ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกอย่างไร และประโยชน์ของการปลูกมีอะไรบ้าง

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการปลูกผักที่ใช้น้ำเพียงเท่าน้อยและไม่ต้องใช้ดินเลย โดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะใช้น้ำที่มีสารอาหารอยู่แล้วและมีระบบการไหลของน้ำที่ช่วยให้ผักได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ยังช่วยป้องกันการเป็นโรคและแมลงประสงค์ที่มาทำลายผักได้อีกด้วย เหมาะกับ บ้านชั้นเดียวยกสูง นับว่าเป็นวิธีการปลูกผักที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการปลูกผักในพื้นที่จำกัดหรือไม่มีพื้นที่ในการปลูกดินในที่อื่น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตของผักได้เป็นอย่างมาก แต่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ผักเติบโตแข็งแรงและได้คุณภาพสูง

ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานคือถังใส่น้ำ ระบบรางน้ำ และแสงไฟที่เหมาะสม โดยจะต้องรักษาคุณภาพของน้ำให้ดีและสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องกรองน้ำหรือสารเคมีที่ช่วยกำจัดสารปนเปื้อนออกจากน้ำก่อนนำไปใช้งาน นอกจากนี้จะต้องใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและใช้ระบบการรดน้ำอัตโนมัติเพื่อให้น้ำเข้าถึงรากของผักอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังต้องรักษาอุณหภูมิและความชื้นในอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้ผักเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องการเก็บเกี่ยวผักเพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเป็นโรคและแมลงประสงค์ที่มาทำลายผักได้

ดังนั้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นเป็นวิธีการปลูกผักที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการปลูกผักในพื้นที่จำกัดหรือไม่มีพื้นที่ในการปลูกดินในที่อื่น หรือ ปลูก ไม้ประดับ แต่ต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ผักได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมบูรณ์

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักยอดนิยมที่ใคร ๆ ก็ปลูกได้

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกผักที่สามารถปลูกได้ทุกชนิดของผัก โดยสามารถปลูกผักที่ใคร ๆ ก็สามารถปลูกได้ อย่างเช่นผักกาดขาว ผักกาดแก้ว ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักชี ผักโขม และอื่นๆ ที่สามารถปลูกได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกดิน และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะเป็นวิธีการปลูกผักที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ยังช่วยป้องกันการเป็นโรคและแมลงประสงค์ที่มาทำลายผักได้อีกด้วย ดังนั้นสามารถเริ่มต้นปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ง่าย ๆ ที่บ้านหรือในอพาร์ทเม้นท์ได้เลย

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีระบบการปลูกยอดนิยมในไทยแบบไหนบ้าง

ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่นิยมในประเทศไทย มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีระบบที่นิยมใช้มากที่สุดดังนี้

 1. ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) โดยใช้รางน้ำเล็ก ๆ และเลี้ยงพืชด้วยน้ำที่ไหลผ่านรางน้ำ เป็นระบบที่ง่ายต่อการจัดการและมีการเปลี่ยนน้ำเป็นระยะหนึ่ง สามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด เช่น ผักกาดขาว ผักกาดแก้ว ผักบุ้งจีน และอื่น ๆ
 2. ระบบ DWC (Deep Water Culture) โดยใช้ถังใส่น้ำขนาดใหญ่ และเลี้ยงพืชด้วยน้ำที่อยู่ในถัง เป็นระบบที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีการเปลี่ยนน้ำเป็นระยะหนึ่ง สามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิดเช่นผักชี ผักกูด ผักกวางตุ้ง
 3. ระบบ Aeroponic โดยใช้เครื่องเป่าลมซึ่งพ่นน้ำและสารอาหารไปยังรากของผัก ทำให้ผักได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิดเช่นผักกาดขาว ผักกาดแก้ว ผักชี

ระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นี้เป็นระบบที่ใช้งานได้ง่ายและสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด แต่ต้องระวังเช่นการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในอากาศให้เหมาะสม เพื่อให้ผักได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงประสงค์หรือโรคของผัก เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างในผักและไม่ปลิวไปยังสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อเราต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะต้องคำนึงถึงความสะอาดของน้ำและอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้ผักได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

แนะนำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมและปลูกที่ระเบียงคอนโด

1. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมเป็นวิธีการปลูกผักที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถควบคุมการเติบโตของผักได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยปลูกผักในกล่องโฟมจะได้รับแสงไฟที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมถึงความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของผัก

ในการปลูกผักในกล่องโฟมจะใช้โฟมพลาสติกหุ้มกล่องเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม และใช้ไฟ LED สีแดงและน้ำเงินเพื่อให้แสงไฟที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของผัก นอกจากนี้ยังต้องใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติเพื่อให้ผักได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอและไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้ำเป็นระยะหนึ่ง เนื่องจากโฟมพลาสติกจะช่วยรักษาความสดของน้ำในกล่องโฟม

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมเป็นวิธีการปลูกผักที่สะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด อย่างได้แก่ผักกาดขาว ผักกาดแก้ว ผักบุ้งจีน ผักชี และอื่น ๆ แต่ต้องระวังการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงประสงค์หรือโรคของผัก เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างในผักและไม่ปลิวไปยังสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะอาจทำให้น้ำและดินในกล่องโฟมสกปรกและไม่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์

2. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ระเบียงคอนโด

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงคอนโดเป็นวิธีการปลูกผักที่ได้รับความนิยมเพราะมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องใช้พื้นที่ให้กว้างขวางเหมือนการปลูกผักในดิน และไม่ต้องใช้ดินหรือปุ๋ยเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน

สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงคอนโด จะต้องเตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นดังนี้

 • ระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่ประกอบด้วยถังน้ำ หรือหลอดไฟ LED และหัวพ่นน้ำ
 • กระถางหรือถังที่ใช้เพาะเมล็ด
 • วัสดุเพาะปลูก เช่น ฟองน้ำ หรือไฮโดรโปนิกส์
 • เมล็ดพันธุ์ของผักที่ต้องการปลูก
 • ปุ๋ยที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์

หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงคอนโดได้เลย โดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จะต้องระวังการให้น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผักเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังต้องระวังความสะอาดของระบบไฮโดรโปนิกส์อย่างสม่ำเสมอ โดยการล้างถังน้ำหรือหลอดไฟ LED และเปลี่ยนน้ำใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชที่อาจเข้าทำลายผักไฮโดรโปนิกส์ของเราได้

สำหรับผักที่เหมาะสำหรับการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงคอนโด สามารถปลูกได้หลายชนิด เช่น ผักกาดขาว ผักกาดแดง ผักบุ้งจีน ผักกูด ผักชีฝรั่ง หรือผักโขม เป็นต้น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงคอนโด ไม่ได้ใช้พื้นที่ให้กว้างขวางเหมือนการปลูกผักในดิน แต่ก็เป็นวิธีการปลูกผักที่สะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพ ทำให้สามารถเลี้ยงผักได้ตลอดปี และสามารถเก็บเกี่ยวผักสด ๆ เพื่อนำมาใช้ปรุงอาหารได้ทันที อีกทั้งยังเป็นวิธีการปลูกผักที่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ และต้องการลดรอยต่อของการผลิตอาหารให้กับโลกอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีประโยชน์ต่อผู้ปลูกและสังคมได้หลายด้านดังนี้

 • ประหยัดพื้นที่: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ต้องใช้พื้นที่ให้กว้างขวางเหมือนการปลูกผักในดิน เนื่องจากใช้ระบบน้ำและวัสดุเพาะปลูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 • ปลอดภัยต่อสุขภาพ: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ต้องใช้ดินหรือปุ๋ยเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้สารเคมีในการปลูกผักได้เช่นกัน
 • เก็บเกี่ยวได้ตลอดปี: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผักได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน
 • ผักสดในสวนครัว: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนระเบียงหรือบนที่ว่างในบ้านสามารถใช้เป็นแหล่งผักสดในสวนครัวได้ตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักที่ตลาดและลดรอยต่อของการผลิตอาหารให้กับโลกอีกด้วย
 • สร้างงานและเพิ่มรายได้: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถเป็นอาชีพเสริมหรือธุรกิจขนาดเล็กสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มรายได้และสร้างงานทำให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสังคมได้อีกด้วย
 • ลดการใช้น้ำและประหยัดพลังงาน: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกผักในดินและมีระบบการเพิ่มไฟที่ปรับได้ตามความต้องการ ทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยลดการใช้น้ำในการเกษตรอย่างมาก
 • ตอบสนองต่อกระแสการบริโภคอย่างมีสุขภาพ: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการบริหารจัดการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่เหมาะสมและเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยไม่มีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายตกค้างในผักที่เราบริโภค
 • ลดการส่งมลพิษ: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการลดการส่งมลพิษจากการใช้สารเคมีในการปลูกผัก ลดการใช้พลังงานในการขนส่งผักเพราะสามารถปลูกได้ตามที่อยู่อาศัย ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา