แก้บนใช้ธูปกี่ดอก ? ไขความลับจำนวนของธูปใช้ไหว้อะไรบ้าง

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก

การแก้บนใช้ธูปจำนวนเท่าไรจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการไหว้ ทั่วไปแล้ว ธูปที่ใช้จะมีจำนวน 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ดอก โดยจำนวนดอกจะเป็นเลขคี่ เนื่องจากเชื่อกันว่าเลขคี่เป็นเลขมงคล

ธูปหรือ Joss stick เป็นอุปกรณ์สำหรับบูชาที่มีการใช้งานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังคงใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการใช้ธูปคือ เพื่อจุดให้เกิดควันธูปเพื่อสื่อถึงจิตใจที่เคารพบูชา แต่จำนวนของธูปที่ใช้กันแตกต่างกันไปตามแต่ละแบบ ซึ่งบางแบบอาจใช้ธูปได้ไม่กี่ดอก ในขณะที่บางแบบอาจต้องใช้ธูปจำนวนมากกว่านั้น ดังนั้น การใช้ธูปในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงควรตระหนักถึงจำนวนที่เหมาะสมและเหมาะสำหรับแต่ละการใช้งาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และประโยชน์ของธูปได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือจากบทความทางวัฒนธรรม 

การแก้บนใช้ธูปกี่ดอกนั้นจำเป็นต้องใช้ธูปอย่างน้อย 9 ดอก ซึ่งเรียกว่า “ธูปแก้บนเก้าดอก” โดยธูปแต่ละดอกจะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของผู้แก้บนเอง

“ธูปแก้บนเก้าดอก” โดยแต่ละดอกจะมีชื่อและหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ดังนี้

  1. ธูปหนึ่ง หรือ “ธูปสร้างน้ำใจ”  ใช้สร้างความสุขในใจและกระตุ้นให้มีพลังและความกระตือรือร้นในการแก้บน
  2. ธูปสอง หรือ “ธูปอิ่มแห้ง”  ใช้กำจัดความอิ่มแห้งและความเหงาในใจ
  3. ธูปสาม หรือ “ธูปหยุดคิดถึง”  ใช้หยุดคิดถึงคนหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุของบน
  4. ธูปสี่ หรือ “ธูปขจัดเสียงเรียก”  ใช้ขจัดเสียงเรียกที่มาจากบนไว้
  5. ธูปห้า หรือ “ธูปตัดความผูกพัน”  ใช้ตัดความผูกพันที่เป็นสาเหตุของบน
  6. ธูปหก หรือ “ธูปขับของเสีย”  ใช้ขับของเสียออกจากใจ
  7. ธูปเจ็ด หรือ “ธูปต้านภัยพิบัติ”  ใช้เพื่อป้องกันภัยพิบัติหรืออุปสรรคที่อาจเป็นสาเหตุของบน
  8. ธูปแปด หรือ “ธูปลากเงา”  ใช้เพื่อแก้บนที่มีการลักไก่หรือทำลายความมั่นคงของบุคคล
  9. ธูปเก้า หรือ “ธูปส่งให้ไกล”  ใช้ส่งบนออกไปจากใจโดยสมบูรณ์

การบูชาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมและศาสนาของคนไทย มันไม่เพียงแค่เป็นการแสดงความเคารพและความนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นการหาคำตอบหรือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของเราด้วย

การบูชาหรือกราบไหว้มีหลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่พบได้บ่อยคือการใช้ธูปแก้บนใช้ธูปกี่ดอก ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างพลังบวกในการบูชา จำนวนธูปแต่ละดอกก็มีความสำคัญและความหมายต่างกันไปตามศาสนาและวัตถุประสงค์ของการบูชานั้น ๆ

ในพุทธศาสนาเช่นกัน จำนวนธูปกี่ดอกที่ใช้ในการบูชาวิธีไล่ยุงมีความสำคัญอย่างมาก ธูป 108 ดอกเป็นจำนวนที่มักจะใช้บ่อยในการบูชาพระพุทธเจ้า เนื่องจากตัวเลข 108 นั้นเป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายในศาสนาไทย ดังนั้นการใช้ธูป 108 ดอกในการบูชาจะช่วยให้ได้รับพลังบวกและพัฒนาจิตใจได้ดีขึ้น

จำนวนธูป บอกอะไร

จุดธูปจำนวนดอกบอกอะไร

ธูป 1 ดอก : ใช้ไหว้ศพ เพื่อเชื่อมต่อกับวิญญาณของผู้ตาย หรือใช้ไหว้สำหรับการป้องกันตัวจากผีบ้านผีเรือน ภูตผีหรือวิญญาณเร่ร่อนต่าง ๆ ธูป 1 ดอก นั้นเป็นหนึ่งในธูปที่ใช้ได้หลากหลายและมีประโยชน์ในการปกป้องตัวเองจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผีหรือวิญญาณต่าง ๆ

ธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร โดยการปักธูปหรือเครื่องหมายต่าง ๆ บนอาหาร โดยจะใช้วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อเสริมความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของอาหาร หรือเพื่อช่วยให้คนที่รับประทานอาหารนั้นมีสุขภาพแข็งแรง หรือเพื่อป้องกันการถูกสาปแช่ง นอกจากนี้ การปักธูปบนอาหารยังมีความหมายในการแสดงความเคารพและตกแต่งอาหารให้สวยงามด้วย

ธูป 3 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยจะเน้นถึงการปฏิบัติธรรมและการออกกำลังกายทางจิตใจ รวมถึงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและถูกศึกษาอย่างละเอียดในวงการศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา โดยธาตุเหล่านี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวันเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับดวงชะตาและเสริมความเชื่อที่ว่าธาตุเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจริญรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิต รวมถึงช่วยให้มีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจและการเรียนการสอน

ธูป 5 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เป็นที่เคารพยำเกรงในวัฒนธรรมไทย การบูชาพระพุทธเจ้าและผู้สำคัญต่าง ๆ เป็นการแสดงความเคารพและตั้งใจในการสร้างพลังให้แก่ตนเองและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

ธูป 6 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา เสริมสร้างพลังและความมั่งคั่ง สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เพราะธาตุกำลังไฟจะมีความเชื่อว่าสามารถช่วยสร้างพลังให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การสวดเสริมดวงชะตาด้วยธาตุกำลังไฟยังมีความหมายในการป้องกันความเสี่ยงและความไม่มีโชคด้านต่าง ๆ ในชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ธูป 7 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ถูกนับถือในวงการศาสนาและวัฒนธรรมไทย การทำบุญและสร้างกรณีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ เป็นการเชื่อมั่นในความเชื่อและความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณที่เสียชีวิตแล้ว

ธูป 8 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเสริมดวง (คนที่เกิดวันอังคาร) โดยจะเน้นถึงวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กับดวงของตนเอง และการป้องกันความเสี่ยงและความไม่โชคด้านต่างๆ ในชีวิต ซึ่งจะใช้วิธีการสวดมนต์และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพลังและความมั่งคั่ง

ธูป 9 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การสักการบูชาเทพศาสตร์ในวัฒนธรรมไทยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมั่นและภูมิใจในที่ตั้งของศาสนสถานต่าง ๆ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่และความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของเทพศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ธูป 10 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)

ธูปที่สิบเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุที่ใช้สวดเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ โดยธาตุเหล่านี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวันเกิดของแต่ละบุคคล ซึ่งต้นไม้มงคลจะมีความสัมพันธ์กับดวงชะตาและเสริมความเชื่อที่ว่าธาตุเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจริญรูปแบบต่างๆ ในชีวิต รวมถึงช่วยให้มีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

ธูป 11 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง เช่น พระพุทธรูป พระองค์เจ้าอัครธาตุ หรือเทวดานพรัตน์

ธูป 12 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู และใช้ในการสวดเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน

ธูป 14 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์ เพื่อเป็นการเคารพนับถือพระสงฆ์และส่งกำลังให้พระองค์

ธูป 15 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุที่ใช้สวดเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นการสวดเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่และชีวิตของตนเอง

ธูป 16 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น การบูชาพระพุทธเจ้า พระเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บนชั้นสูงสุดของภูเขา เป็นต้น

ธูป 17 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุที่ใช้สวดเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธ โดยธาตุที่ใช้คือ ทอง ขาว โลหะ นกพิราบ และแก้ว

ธูป 19 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และใช้ในการเสริมดวงชะตา

ธูป 19 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และใช้ในการเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี โดยธาตุที่ใช้ในการเสริมดวงชะตาได้แก่ น้ำเก๋ง แก้ว ดิน และไม้

ธูป 20 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสวดเสริมดวงชะตาโดยใช้มนต์ละอองเหนียวที่ได้จากพระโคตรหลวง

ธูป 21 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี โดยใช้ในพิธีเบิกพระแม่ธรณี และใช้สวดเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์

ธูป 32 ดอก : เป็นเรื่องที่ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ โดยการไหว้ศาสนาแต่ละชั้นฟ้าและดิน เพื่อขอพรและกำลังให้แก่ตนเอง

ธูป 38 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม โดยใช้ในการสวดเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในพระธรรมและเพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรีของตนเอง

ธูป 39 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ โดยใช้ในพิธีบูชาและเรียกร้องความเป็นส่วนตัวในการดำเนินชีวิตของตนเอง

ธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องที่เน้นการสวดเสริมความเชื่อมั่นและสิ่งสำคัญของชีวิต และใช้ในการเสริมดวงชะตา โดยมีวิธีการสวดในหลายรูปแบบ เช่น การสวดมนต์พุทธเจ้า การสวดมนต์จักรพรรดิ การสวดมนต์มหาโพธิสัตว์ เป็นต้น

“ธูป” 108 ดอก : เป็นเรื่องที่เน้นการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตาและบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า ละวิธีการสวดที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา