วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ ปัญหาโลกแตกของคนเลี้ยงสัตว์

วิธีกำจัดเห็บหมัด

วิธีกำจัดเห็บหมัด คือ เห็บหมัดเป็นศัตรูที่พบได้บ่อยของผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งฟาร์มสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นตัวกระตุ้นให้เห็บหมัดเจริญเติบโตและมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ดังนั้นการควบคุมจำนวนเห็บหมัดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดี เห็บหมัดมีผลกระทบที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ มันยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ได้เช่นกัน

วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ วิธีกําจัดเห็บหมัดสุนัข ตาม พื้นบ้าน แต่ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงกินสารเคมี นอกจากนี้ยังมีวิธีธรรมชาติที่สามารถกำจัดเห็บหมัดได้เช่นกัน การกำจัดเห็บหมัดในบริเวณเลี้ยงสัตว์ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์และมนุษย์ เนื่องจากเห็บหมัดเป็นแหล่งเชื้อโรคต่าง ๆ การลดจำนวนเห็บหมัดจะช่วยลดการติดเชื้อโรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์

แม้ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เห็บหมัดก็บุกบ้านได้

หากไม่ได้เลี้ยงสัตว์เห็บหมัดก็บุกบ้านได้ เห็บหมัดที่อาจจะเข้ามาบุกเข้าไปในบ้านได้โดยไม่คาดฝัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ สามารถทำได้โดยการทำความสะอาดบ้านและสิ่งของที่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของเห็บหมัด รวมถึงการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเห็บหมัด อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีจะต้องใช้ตามคำแนะนำและข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ การป้องกันเห็บหมัดยังเริ่มต้นจากการป้องกันการเข้าบ้านและกำจัดแหล่งอาศัยของเห็บหมัดภายในบ้านอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังควรป้องกันการเกิดเหตุการณ์ วิธีกําจัดเห็บหมัด ถาวร ที่อาจกระตุ้นการบุกเข้าบ้านของเห็บหมัด เช่น การเก็บเศษอาหารหรือวัสดุเฉพาะกลุ่มที่อาจเป็นแหล่งอาศัยของเห็บหมัด การทำความสะอาดบริเวณที่อาจเป็นแหล่งอาศัยของเห็บหมัด สำหรับบ้านที่ต้องการป้องกันการบุกของเห็บหมัด ปิดประตูเข้าบ้านให้มั่นคงและไม่มีช่องว่างที่เห็นภายในได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์กันเห็บหมัด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการควบคุมการบุกเข้าบ้านของเห็บหมัดได้ง่ายขึ้น

โรคที่เกิดจากเห็บหมัดที่พบได้บ่อย

โรคที่เกิดจากเห็บหมัดที่พบได้บ่อยได้แก่

 • โรคไข้หวัดใหญ่ (Common cold) เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุด เนื่องจากเห็บหมัดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย
 • โรคอักเสบทางเดินหายใจบนส่วนล่าง (Lower respiratory tract infection) เห็บหมัดสามารถเข้าทางเดินหายใจและทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
 • โรคไข้เลือดออก (Dengue fever) เห็บหมัดสามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสได้และทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้
 • โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) เห็บหมัดมีภาวะทำลายธาตุอาหารและสารพิษสะสมในร่างกายของสัตว์ ทำให้สารพิษสะสมอาจเข้าสู่อาหารที่เรากินได้
 • โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร (Gastrointestinal infection) เห็บหมัดสามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้ และทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้

วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ สามารถทำได้โดยการป้องกันการเข้าถึงของเห็บหมัดและการใช้วิธีกำจัดเห็บหมัดอย่างถูกต้อง รวมถึงการใช้สารเคมีที่เหมาะสมเพื่อกำจัดเห็บหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรรักษาสุขอนามัยและความสะอาดในบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากเห็บหมัด อย่างไรก็ตามหากมีอาการเจ็บคอ ไข้ หรืออาการอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวกับการติดเชื้อจากเห็บหมัด 

ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังควรรักษาสุขอนามัยและความสะอาดในบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากเห็บหมัดในระยะยาว อย่างไรก็ตามหากมีอาการแสดงออกมาจากการสัมผัสเห็บหมัด เช่น ผื่น ปวดหัว หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเห็บหมัด ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกใช้ยาป้องกันเห็บหมัด

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกใช้ยาป้องกันเห็บหมัด

การเลือกใช้วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ นั้นจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้

 • การเลือกชนิดของยา ควรเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเห็บหมัด และไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดของผู้เชี่ยวชาญในการใช้ยา และอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์
 • ควรเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักของผู้ใช้ยา เพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่เหมาะสม
 • ควรเลือกใช้ยาที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการใช้งาน
 • ควรเก็บรักษายาในที่แห้งและเย็น ไม่ให้เห็นแสง และไม่ให้เด็ดขาดและติดกัน

การคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ได้ผลการใช้ยาป้องกันเห็บหมัดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนี้ยังควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย 

กำจัดเห็บหมัดอย่างไรให้ได้ผล

การวิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ สามารถทำได้โดยใช้วิธีดังนี้

 • สามารถใช้ยากำจัดเห็บหมัดได้ โดยมีหลายชนิด เช่น ไอโซโพรพานอล ซัลฟาไซฮาลิดริน หรือพิริมิซาโบล การใช้ยาควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังของผู้เชี่ยวชาญ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
 • สามารถใช้สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ผักชี ตะไคร้ ขิง หรือใบตะเพียน โดยแช่ในน้ำร้อนแล้วนำมาปั่นเป็นเม็ดเล็ก ๆ หลังจากนั้นนำไปเที่ยวในบ้านหรือที่สวนเพื่อไล่เห็บหมัด
 • สามารถใช้วิธีกับดักแสง กับดักกลิ่น หรือใช้เครื่องล่าเห็บหมัด ไล่นกพิราบ การใช้วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บหมัดที่มากเป็นพิษ แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเห็บหมัดที่ไม่มีพิษ
 • เห็บหมัดมักอาศัยอยู่ในที่มืด ชื้น และเปียก ดังนั้นควรตรวจสอบและกำจัดที่อยู่อาศัยของเห็บหมัด เช่น ล้างเตียง หรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของเห็บ
 • สามารถใช้เครื่องมือช่วยเช่น แว็กซ์หรือสายพานได้ โดยใช้แว็กซ์หรือสายพานห่อตัวเห็บหมัดให้แนบกับขอบลำตัวแล้วดึงขึ้น เพื่อให้เห็บหมัดไม่สามารถเดินทางได้
 • หากมีต้นพืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของเห็บหมัด ควรกำจัดต้นพืชเหล่านี้ออกจากพื้นที่ เพื่อลดการเกิดเห็บหมัดในพื้นที่

การกำจัดเห็บหมัดนั้นต้องใช้เทคนิคหลายอย่าง เพื่อให้ได้ผลการกำจัดที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดเห็บหมัดอีกในอนาคต ดังนั้นควรปฏิบัติตามวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัย และไม่ควรใช้สารเคมีหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อกำจัดเห็บหมัด

วิธีกำจัดเห็บหมัด ด้วยวิธีธรรมชาติ

วิธีกำจัดเห็บหมัดง่าย ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติ มีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ง่าย ๆ วิธีกําจัดเห็บหมัด ธรรมชาติ และมีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ ดังนี้

 • การวางแมลงปอดดิน ใช้แมลงปอดดินในการกินเห็บหมัดที่อยู่ในดิน โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ แมลงปอดดินจะช่วยลดจำนวนเห็บหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้พืชเพื่อกำจัดเห็บหมัด สามารถใช้พืชต่าง ๆ เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ต้นตีนเป็ด หรือบรเพ็ด โดยการนำพืชมาปลูกในบริเวณที่มีเห็บหมัดเพื่อช่วยลดจำนวนเห็บหมัดได้
 • การใช้สารธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากพืช หรือสารธรรมชาติที่สามารถกำจัดเห็บหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักใช้สารจากพืชเช่น พาราโกน และสารสกัดจากอโศก เพื่อกำจัดเห็บหมัด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเห็บหมัด สามารถทำได้โดยการรักษาความสะอาดของบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ และการวางหม้อและถังน้ำให้เหมาะสม เพื่อลดโอกาสให้เห็บหมัดมากัดกินอาหารของสัตว์
 • การใช้วิธีการควบคุมจำนวนเห็บหมัด โดยสามารถควบคุมจำนวนเห็บหมัดได้ในหลาย ๆ วิธี เช่นการใช้ตาข่ายกันเห็บหมัด หรือการใช้เครื่องพ่นฝอยที่สามารถพ่นสารกำจัดเห็บหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น ๆ เช่นการใช้สารสกัดจากพืชหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อกำจัดเห็บหมัด โดยมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดเห็บหมัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ การใช้วิธีการกำจัดเห็บหมัดด้วยวิธีธรรมชาตินี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์และมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงได้เช่นกัน

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา