การจัดโต๊ะหมู่บูชา เคล็ดลับจัดให้ถูกต้อง เสริมสิริมงคล

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

ชาวพุทธเชื่อกันว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นหนทางที่ช่วยป้องกันภยันตรายและเสริมสิริมงคลให้กับผู้คนในบ้านได้ แต่ด้วยความเคร่งครัดต่อศาสนา การจัดต้องเป็นไปตามหลักศาสนาและถูกต้อง ควรคำนึงถึงเรื่องชั้นที่จัด ทิศทาง ตำแหน่ง และลำดับพระในการจัดเพื่อให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ควรเน้นที่ความเป็นระเบียบและเคร่งครัด สร้างที่จัดตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเคารพบูชาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งนี้เป็นที่น่าสนใจไม่เพียงแค่ในแง่ศาสนาเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมีสุขภาพทางจิตใจและช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับครอบครัว 

การจัดลำดับพระในการจัดโต๊ะหมู่บูชา 9 นั้นควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณี อาจจะมีข้อห้ามหรือระเบียบที่เฉพาะตำบลหรือวัดนั้น ๆ ทำให้การบูชาเป็นไปตามประเพณีอย่างถูกต้อง เรามีคำแนะนำและเคล็ดลับที่คุณควรรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบูชาเป็นไปอย่างถูกต้องและเสริมสิริมงคล ไม่ควรพลาดที่จะนำไปใช้ในการจัดบูชาในบ้านของคุณ

โต๊ะหมู่บูชา คืออะไร

โต๊ะหมู่บูชามีหลักการและประวัติที่น่าสนใจ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่เคารพบูชาสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และรูปหล่อจำลองของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งรูปของบรรพบุรุษที่นับถือ เครื่องสักการะนี้ถูกตกแต่งอย่างละเอียด เพื่อแสดงถึงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ โต๊ะหมู่บูชาได้รับการจัดตั้งในงานพิธีต่าง ๆ ตลอดปีตามโอกาสที่เกิดขึ้น

วัฒนธรรมการจัดโต๊ะหมู่บูชามีรากฐานมาจากบทนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในเรื่อง “อธิบายเครื่องบูชา” ซึ่งกล่าวถึงสถาปนาสวนชวาในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลที่ 2 โดยราชทูตไทยที่ไปเยือนปักกิ่งในสมัยนั้นนิยมนำเครื่องเรือนแบบจีนมาใช้ตกแต่งพระตำหนัก การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนอย่างลงตัว นำเครื่องบูชาแบบไทยมาปรับใช้ในลวดลายและรูปแบบการจัดตั้งแบบจีน นั่นเอง

จัดโต๊ะหมู่บูชา เสริมสร้างความมงคล

รูปแบบโต๊ะหมู่บูชา

รูปแบบของโต๊ะหมู่บูชามีหลายแบบตามความเหมาะสมและลักษณะของงาน แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบ้านหรือที่ทำงานทั่วไปจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่มีรูปแบบดังนี้

 • แบบโต๊ะหมู่ 4 ตัว ประกอบด้วยเครื่องบูชาหลายชนิด เช่น กระถางธูป 1 กระถางเชิงเทียน 1 คู่ พานดอกไม้ 2 พาน และแจกัน 2 แจกัน น่าใช้ในบ้านหรือที่ทำงานขนาดเล็ก
 • แบบโต๊ะหมู่ 5 ตัว ประกอบด้วยเครื่องบูชาหลายชนิด เช่น กระถางธูป 1 กระถางเชิงเทียน 4 คู่ พานดอกไม้ 5 พาน และแจกัน 2 แจกัน เหมาะสำหรับพิธีทำบุญที่ไม่ต้องการพิธีรีตองมาก
 • แบบโต๊ะหมู่ 7 ตัว ประกอบด้วยเครื่องบูชาหลายชนิด เช่น กระถางธูป 1 กระถางเชิงเทียน 5 คู่ พานดอกไม้ 5 พาน และแจกัน 2 แจกัน น่าใช้ในงานทางการที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา
 • แบบโต๊ะหมู่ 9 ตัว ประกอบด้วยเครื่องบูชาหลายชนิด เช่น กระถางธูป 1 กระถางเชิงเทียน 7 คู่ พานดอกไม้ 7 พาน และแจกัน 3 แจกัน เหมาะสำหรับงานที่มีพระประธาน เช่น พิธีพระอุโบสถหรือพิธีทางศาสนาที่มีความสำคัญ

การเลือกรูปแบบของโต๊ะหมู่บูชาจึงควรพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของงาน สัญญาจำนองที่ดิน และประสงค์ให้การบูชามีความสมบูรณ์แบบที่สุด

ข้อควรปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

 • โต๊ะหมู่บูชาควรวางอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้านเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยและเป็นที่เคารพสักการะสูงสุด
 • หากไม่มีชุดโต๊ะหมู่บูชาพระตามที่กล่าวถึง สามารถใช้โต๊ะทั่วไปหรือตั้งที่มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสมแทนได้
 • ควรจัดเครื่องสักการบูชาให้ครบถ้วน โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องโลหะ และจัดให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด และสวยงาม
 • ต้องมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่สำคัญของโต๊ะหมู่บูชาพระ เพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและเป็นจุดที่สูงสุดในการบูชา
 • ควรจัดลำดับองค์พระต่าง ๆ ตามลำดับบารมี เช่น องค์พระอรหันต์ เช่น พระสารีบุตร พระอานนท์ พระสิวลี โดยจัดลำดับให้อยู่สูงกว่าองค์พระอริยสงฆ์ เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต และจัดลำดับตามความอาวุโส ให้วางองค์พระลำดับจากซ้ายมายังขวาของพระประธาน
 • ห้ามวางพานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน และกระถางธูปให้สูงกว่าองค์พระ
 • หากบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ควรจัดพระบรมสารีริกธาตุให้อยู่ถัดจากหรือตำแหน่งรองจากพระพุทธรูป สำหรับพระธาตุให้จัดตามลำดับบารมีเช่นกัน โดยบูชาถัดจากหรืออยู่ตำแหน่งรองจากองค์พระของพระธาตุนั้น ๆ เช่น วางพระธาตุพระสิวลีไว้ถัดจากองค์พระ
 • ห้ามวางพานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน และกระถางธูปสูงกว่าองค์พระ
 • หากบ้านเป็นคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ ควรใช้ฉากหรือผ้าม่านกั้นมุมโต๊ะหมู่บูชาพระให้เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวและเคารพสักการะ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดโต๊ะหมู่บูชา

การเตรียมจัดโต๊ะหมู่บูชาตามรูปแบบโต๊ะหมู่บูชาและวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • โต๊ะหมู่บูชา เลือกใช้โต๊ะที่เหมาะสมกับจำนวนและรูปแบบของโต๊ะหมู่บูชาที่ต้องการจัด
 • พระพุทธรูป ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญมีการวางตำแหน่งสูงสุดบนโต๊ะ
 • เครื่องบูชา ประกอบด้วยกระถางธูป กระถางเชิงเทียน พานดอกไม้ และแจกัน สำหรับดอกไม้แนะนำให้ใช้ดอกไม้สด เช่น ดาวเรือง ดอกบัว หรือพวงมาลัยสด
 • ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ นำมาประดับและใช้ในพิธีที่เป็นทางการ เช่น พิธีถวายพระพร งานประชุมและสัมมนาต่าง ๆ
 • ผ้า ใช้สำหรับประดับเป็นฉาก พื้นหลัง หรือจับเป็นช่อดอกไม้ เพื่อตกแต่งเพิ่มความสวยงาม
 • เสื่อหรือพรม ใช้ปูพื้นหรือรองโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเพิ่มความงามและสะดวกสบาย
เคล็ดลับ จัดโต๊ะหมู่บูชา

เคล็ดลับในการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเสริมสร้างความมงคล

 • ตำแหน่งของโต๊ะ จัดโต๊ะหมู่บูชาพระทางทิศเหนือหรือตะวันออกของบ้านและหันหน้าออกหน้าบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควรหลีกเลี่ยงการตั้งที่ตำแหน่งทิศตะวันตก
 • พระประธาน ควรเลือกพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของเจ้าบ้านเป็นพระประธานหลัก หรือในกรณีที่เหมาะสม สามารถใช้พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์ โดยตั้งลำดับตามความเหมาะสม
 • ทิศประตู หลีกเลี่ยงการวางโต๊ะหมู่บูชาพระหันไปตรงกับประตู
 • การวางเตียง ห้ามวางเตียงโดยให้ปลายเตียงหันไปทางห้องพระ
 • การจัดห้องพระ ห้ามจัดห้องพระใกล้กับห้องน้ำเพื่อป้องกันการรั่วเงินทอง หากจำเป็นต้องจัด ควรมีตู้มาพิงผนังห้องน้ำและตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระให้หันหน้าไปทางอื่น
 • ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระในตำแหน่งทิศมนตรีของเจ้าบ้านเพื่อเพิ่มความมงคลและพลังเกื้อหนุน
 • ทิศกาลีของเจ้าบ้าน หลีกเลี่ยงการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระที่ทิศกาลีของเจ้าบ้าน เนื่องจากทิศนี้มีความหมายของความตกต่ำ

บทสรุป 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรให้ความสำคัญในการจัดโต๊ะหมู่บูชา ทะเบียนบ้าน ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้มีบรรยากาศที่เป็นไปได้ที่สุดในการบูชาพระ เราควรให้ความสำคัญกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมกับเครื่องสักการะตามหมู่ต่าง ๆ ที่เรามีข้อมูลมาฝากกันในวันนี้

จัดโต๊ะหมู่บูชา เสริมสร้างความมงคล
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา