บ้านชั้นเดียวยกสูง มีลักษณะอย่างไร

บ้านชั้นเดียวยกสูง

บ้านชั้นเดียวยกสูง มักจะมีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ใต้บ้านว่างเปล่า โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับเป็นที่จอดรถหรือเก็บของ เนื่องจากไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยได้ เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว เนื่องจากอยู่ใต้บ้านที่ยกสูง ทำให้การออกแบบระบบระบายน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมใต้บ้าน นอกจากนี้ บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงยังมีความปลอดภัยสูงกว่าบ้านชั้นเดียวทั่วไป และมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย

บ้านชั้นเดียวยกสูง ข้อที่ควรระวังก่อนซื้อ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อย 

บ้านชั้นเดียวยกสูงเป็นแบบบ้านที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีจุดเด่นที่การออกแบบที่เน้นความโปร่งโล่งและระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใต้ถุนบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสนใจซื้อหรือปลูกบ้านชั้นเดียวยกสูง ยกเสาเอก ควรรู้ข้อควรรู้ต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

 1. ตรวจสอบสภาพดินและพื้นที่ก่อนกำหนดตัวเลือก การตรวจสอบสภาพดินและพื้นที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าบ้านชั้นเดียวยกสูงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของคุณหรือไม่
 2. ความปลอดภัย ควรตรวจสอบระบบการรั้วและระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านชั้นเดียวยกสูงของคุณปลอดภัยสำหรับครอบครัว
 3. ค่าใช้จ่าย บ้านชั้นเดียวยกสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบบ้านอื่น จึงควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนตัดสินใจ
 4. การออกแบบภายใน เนื่องจากบ้านชั้นเดียวยกสูงมีพื้นที่จำกัด ควรคิดให้ดีก่อนเลือกการออกแบบภายใน เพื่อให้ได้พื้นที่สะดวกสบายและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 1. ความเหมาะสมของบ้านชั้นเดียวยกสูงกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเลือกซื้อบ้านชั้นเดียวยกสูงควรพิจารณาว่ามีการออกแบบอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ อาทิเช่น มีพื้นที่ห้องครัวและห้องน้ำที่เพียงพอ การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ และการเคลื่อนไหวในบ้านที่สะดวกสบาย
 2. การตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ควรตรวจสอบว่าบ้านชั้นเดียวยกสูงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับคุณหรือไม่ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา และอื่น ๆ
 3. การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับบ้านชั้นเดียวยกสูงสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องให้พื้นที่สูงพอสำหรับการสร้างบ้านและต้องไม่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือดินเหนียว
 4. การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเลือกซื้อหรือปลูกบ้านชั้นเดียวยกสูงควรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สิทธิในที่ดิน และอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารในภายหลัง
 1. การตรวจสอบการบริการหลังการขาย การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านชั้นเดียวยกสูง ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ขายว่ามีการให้บริการหลังการขายอย่างไร อาทิเช่น การซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหา และการดูแลรักษาต่าง ๆ
 2. การคำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือปลูกบ้านชั้นเดียวยกสูง การซื้อหรือปลูกบ้านชั้นเดียวยกสูงต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ราคาซื้อ ค่าธรรมเนียมและภาษี ค่าส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อหรือปลูกบ้านชั้นเดียวยกสูงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและต้องใช้เวลาในการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน โดยควรคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ข้อดี บ้านชั้นเดียวยกสูง

ข้อดี บ้านชั้นเดียวยกสูง

บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมีข้อดีอยู่หลายอย่างเช่นกัน ตั้งแต่เรื่องความปลอดภัย ถึงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตดังนี้

 • ปลอดภัย: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงจะมีความปลอดภัยสูงกว่าบ้านชั้นเดียวทั่วไป และมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า เนื่องจากมีระดับความสูงจากพื้นดิน
 • มีพื้นที่เพิ่มเติม: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงจะมีพื้นที่ใต้บ้านว่างเปล่าที่สามารถใช้เป็นที่จอดรถหรือเก็บของได้ ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในบ้านได้มากขึ้น
 • การออกแบบที่ดี: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงจะมีการออกแบบที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากต้องคำนึงถึงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมใต้บ้าน น้ำท่วมไม่ถึง เพราะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงที่ตัวบ้านอยู่สูงกว่าระดับน้ำ และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการเปลี่ยนอากาศ: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมีระบบการเปลี่ยนอากาศที่ดีกว่า สามารถรับส่วนต่างอุณหภูมิได้ดีกว่าและมีการไหลของลมใต้บ้านดีกว่าอากาศถ่ายเทเย็นสบาย เปิดรับลมธรรมชาติ ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ป้องกันสัตว์เข้าบ้านได้ :เพราะสัตว์โดยส่วนใหญ่จะมาจากพื้น บ้านชั้นเดียวยกสูงจึงทำให้สัตว์ต่าง ๆ เข้าบ้านได้ยากกว่าปกติ
 • การจัดสรรพื้นที่: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นในการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น การจัดสรรพื้นที่สำหรับสวนหย่อม หรือพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
 • สภาพแวดล้อม: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและสดชื่น มีการเปลี่ยนแปลงอากาศตลอดปี และมีต้นไม้รอบ ๆ บ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายและสมบูรณ์แบบ

โดยรวมแล้ว บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย การออกแบบที่ดี สภาพแวดล้อม และอื่น ๆ ทำให้เป็นที่ตั้งที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเศรษฐีต้นไม้มงคลในปัจจุบัน

ข้อด้อย การเลือกซื้อบ้านชั้นเดียวยกสูง 

 • การเข้าถึง: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักจะมีการเข้าถึงที่ยากลำบาก เนื่องจากต้องมีบันไดหรือลานจอดรถที่ยกสูงขึ้นมา ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
 • ความสูง: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักมีความสูงที่มากกว่าบ้านชั้นเดียวทั่วไป ทำให้ต้องมีการใช้บันไดเพื่อเข้าออกจากบ้าน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาด้านขาและหลัง
 • ต้นทุน: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักมีราคาที่สูงกว่าบ้านชั้นเดียวทั่วไป เนื่องจากต้องมีการสร้างระบบรองรับความสูง และอาจต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับความสูง
 • การออกแบบภายใน: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงมักมีพื้นที่ภายในจำกัด ซึ่งอาจทำให้การจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านมีความจำเป็นต้องเลือกที่จะใช้งบประมาณเพื่อสร้างพื้นที่ให้เหมาะสม
 • การดูแลรักษา: บ้านชั้นเดียวที่ยกสูงอาจต้องการการดูแลรักษาเพิ่มเติม เนื่องจากมีความสูงจากพื้นดิน ทำให้ต้องมีการดูแลรักษาหรือซ่อมแซมบ้านใหม่อยู่ตลอดเวลา

บ้านชั้นเดียวยกสูง น่าซื้อไหม

การเลือกซื้อบ้านชั้นเดียวยกสูงนั้นต้องพิจารณาด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนก็ดี เพราะบ้านแบบนี้มีความเฉพาะตัวและไม่ใช่แบบบ้านที่เหมาะกับทุกคน เรื่องที่สำคัญที่สุดคือการตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการน้ำท่วม และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัว สำหรับคนที่ชื่นชอบความเงียบสงบ และอยากได้บ้านที่มีพื้นที่ตกแต่งแบบธรรมชาติ บ้านชั้นเดียวยกสูงจะเป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะถ้าบ้านตั้งอยู่บนเนินเขาหรือที่สูง จะสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

อีกปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือการวางแผนงบประมาณที่ไม่ดี บ้านชั้นเดียวยกสูงมีพื้นที่จำกัดเนื่องจากต้องยกระดับบ้านขึ้นไป ทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าบ้านชั้นเดียวปกติ ดังนั้น ควรวางแผนการเงินให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านแบบนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจซื้อบ้านชั้นเดียวยกสูงนั้นต้องพิจารณาด้านต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยควรตระหนักถึงความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา