บทสวดพระพิฆเนศช่วยให้ค้าขายร่ำรวย ชีวิตมีแต่ความสำเร็จ

บทสวดพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่คนไทยให้ความเคารพและสักการะมาก ตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เขาถูกนับถือเป็นเทพแห่งความสำเร็จ และมีผู้คนไทยจำนวนมากที่บูชาพระพิฆเนศ เชื่อว่าพระองค์จะช่วยให้ผู้ที่บูชาร่ำรวย ทำธุรกิจร่ำรวย และประสบความสำเร็จได้ วันนี้เรามีบทสวดพระพิฆเนศมาแนะนำแต่จะมีบทสวดแบบไหนบ้างเรามาดูพร้อม ๆ กันได้เลย

ไหว้หรือบูชาพระพิฆเนศช่วยในเรื่องอะไรบ้าง ?

พระพิฆเนศ องค์ผู้ทรงอำนาจเป็นเทพแห่งความสำเร็จทุกประการ ทรงเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ทุกสาขา ผู้ซึ่งเชื่อพรหมลิขิตอธิษฐานขอพรใด ๆ ด้วยจิตใจบริสุทธิ์และความเอื้อเฟื้อเป็นสิริมงคล พระองค์จะกรุณาประทานพรให้สมปรารถนาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ การทำงาน ด้านการเงิน หรือความรัก อีกทั้งยังช่วยให้ปัญหาทุกข์ยากเรื่องใด ๆ กลายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้อย่างราบรื่น และทุกความคาดหวังจะพบความสำเร็จตามที่ปรารถนา

การไหว้สักการบูชาพระพิฆเนศควรใช้ธูปกี่ดอก

ตามความเชื่อของชาวฮินดู จุดธูป 2 ดอกหมายถึง พวกเขาเชื่อว่ากลิ่นธูป กลิ่นเครื่องหอม หรือกำยานเป็นเพียงแค่การส่งจิตสื่อคำอธิษฐานไปยังพระพิฆเนศ ไม่ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าต้องใช้กี่ดอก ทำให้ผู้กราบไหว้บูชาพระพิฆเนศสามารถจุดกี่ดอกก็ได้เลือกตามเลขมงคลที่ชอบ โดยจะไม่จุดธูป แต่จุดเทียน หรือจุดเครื่องหอมกำยานแทนก็ได้เช่นกัน ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ที่ถือกันว่าเป็นวันครู หากไหว้สักการะพระพิฆเนศในวันนี้ จะเปรียบเหมือนการขอปวารณาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ส่วนในวันอื่น ๆ ก็สามารถสักการะได้ตามปกติ เนื่องจากถือเป็นมงคลทั้งสิ้น

บทสวดพระพิฆเนศ โชคลาภ

การไหว้บูชาพระพิฆเนศ ทำอย่างไร

 • การบูชาพระพิฆเนศเป็นการที่ผู้นับถือ บทสวดพระพิฆเนศ โชคลาภ ทำเพื่อแสดงความกลัวแก่พระพิฆเนศและเพื่อเคารพพระพิฆเนศในฐานะเจ้าของพระคุณและผู้ปกครองของโลกใบนี้ นี่คือวิธีการบูชาพระพิฆเนศ
 • นำภาพพระพิฆเนศหรือรูปปั้นของพระพิฆเนศมาวางบนห้องบูชาหรือที่ทำการบูชา ทำความสะอาดและเตรียมที่เพื่อการไหว้เช่น ผ้าพระที่วางลงไป
 • วางอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ลงไปในจานหรือถาดลงในห้องบูชา และวางไว้หน้าพระพิฆเนศ อาหารที่ใช้ในการบูชาพระพิฆเนศต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ ตามที่ได้กล่าวมา อาหารที่ถ่ายทอดความยาวนานว่ามีข้าวสาร พืช ผัก สมุนไพร ธัญพืช เป็นต้น อาจรวมถึงผลไม้ที่ไม่มีเนื้อในบางครั้ง
 • บางครั้งการบูชาพระพิฆเนศจะมีการเผาหรือทำกบฏเพื่อเป็นการลบล้างความชั่วร้ายและบาปที่สะสมไว้ สามารถใช้กบฏพระพิฆเนศหรือเครื่องมือเผาไฟที่เหมาะสมในการทำกบฏ
 • ในระหว่างการบูชาพระพิฆเนศ ควรพิจารณาภาวะใจของเราเอง ควรให้ความสำคัญกับความเคารพและความนับถือต่อพระพิฆเนศ ให้กลับสู่สภาวะสงบและมีความตั้งใจอยู่ที่การบูชาอย่างเต็มที่
 • สามารถสวดมนต์พระพิฆเนศหรือสวดคาถาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสัมพันธภาพกับพระพิฆเนศได้
 • หลังจากที่ทำการบูชาเสร็จสิ้น สามารถนั่งกลับขึ้นเตียงสักพักและเริ่มการไหว้พระพิฆเนศ โดยการไหว้พระพิฆเนศแสดงถึงความเคารพและความบูชาอย่างเต็มที่ โดยอาจมีการใช้พลอยได้ฤกษ์หรือกิมหงวนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
 • สำหรับผู้นับถือพระพิฆเนศอย่างเข้มแข็ง อาจมีการทำการบูชาพระพิฆเนศเป็นประจำวันโดยทำตามขั้นตอนและวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น

ควรจะทราบว่าการบูชาพระพิฆเนศนั้นมีหลายแบบและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามศีลธรรมและประเพณีของแต่ละภูมิภาค

บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด

บทสวดของอินเดียเหนือ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ (เป็นบทสวดหโอม กัง คณปัตเย นะมะหะ)

บทสวดของอินเดียใต้

โอม พิไลยาร์ พิไลยาร์ นะโม นะมะหะ

โอม เหรัมภายะ นะมะหะ

(หมายถึง ขอบูชามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่)

โอม เอกทันตะ ยะนะมะหะ

(หมายถึง ขอบูชาเทพผู้มีงาข้างเดียว)

โอม ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ เทวา

ออกเสียงตาม ไจยกาเนช มนตรา ได้ว่า – โอม ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา เดวา

(หมายถึง ขอชัยชนะจงมีแด่องค์พระพิฆเนศ)

บทสวดของไทย

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

บทสวดของศิลปากร

โอม นะโม พระคเณศายะ / นะโมนะมะ คันธะมาละ

สิทธาหะนัง กะพะมะนะ / สัมมาอะระหัง วันทามิ

บทสวดของไทยและที่ปรากฎ ณ ศาลพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

พรหมมะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว

อะหัง วันทามิ สัพพะทา / สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

บทสวดของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะการัม

พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง

วิญญานัง โอม ทูปัง ทีปัง / มะนะสะการัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา

คาชะนะนัม ภูตะคณาธิเสวะตัม / กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม

อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม / นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

ความหมาย : พระพิฆเนศทรงเป็นสิ่งสูงสุด ทรงมีเศียรเป็นช้าง

ทรงมีสาวกมากมาย พระองค์ทรงโปรดผลมะขวิดและผลหว้า (บางตำราว่าผลชมพู่)

พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี

ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยากและความเจ็บปวด

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาทดั่งดอกบัว

– วักกระตุณดะ มหากายา

สุริยาโกติ สมาปราภา / นิรวิกนัม คุรุเมเดวา

สารวการ เยสุ สารวาดา

ความหมาย : ขอน้อมบูชามหาเทพ ผู้มีงวงอันโค้งยาว งดงามยิ่ง

พระองค์มีพระวรกายอันแข็งแกร่ง

บารมีของพระองค์ได้แผ่ออกดั่งแสงอาทิตย์เจิดจ้านับล้านดวง

ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความผาสุขและชี้นำข้าพเจ้าไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

บทสวดคเณศาคายตรี

– โอม เอกทันตายะ วิดมาเฮ

วักระตุณทายะ ดีมาฮี / ตันโน ดันติ ประโจตะยาต

ความหมาย : เราพร่ำสวดสรรเสริญแด่พระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่

เราทำสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงท่าน ผู้ซึ่งมีงาข้างเดียว ขอพระองค์โปรดนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

– โอม ตัด ปุรุษยา วิดมาเฮ

วักระตุณทายะ ดีมาฮี / ตันโน ดันติ ประโจตะยาต

ความหมาย : เราพร่ำสวดสรรเสริญแด่พระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่

เราทำสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงท่าน ผู้ซึ่งมีงวงอันโค้งสวยงาม ขอพระองค์โปรดนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

บทสวดบูชาองค์ สิทธิวินายัก พระพิฆเนศองค์สำคัญของโลก

– โอม ตัต การาตายะ วิดมาเฮ

ฮาสติ มุกขายะ ดีมาฮี / ตันโน ดันถิ ประโจตะยาต

– โอม กัง กันนะปัตเย นะโมนะมะห์

ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์

อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์

กันนะปติ บัปปา โมรายา

ข้อควรระวังในการบูชาพระพิฆเนศ

 1. ห้ามถวายของคาวเช่น ข้าวผัดกะเพรา ก๋วยเตี๋ยว หัวหมู เป็ด ไก่ ฯลฯ เนื่องจากว่าอาหารเหล่านี้ไม่เหมือนกับการเซ่นไหว้เจ้าแบบจีนหรืออาหารที่เป็นมูลฐานสักการะและมั่นคง เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างที่พวกเราและเจ้า อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์บูชาเป็นการแสดงความนับถือและเคารพองค์เจ้า สามารถปฏิบัติตามประเพณีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้ได้รับพระบรมราชานุภาพและความสุขในการบูชาเทพเจ้าอย่างเหมาะสม ขอให้คุณสามารถปฏิบัติตามประเพณีที่คุณมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมได้เสมอ
 2. จาน ถาด และแก้วน้ำควรจัดไว้เพื่อใช้สำหรับบูชาเท่านั้น บทสวดพระพิฆเนศ ประจําวันเกิด หลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรล้างให้สะอาดและเก็บแยกไว้ โดยห้ามปะปนกับของคนทั่วไป การทำเช่นนี้เป็นการเคารพและให้ความเชื่อมั่นกับพระบรมราชานุภาพ ขอให้คุณปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ได้รับพระราชทานและความสุขในการสวดมนต์บูชาอย่างเหมาะสม
 3. เครื่องสังเวยอื่น ๆ ที่สามารถถวายได้ การไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่ ได้แก่ พืชพรรณที่สดใหม่ เช่น ดอกไม้ หรือ ใบไม้ที่สวยงาม เช่น ดอกบัว ดอกกุหลาบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ธัญญาหารต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง เกลือ น้ำตาล มาถวายได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถถวายเมล็ดพริกไทย เมล็ดถั่ว งาขาว งาดำ ใบชา เมล็ดกาแฟสด มะเขือ มะขวิด ใบกะเพรา ใบโหระพา และเครื่องเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหารได้ เช่น เมล็ดพริกไทย กระเทียม หอมแดง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถถวายผักสดทุกชนิดและผลไม้ทุกชนิดเพื่อเสริมความสวยงามและความหลากหลายในการบูชา

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา