แนะนำบ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 2567 ที่เข้าเงื่อนไขบ้านประชารัฐ

บ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 2567

หลังจากมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังมีโครงการบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ภายใต้นโยบายบ้านประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลจนสิ้นปี 2559

จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีโครงการที่อยู่อาศัยให้เลือกมากมายในทุกระดับราคา เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในพื้นที่บทความนี้จะพามาดูตัวอย่างโครงการบ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 2567 บนเว็บไซต์  KCLProperty ว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจว่ามีแบบไหนกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปดูบ้านเชียงใหม่นั้นเรามาดูความเป็นอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนดีกว่า

ความเป็นอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซึ่งเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่ง

จังหวัดเชียงใหม่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ คือมีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือราว 12.6 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าละเมาะ และที่ราบลุ่มน้ำตามแนวแม่น้ำปิง มียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ คือ ดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดด้วย ตามสำมะโนประชากร พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรประมาณ 1.78 ล้านคน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่

คนในพื้นที่บ้านมือสอง ลำปางส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาชีพที่พบเห็นได้บ่อย เช่น ธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าที่ระลึก มัคคุเทศก์ หรือแม้แต่ธุรกิจให้เช่ารถและจักรยาน

นอกจากนี้ ยังมีคนจำนวนมากประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ตัวแทนขายบ้านและที่ดิน หรือธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเมนท์ระยะสั้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกส่วนหนึ่งคืออาชีพค้าปลีกค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ แผงลอย ตลอดจนอาชีพก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมากเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง นอกจากนี้ ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรจำนวนหนึ่งในพื้นที่อีกด้วย

รวมบ้าน ราคาไม่เกิน 2 ล้าน

การเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่

ระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ 690 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จะใช้เวลาโดยประมาณ 10 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 หรือที่เรียกว่าถนนสายเอเชีย ผ่านจังหวัดสำคัญได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ กำแพงเพชร และตาก ก่อนจะแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 106 ที่อำเภอเถิน ผ่านลี้ บ้านโฮ่ง ลำพูน แล้วถึงจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกในการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งมีให้บริการอย่างสะดวกสบาย สำหรับในอนาคตจะมีการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

การคมนาคมในจังหวัด

บ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 5 แสนในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ การคมนาคมถือว่าสะดวกมาก โดยมีการให้บริการขนส่งสาธารณะแทบทุกประเภท เช่น รถรับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก หรือรถกระบะสองแถวที่เรียกกันว่า “รถแดง” สำหรับการเดินทางระหว่างอำเภอหรือระหว่างจังหวัด ก็สามารถใช้บริการรถตู้ รถโดยสารประจำทาง หรือจ้างรถรับจ้าง ซึ่งมีให้บริการค่อนข้างสะดวกเช่นกันดังนั้น จะเห็นได้ว่าการคมนาคมในเมืองเชียงใหม่มีความสะดวกมาก ไม่ว่าจะเดินทางไปในเมืองหรือนอกเมือง มีทางเลือกหลากหลายให้บริการอย่างเพียงพอ ทำให้การเดินทางของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย

สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้หลักจากนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยว การให้บริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การขายส่งและขายปลีก การศึกษา ตัวกลางทางการเงิน การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมถึงการล่าสัตว์และการป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่

อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลาย โดยประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ บ้านเดี่ยว ส่วนโครงการที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ โครงการ นอร์เดนบาร์น ฮาบิต้า – แม่โจ้ สำหรับราคาเฉลี่ยของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 3.7 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยของทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ 2.5 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินอยู่ที่ 3 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวราคา 2 ล้านซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุด ส่วนราคาเฉลี่ยของแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปตามประเภทและทำเลที่ตั้ง

โครงการบ้านเชียงใหม่

แนะนำโครงการบ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 2567

1. ดีญ่า วาเล่ย์ หางดง

โครงการบ้าน ดีญ่า วาเล่ย์ หางดง ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้แหล่งชุมชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยบ้านพร้อมอยู่สร้างเสร็จใหม่ มีราคาเริ่มต้นเพียง 1,490,000 บาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับบ้านพร้อมอยู่ที่มีคุณภาพในโครงการบ้าน ดีญ่า วาเล่ย์ หางดง จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านในราคาย่อมเยา

2. บ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม

โครงการบ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีราคาเริ่มต้นเพียง 790,000 บาท เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านในราคาย่อมเยา ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง โครงการมีความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ ๆ ในเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ด้วยขนาดพื้นที่โครงการที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้มีบรรยากาศส่วนตัวและอบอุ่นเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย โครงการบ้านเชียงใหม่พฤกษาโฮม จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านในราคาที่เหมาะสม บนทำเลที่ดีและมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

3. บ้านชลประทานแลนด์โฮม สันทราย

บ้านชลประทานแลนด์โฮม สันทราย เป็นโครงการบ้านจัดสรรใหม่ที่มีราคาเริ่มต้นเพียง 950,000 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างจูงใจเมื่อเทียบกับคุณภาพของบ้านที่ได้รับ บ้านในโครงการนี้สร้างด้วยอิฐบล็อกนาโนที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ดี รวมถึงออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัย สวยงามนอกจากราคาที่คุ้มค่าแล้ว โครงการบ้านชลประทานแลนด์โฮม สันทราย ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้

  • ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ใกล้แหล่งชุมชนและถนนใหญ่
  • ออกแบบตกแต่งภายในสวยงาม ทันสมัย
  • วัสดุก่อสร้างมีคุณภาพ ทนทาน
  • ระบบสาธารณูปโภคครบครัน
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมาย

ด้วยข้อเด่นดังกล่าว บ้านชลประทานแลนด์โฮม สันทราย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านแห่งใหม่ในราคาเบา ๆ พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี

4. บ้านในฝันโครงการ 4 สันกำแพง

บ้านในฝันโครงการ 4 สันกำแพง เป็นโครงการบ้านจัดสรรที่น่าสนใจ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1,215,000 บาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับบ้านพร้อมอยู่ จุดเด่นของโครงการคือ ทำเลที่ตั้งซึ่งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ร่มรื่น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

บ้านในโครงการมีขนาดตั้งแต่ 2-3 ห้องนอน มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆ รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจ บ้านในฝันโครงการ 4 สันกำแพง จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านแห่งใหม่ที่พร้อมอยู่อย่างสบายใจ

5. ไนน์ตี้ไนน์อเวนิว สันทราย

โครงการไนน์ตี้ไนน์ อเวนิว สันทราย เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับหรู ตั้งอยู่ในย่านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่การออกแบบตัวบ้านให้มีการนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่โปร่ง โล่ง สบายตา

โครงการมีจำนวนทั้งหมด 3 แบบบ้านให้เลือก ทุกบ้านมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 170 ตารางเมตรขึ้นไป ออกแบบและตกแต่งอย่างมีสไตล์ ทันสมัย ราคาเริ่มต้น 1.25 ล้านบาท ผู้ที่สนใจจองซื้อบ้านโครงการไนน์ตี้ไนน์ อเวนิว สันทราย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ขาย

6. บ้านรุ่งธนา 5

บ้านรุ่งธนา 5 เป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีราคาเริ่มต้น 1.1 ล้านบาท ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ให้เลือกได้ตามงบประมาณ ทำเลที่ตั้งของโครงการมีความสะดวกในการเดินทาง ใกล้ถนนใหญ่และห้างสรรพสินค้า แต่ยังคงบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและพักผ่อน

ภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ลานกีฬาและลานจอดรถ รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังใกล้โรงเรียนชั้นนำ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผู้ที่สนใจจึงควรรีบเลือกซื้อก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

สรุป

เชียงใหม่เป็นเมืองที่เหมาะกับการอยู่อาศัย เพราะมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่หลากหลายทุกพื้นที่ ทำให้การเลือกที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างหลากหลาย แต่ไม่เกิดการกระจุกตัวของชุมชน การพัฒนาโครงการ “บ้านประชารัฐ” ช่วยให้ฝันของคนอยากมีบ้านเป็นจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบาท ที่ให้เป็นเงินกู้ซื้อบ้านผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์บ้านมือสอง เชียงใหม่โดยแต่ละธนาคารร่วมกันให้สินเชื่อถึง 2 หมื่นล้านบาท โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เพื่อให้โอกาสให้ผู้สนใจได้เลือกบ้านที่ตรงตามความต้องการ ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านเชียงใหม่ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน 2567 ที่เชียงใหม่ โครงการนี้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เพียงแค่คลิกที่ KCLPROPERTY.CO.TH คุณสามารถค้นหาบ้านที่ตรงใจได้อย่างง่ายดาย

รวมบ้าน ราคาไม่เกิน 2 ล้าน
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา