เช่าบ้าน คอนโดฯ ผู้ให้เช่าและผู้เช่า ต้องรู้อะไรบ้าง

เช่าบ้าน คอนโด

เช่าบ้าน คอนโด สำหรับผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นบ้านหรือคอนโดที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย การจะปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่มีคนดูแลจนมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาย่อมเป็นเรื่องน่าเสียดาย การให้เช่านั้นเป็นทางเลือกที่ดีทั้งทำให้มีรายได้เสริมและเป็นวิธีที่ดีในการลงทุน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือนักลงทุนดูฮวงจุ้ยบ้านที่มีทุนทรัพย์อยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่อให้เช่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

ในปัจจุบันธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนทำงานที่ต้องการที่พักใกล้ที่ทำงานและนักศึกษาที่ต้องการที่พักใกล้กับสถาบัน ดังนั้น การที่เป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าทั้งในกรณีของบ้านหรือคอนโด มีข้อควรรู้มากมายเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบ และในการดำเนินการต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพื่อความสมดุลในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในทุกระดับ และวันนี้เรามีข้อควรรู้สำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าบ้าน คอนโดมาแนะนำจะมีข้อควรรู้อะไรบ้างนั้นเราไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากบทความนี้ได้เลย

ข้อควรรู้สำหรับผู้ให้เช่าบ้าน คอนโด

การเตรียมการให้เช่าบ้านหรือคอนโดต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นี่คือข้อควรรู้สำหรับผู้ให้เช่าบ้านและคอนโด

ความพร้อมในการให้เช่า

การเตรียมพร้อมในการให้เช่ามีความสำคัญ เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่าจะมีผู้เช่าทุกเดือน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ซ่อมแซม ค่าส่วนกลาง และประกันบ้าน เพื่อป้องกันการกลายเป็นหนี้สินที่อาจทำให้ขาดทุนได้

สัญญาเช่า

การทำสัญญาเช่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำ เพื่อป้องกันตนเองและผู้เช่า หลักฐานที่ถูกต้องและรอบคอบจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องทำการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย

ทำรายการทรัพย์สิน

รายการทรัพย์สินที่เรามีในบ้านหรือคอนโดที่ให้เช่าควรถูกบันทึกทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้เช่าทราบถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมให้บริการ การระบุทั้งหมดนี้ควรมีรายละเอียดและรูปถ่ายเป็นหลักฐาน

คำนวณภาษี

การปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่กำหนด การเก็บรวบรวมหลักฐานการเช่าและรายการรับ-จ่ายจะช่วยในการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง

คัดกรองผู้เช่า

การคัดกรองผู้เช่าเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบประวัติการชำระค่าเช่า และประวัติอาชญากรรม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่ามีความน่าเชื่อถือ

ข้อควรรู้สำหรับ เช่าบ้าน คอนโด

ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเช่าบ้านและคอนโด

สัญญาเช่าต้องชัดเจน

การเช่าบ้านหรือคอนโดควรพิจารณาในส่วนของสัญญาเช่าที่ชัดเจนและมีการลงลายมือชื่อจากทั้งสองฝ่าย เนื่องจากสัญญาเช่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่จะคุ้มครองทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามกฎหมาย ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านหรือคอนโด เช่น น้ำรั่วหรือเครื่องปรับอากาศเสียเป็นต้น

เงินประกันอาจไม่ได้คืน

การให้เงินประกันเป็นมาตรการป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ในห้องพัก อย่างไรก็ตาม เงินประกันบางครั้งอาจไม่ได้รับคืนทั้งหมด เนื่องจากผู้ให้เช่าต้องใช้เงินนี้ในกรณีที่มีความเสียหายบางประการ เช่น ซ่อมแซมผนังหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาเช่า ควรทำความเข้าใจรายละเอียดของเงินประกันและเงื่อนไขการคืนเงินล่วงหน้า

การเรียกร้องนิติบุคคล

หากมีปัญหาที่ต้องการดำเนินการโดยนิติบุคคล เช่น การซ่อมแซมหรือการบริการสาธารณูปโภคที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ผู้เช่าควรทราบว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องดำเนินการตามกฎหมายและให้บริการที่เหมาะสมต่อผู้เช่า การเลือกบ้านหรือคอนโดที่มีเจ้าของที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เช่าจึงมีความสำคัญ

เช่าคอนโด รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

สำหรับคอนโดที่เปิดให้เช่าทั่วไปผู้เช่ามักต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนที่จะย้ายเข้าอยู่ ซึ่งประกอบด้วยค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันความเสียหาย จำนวนเงินที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ปล่อยเช่าหรือนายหน้าอสังหาที่รับผิดชอบดูแลระหว่างสองฝ่าย นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่าคอนโดที่ผู้เช่าต้องจ่ายรายเดือนด้วยเพิ่มเติม เรามาทำความรู้จักกับรายละเอียดเหล่านี้

ค่าเช่าล่วงหน้า (หรือ เงินจอง)

  • นั้นคือเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงหน้าให้กับผู้ปล่อยเช่า
  • ปกติจะอยู่ในช่วง 1-2 เดือนของค่าเช่า
  • หากเช่าเป็นระยะ 1 ปี เงินนี้อาจถือเป็นค่าเช่าของเดือนแรกหรือไปตามข้อตกลงที่ว่ากัน

ค่าประกันความเสียหาย

  • เป็นเงินมัดจำที่ใช้ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในห้อง
  • มักจะมีการเก็บเป็นจำนวน 2 เดือนของค่าเช่า
  • จากนั้นจะถูกคืนให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา ถ้าไม่มีความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่าคอนโด

  • ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าน้ำ ค่าไฟเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าอินเทอร์เน็ตและค่าเคเบิลทีวี (หากมี) ที่ต้องจ่ายรายเดือน
  • ค่าใช้จ่ายนี้จะต้องจ่ายตามอัตราที่คณะกรรมการนิติบุคคลหรือผู้จัดการโครงการกำหนด
  • ค่าส่วนกลาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร จะถูกผู้ปล่อยเช่าดูแล
ซื้อขาย บ้าน คอนโด

กฎหมายใหม่ในสัญญาเช่าคอนโด

ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการเช่าคอนโด กรุงเทพซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการเช่าในหมู่คนที่มีคอนโดเป็นทรัพย์สินของตนหรือการลงทุนในรูปแบบนี้ กฎหมายใหม่ต้องการให้ผู้ปล่อยเช่าคอนโดสามารถเรียกรับค่าเช่าล่วงหน้าและค่าประกันความเสียหายจากผู้เช่าได้ โดยมีข้อกำหนดว่าการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและค่าประกันความเสียหายนั้นไม่สามารถเกินไปกว่ามูลค่าค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้สำหรับคอนโดที่มีการปล่อยเช่ามากกว่า 5 ยูนิตเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวหรือต่างอาคารกัน หากคุณไม่ได้เช่าคอนโดจากผู้ปล่อยเช่าที่มีจำนวนยูนิตเกิน 5 ยูนิตก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้ถึงข้อกำหนดนี้

สรุป 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเช่าบ้าน คอนโด ไม่เพียงแค่การค้นหาที่ตรงตามใจและคำนึงถึงค่าเช่าที่ต้องจ่ายทุกเดือนเท่านั้น การเตรียมตัวก่อนการเช่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยขึ้นบ้านใหม่เลย นอกจากการเลือกหาที่พักที่ตรงใจแล้ว ควรเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มอยู่ในที่พักนั้น ๆ การเตรียมเงินล่วงหน้าสำหรับค่าเช่าและค่าประกันความเสียหายคือสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นการใช้บริการได้อย่างสบายใจ 

รวมทั้งควรทำการวางแผนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนไว้ล่วงหน้าด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันการค้างจ่ายและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการการเงินของคุณในทุก ๆ เดือน การเตรียมตัวในเรื่องนี้จะทำให้คุณเป็นผู้เช่าที่ดีที่สุด ไม่เพียงเท่านั้นยังไม่มีค่าใช้จ่ายที่ค้างคา แต่ยังทำให้คุณได้รับความโปร่งใสในการเช่าที่พักของคุณ ที่จะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่ให้บริการเช่าอย่างแน่นอน

ซื้อขาย บ้าน คอนโด
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา