยนต์ ตามลักษณะของที่อยู่อาศัย

ในสังคมปัจจุบันที่การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนจำนวนมาก การมีที่จอดรถที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะที่อยู่อาศัยจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

การจัดสรรพื้นที่จอดรถยนต์อย่างเหมาะสมกับลักษณะที่พักอาศัยนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการถูกลักทรัพย์ ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบและจัดสรรพื้นที่จอดรถอย่างเหมาะสม

ขนาดที่จอดรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขนาดของที่จอดรถตามกฎหมายสำหรับรถยนต์คันเดียว ควรมีพื้นที่ขนาด 2.4 เมตร กว้าง และ 5.0 เมตร ยาว นอกจากนี้ควรมีพื้นที่ว่างด้านข้างอย่างน้อย 70 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเปิดประตูรถได้สะดวก และควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัยและให้การจอดรถเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

โรงจอดรถ

ขนาดที่จอดรถยนต์ตามลักษณะที่อยู่อาศัย

ที่จอดรถยนต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเลือกที่อยู่อาศัย เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นพาหนะหลักที่จำเป็น สำหรับการเดินทางไปทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน ความต้องการที่จอดรถจึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรืออาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อาจมีพื้นที่จอดรถได้หลายคัน ในขณะที่อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียมอาจมีที่จอดรถจำกัด ทำให้ผู้พักอาศัยต้องจอดรถบนถนนสาธารณะ การวางผังและออกแบบพื้นที่จอดรถให้สอดคล้องกับลักษณะของที่พักอาศัย จึงเป็นประเด็นสำคัญที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องคำนึงถึง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว

ขนาดของที่จอดรถบ้านเดี่ยวควรมีความเหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ได้อย่างครอบคลุมทุกรุ่น โดยทั่วไปแนะนำดังนี้

สำหรับจอดรถ 1 คัน

 • ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 2.8 เมตร x ยาว 5.5 เมตร
 • ขนาดที่เหมาะสมสำหรับใช้งานอย่างสะดวกสบาย: กว้าง 3 เมตร x ยาว 6 เมตร

สำหรับจอดรถ 2 คัน

 • ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 5 เมตร x ยาว 5.5 เมตร
 • ขนาดที่เหมาะสมสำหรับใช้งานอย่างสะดวกสบาย: กว้าง 5.5 เมตร x ยาว 6 เมตร หรือใหญ่กว่านี้ตามความเหมาะสมของขนาดที่ดิน

นอกจากนี้ ที่จอดรถบ้านเดี่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงจอดรถแยก และโรงจอดรถร่วมกับตัวบ้าน ซึ่งควรวางแผนตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง ดังนี้:

 • โรงจอดรถร่วมกับตัวบ้าน จำเป็นต้องออกแบบและคำนวณโครงสร้างให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาการทรุดตัวในอนาคต
 • โรงจอดรถแยกจากโครงสร้างบ้าน มีความเสี่ยงต่อปัญหาการทรุดตัวน้อยกว่า เนื่องจากแยกออกจากกันอย่างอิสระ จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ให้ความสะดวกในการใช้งานและลดปัญหาในระยะยาว

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์

ขนาดหน้ากว้างของทาวน์โฮมนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ โดยกฎหมายกำหนดขนาดหน้ากว้างขั้นต่ำไว้ที่ 2.4 x 5 เมตร ซึ่งแก้ไขมาจากข้อกำหนดเดิมที่ระบุไว้ 4-10 เมตร การมีหน้ากว้างที่แตกต่างกันส่งผลให้จำนวนรถที่สามารถจอดได้แตกต่างกันด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

 • หน้ากว้าง 4 เมตร จอดรถได้ 1 คัน
 • หน้ากว้าง 5-5.7 เมตร จอดรถได้ 1-2 คัน (รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด)
 • หน้ากว้าง 6-7 เมตร จอดรถได้ 2 คัน
 • หน้ากว้าง 8-10 เมตร จอดรถได้สูงสุด 3 คัน บางโครงการออกแบบให้มี 2 ช่องจอดรถ จอดได้สะดวกสบาย

การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารในปี 2558 ทำให้ขนาดหน้ากว้างขั้นต่ำของทาวน์โฮมเล็กลง ซึ่งส่งผลให้จำนวนรถที่จอดได้น้อยลงด้วย แต่ก็ยังคงมีความหลากหลายของขนาดหน้ากว้างให้เลือกตามความต้องการ

คอนโด

ในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมที่มีที่จอดรถยนต์ให้กับทุกยูนิตอย่างน้อยหนึ่งคันมีจำนวนน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นคอนโดที่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากพื้นที่สำหรับจอดรถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนการก่อสร้างอาคาร ซึ่งส่งผลต่อราคาของห้องชุด การกำหนดจำนวนที่จอดรถในคอนโดมิเนียมจะต้องพิจารณาจากกฎหมายสองกรณี ดังนี้

 • กฎหมายกำหนดโดยคำนวณจากพื้นที่ใช้สอย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 คอนโดมิเนียมจัดอยู่ในประเภท “ที่อยู่อาศัยรวม” หรือ “อาคารชุด” โดยมีข้อกำหนดดังนี้
 • สำหรับคอนโดในกรุงเทพฯ ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/หนึ่งห้อง
 • สำหรับคอนโดนอกเขตกรุงเทพฯ ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/สองห้อง
 • กฎหมายกำหนดโดยคำนวณจากขนาดของอาคาร สำหรับอาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตารางเมตร และสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตารางเมตร มีข้อกำหนดดังนี้
 • คอนโดในกรุงเทพฯ ต้องมีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตารางเมตร
 • คอนโดนอกเขตกรุงเทพฯ ต้องมีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตารางเมตร

เมื่อคำนวณที่จอดรถตามทั้งสองกรณีข้างต้นแล้ว จะต้องก่อสร้างที่จอดรถตามกรณีที่กำหนดจำนวนมากที่สุด หากนำจำนวนที่จอดรถมาเปรียบเทียบกับจำนวนยูนิตห้อง ก็จะได้สัดส่วนที่จอดรถของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น

ต่อเติมที่จอดรถยนต์

ก่อนต่อเติมที่จอดรถยนต์ควรรู้อะไรบ้าง ?

 • พิจารณาขนาดบ้านและจำนวนรถยนต์ คำนวณพื้นที่จอดรถให้เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 40-70 เซนติเมตรระหว่างรถ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
 • โครงสร้างโรงจอดรถต้องคำนึงถึงน้ำหนักรถยนต์ โดยเฉลี่ยรถเก๋งมีน้ำหนักประมาณ 1,000-1,500 กิโลกรัม และรถกระบะประมาณ 1,600 กิโลกรัม อย่าใช้เพียงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน แต่ควรมีโครงสร้างเสา หลังคา และรากฐานที่แข็งแรง หากมีงบประมาณเพียงพอ ควรลงเสาเข็มเช่นเดียวกับโครงสร้างบ้าน 
 • ทางลาดจากถนนสู่ที่จอดรถควรมีความลาดไม่เกิน 1:8 เพื่อป้องกันท้องรถขูดพื้น โดยสำหรับรถเก๋ง หากมีความสูงจากพื้นถนน 30 เซนติเมตร ต้องมีทางลาดยาวไม่ต่ำกว่า 2.4 เมตร 
 • การต่อเติมที่จอดรถหน้าบ้านมีหลายแบบ ได้แก่
  • หลังคากันสาด ซึ่งง่ายที่สุด แต่หลังคาไม่ควรยาวเกินไปจนทำให้โครงสร้างบ้านเสียหาย
  • ยึดกับโครงสร้างบ้าน โดยต้องมีเสารับน้ำหนักด้านหน้า ประหยัดกว่าแต่อาจเสี่ยงต่อการทรุดตัว
  • ตั้งเสาใหม่ทั้งหมด แพงที่สุดแต่ปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างบ้าน

สรุป

การมีที่จอดรถยนต์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อบ้าน ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน ควรตรวจสอบข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยพื้นที่จอดรถขั้นต่ำสำหรับประเภทบ้านนั้น ๆ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ การวางแผนล่วงหน้าและคำนึงถึงความต้องการที่จอดรถในอนาคตจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาได้ ที่จอดรถที่เพียงพอจะเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัย

โรงจอดรถ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา