ขายที่ดิน เชียงใหม่ ในย่านไหนบ้างที่น่าสนใจของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ขายที่ดิน เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างมาก มีพื้นที่และมูลค่าทางเศรษฐกิจ (GPP) สูงที่สุดในภาคนี้ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำสำคัญทั้งสายหลักและสายรอง ที่ทำให้จังหวัดนี้เป็นสถานที่ที่มีความร่ำรวยทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นจุดสนใจของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้ด้วย

การประกาศขายที่ดิน เชียงใหม่ มีความหลากหลายและน่าสนใจในหลายย่าน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มองเห็นวิวที่งดงามของภูเขา น้ำตกที่สวยงาม หรือแม้กระทั่งสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เชียงใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้มีคุณค่าในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างสูง นอกจากนี้ บรรยากาศที่เย็นสบายตลอดปีก็เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง จึงไม่มีสงสัยว่าที่ดินเชียงใหม่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรืออยากมีที่อยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาในเมืองหลวงของภาคเหนือของไทย

การลงซื้อ ที่ดิน เชียงใหม่ แปลงเล็ก ๆ เพื่อการเก็งกำไรหรือการสร้างที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร

เมื่อคุณมองหาโอกาสการลงทุนที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพในอนาคต การลงทุนใน ที่ดิน เชียงใหม่ อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน เชียงใหม่ แปลงเล็ก ๆ แต่ก็มีโอกาสในการสร้างรายได้จากหลายแหล่งทั้งการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์ที่ทันสมัยที่สร้างขึ้น แต่มาดูกันว่าจะมีแถวไหนในเชียงใหม่ ที่น่าลงทุนบ้าง 

ขายที่ดิน เชียงใหม่ ย่านสันป่าตอง

ที่ดินในย่านอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายในราคาต้นตารางวาละ 875 บาท ถึง 12,500 บาท โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งบนถนนสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ราคาที่ดินในบริเวณเหล่านี้มักมีแนวโน้มที่สูง เช่น ที่ดินในย่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015 (อำเภอสันป่าตอง-จังหวัดลำพูน) ราคาอยู่ในช่วง 4,000 – 7,000 บาทต่อตารางวา และย่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอฮอด) มีราคาตั้งแต่ 2,500 – 12,500 บาทต่อตารางวา 

ที่ดินในอำเภอสันป่าตองเหมาะสำหรับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือสร้างที่พักอาศัย และนำมาใช้ในการเกษตรด้วย เนื่องจากพื้นที่ในอำเภอนี้เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำขานและแม่น้ำปิง ย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอนี้เชื่อมโยงกับอำเภอหางดงที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยเวลาเดินทางสู่สนามบินอาจใช้เพียง 10-15 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ ย่านที่เป็นภาคชนบทบริเวณอำเภอดอยหล่อและอำเภอแม่วางเหมาะสำหรับการเพาะปลูกลำไยและข้าวนาปรัง เพื่อให้ความเงียบสงบและเป็นที่พักผ่อนส่วนตัว

เชียงใหม่

ขายที่ดิน เชียงใหม่ ย่านอำเภอแม่ออน

ที่ดินในย่านอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งที่มีราคาที่เข้าถึงได้ง่าย โดยราคาทั่วไปอยู่ในช่วงตารางวาละ 600 – 2,000 บาท เช่น ที่ดินบริเวณเส้นทางที่เชื่อมต่อกับอำเภอแม่ทาในจังหวัดลำพูน มีราคาตารางวาละ 600 – 800 บาท และย่านบ้านสหกรณ์และบ้านห้วยแก้ว ราคาตารางวาละ 800 – 2,000 บาท โดยมีบางพื้นที่ในโซนหมู่บ้านหรือเอกชนที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งอยู่ในช่วงตารางวาละ 12,000 – 13,500 บาท

อำเภอแม่ออนเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ห่างไกลจากเมืองเชียงใหม่มากนัก ห่างจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร น่าสนใจสำหรับการจับจองที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศ และยังเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อการเก็งกำไร เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีวิถีชีวิตที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น บ้านแม่กำปองที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีโอกาสในอนาคตที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างสนามบินที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่

ขายที่ดิน เชียงใหม่ ย่านอำเภอหางดง

ที่ดินในย่านอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่มีราคาสูงอย่างมาก โดยราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ 3,000 – 28,000 บาท ตัวอย่างเช่น ย่านบ้านท่าไม้ลุงและบ้านห้วยเสี้ยว ราคาตารางวาละ 3,500 – 4,500 บาท และย่านเลียบคลองชลประทาน ราคาตารางวาละ 2,500 – 10,000 บาท ย่านทางหลวงหมายเลข 121 ราคาตารางวาละ 15,000 – 25,000 บาท และทางหลวงหมายเลข 108 ราคาตารางวาละ 15,000 – 28,000 บาท 

เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ติดกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อยู่ใกล้ และการคมนาคมสะดวกสบาย ทำให้มีประชากรที่อาศัยในย่านอำเภอนี้มากมาย ความต้องการในการจับจองที่ดินเพื่อใช้ในการอยู่อาศัย หรือสร้างอาคารสำหรับกิจการต่าง ๆ มีปริมาณสูง ราคาด้วยเช่นกัน ดังนั้น การลงทุนในการจับจองที่ดินเพื่อสร้างโรงแรม รีสอร์ต หรือสำนักงานให้เช่า ขายบ้าน เชียงใหม่ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในย่านนี้

ทำเลทอง ในเชียงใหม่

ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดที่ดินทำเลทองในเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีที่ดินทำเลทองมากมาย ซึ่งนักลงทุนและผู้สนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างรู้ว่าการเลือกที่ดินทำเลทองที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของการลงทุนคอนโด เชียงใหม่ของตนเอง ดังนั้น เราจึงมีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกที่ดินทำเลทองในเชียงใหม่อย่างละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่ดิน: การเลือกที่ดินทำเลทองควรพิจารณาตำแหน่งที่ดินอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อสาธารณะรูปแบบเช่น ถนนหลักที่เดินทางเข้าไปถึงที่ดินแปลงนั้นได้สะดวก นอกจากนี้ ควรพิจารณาการเข้าถึงสถานที่ด้วยรถหรือการเดินทางอื่น ๆ ที่สะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและออกจากที่ดินได้ง่าย ๆ และไม่มีความยุ่งยากในการเข้าถึงที่ดิน
  2. ความเข้มแข็งของพื้นที่: การตรวจสอบคุณภาพของที่ดินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือต้นไม้ จะเป็นที่ดินทำเลทองที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเข้มแข็งของพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถก่อสร้างโครงการที่เหมาะสมได้
  3. การขยายตัวของเมือง: การสำรวจแผนการขยายตัวของเมือง เช่น การตัดถนนหรือการสร้างสาธารณูปโภค เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกที่ดินทำเลทอง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพื้นที่นั้น หากที่ดินอยู่ในทิศทางการขยายตัวของเมือง อาจเสนอโอกาสการลงทุนที่มีราคาน่าสนใจในอนาคต
  4. ทิวทัศน์และมุมมอง: ที่ดินที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและมุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น วิวทิวทัศน์ที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกหรือขึ้น อยู่ใกล้เนินเขา หรืออยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเลือกที่ดินที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลของโครงการของคุณ
  5. การเข้าถึง: ที่ดินทำเลทองที่มีถนนเข้าถึงหลายเส้นทางเป็นที่ดินที่มีความน่าสนใจ เพราะมีโอกาสพัฒนาและเจริญเติบโตได้ง่าย ๆ และมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงและออกจากที่ดิน นอกจากนี้ การพิจารณาที่ดินที่มีถนนเข้าถึงหลายเส้นทางยังช่วยลดความเสี่ยงในกรณีของปิดถนนหรือปัญหาอื่น ๆ
  6. ความน่าสนใจของพื้นที่: สุดท้าย ควรพิจารณาถึงความน่าสนใจของพื้นที่รอบข้าง เช่น บรรยากาศในย่านนั้น การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้เคียง เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่บันเทิง อาจทำให้ที่ดินทำเลทองมีมูลค่าสูงขึ้น

การเลือกที่ดินทำเลทองในเชียงใหม่คือการตัดสินใจที่สำคัญในการลงทุน ดังนั้น ควรพิจารณาปัจจัยทั้งหกด้านนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเลือกที่ดินที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณและมีโอกาสทำกำไรในอนาคตแน่นอน

สรุป

ที่ดินในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน การเลือกทำเลที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนให้สำเร็จอาจไม่ยากตามที่คิด เราสามารถเลือกซื้อที่ดินทำเลทองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีบริษัทจัดสรรหรือแบ่ง ขายที่ดิน เชียงใหม่ หลากหลายโครงการให้เลือก เช่นกัน แต่ควรระมัดระวังว่าที่ดินในลักษณะนี้มักมีราคาสูง หากต้องการหาที่ดินราคาเริ่มต้นต่ำ สามารถหาที่ดินที่มีการลงประกาศ ขายที่ดิน เชียงใหม่ ไร่ละ 10,000 แต่อยู่ในทำเลทองหรือความเจริญมีโอกาสพัฒนาเข้าถึง  ก็สามารถทำได้โดยต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน

เชียงใหม่

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา