กู้เงินสร้างบ้าน กับเทคนิคในการกู้ให้ผ่านง่าย ๆ

กู้เงินสร้างบ้าน

ความฝันของใครหลาย ๆ คนคือการมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านนั้นสูงมาก จนบางครั้งทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกนาน การกู้เงินจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านแต่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การกู้เงินก็มีข้อควรระวังและเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้โอกาสในการได้รับอนุมัติสูงขึ้น

วันนี้จะพาไปรู้จักเคล็ดลับและวิธีการต่าง ๆ ในการกู้เงินสร้างบ้านให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน การเลือกสถาบันการเงิน การจัดเตรียมเอกสารประกอบ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้ก้าวสู่ความฝันของการมีบ้านหลังน้อยได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น ตามมาดูกันเลย

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนกู้เงินสร้างบ้าน

 1. ประเมินสถานะทางการเงินจะได้ไม่พลาด

การเลือกที่จะสร้างบ้านเป็นของตนเองนั้นควรเริ่มจากการประเมินสถานะทางการเงินของตัวเองก่อน ว่ามีรายรับและรายจ่ายเป็นอย่างไร มีหนี้สินมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะสามารถคำนวณหาวงเงินสร้างบ้านที่เหมาะสมกับตนเองได้

หลังจากนั้น ให้พิจารณาเลือกขนาดและทำเลที่ตั้งของบ้านให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต เช่น เลือกพื้นที่ที่สามารถเดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้ชุมชน มีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสมาชิก ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เมื่อได้ที่ตั้งและขนาดที่พอใจแล้ว จะช่วยให้สามารถวางแผนการกู้เงินเพื่อสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. ความสามารถในการผ่อน 

หลังจากทราบความต้องการในการสร้างบ้านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ โดยให้พิจารณาจำนวนงวดที่จะผ่อนชำระ ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน จากนั้นลองออมเงินในจำนวนเท่ากับค่างวดที่ต้องจ่ายเป็นระยะหนึ่ง เพื่อทดสอบความสามารถในการผ่อนชำระ ซึ่งนอกจากจะได้ทราบกำลังการผ่อนแล้ว ยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินก่อนกู้เงินจริง นอกจากนี้ ควรมีเงินออมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าบ้านที่จะสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างในระยะแรก

 1. เลือกกู้สถาบันการเงินที่มั่นคง

การกู้เงินสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาแหล่งเงินกู้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและนำเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบข้อเสนอสินเชื่อเงินกู้สร้างบ้านจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จะพบว่าอัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผลต่อระยะเวลาในการชำระหนี้และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระรายเดือน ดังนั้น การเลือกแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 1. รู้จักเอกสารประกอบการกู้สร้างบ้าน

ในการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีคือเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน และรายการเดินบัญชีธนาคาร
 • เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักประกัน อาทิ โฉนดที่ดิน สัญญาจ้างก่อสร้าง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร แบบพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ
 • เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้าน

การเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมจะช่วยให้การกู้เงินเพื่อสร้างบ้านราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. รู้กฎหมายลดหย่อนภาษี

เงินกู้สำหรับสร้างบ้านน็อคดาวน์งบ 50000 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากมีผู้กู้ร่วมหลายคน สิทธิประโยชน์นี้จะถูกปันส่วนตามจำนวนผู้กู้ โดยวงเงินลดหย่อนภาษี 100,000 บาทจะถูกแบ่งเท่ากันไปยังผู้กู้ทุกคน ตัวอย่างเช่น หากมีผู้กู้ร่วม 2 คน แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีคนละ 50,000 บาท เป็นต้น

กู้เงิน

ก่อนยื่นกู้เงินสร้างบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อน เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. การออกแบบแปลนบ้านและหาผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มต้นด้วยการนำจินตนาการบ้านในฝันของคุณมาสู่รูปแบบแปลนที่เป็นจริง โดยว่าจ้างสถาปนิกหรือช่างเขียนแบบมืออาชีพ เพื่อร่วมกันออกแบบตามสไตล์และความต้องการที่คุณกำหนด เมื่อได้แบบแปลนแล้ว ก็นำไปเปรียบเทียบประเมินราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมาต่างๆ
 2. การเตรียมงบประมาณเริ่มต้น
  ธนาคารจะไม่จ่ายเงินกู้สร้างบ้านให้เต็มวงเงินตั้งแต่ต้น แต่จะแบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงวดแรกต้องเริ่มก่อสร้างบ้านไปบางส่วนแล้ว จึงต้องเตรียมเงินก้อนแรกสำหรับจ่ายให้ผู้รับเหมาในงวดงานแรก ตามแผนการก่อสร้างและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้จากผู้รับเหมา
 3. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ ได้แก่ เอกสารประจำตัว เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชี หลักฐานรายได้ รวมถึงเอกสารหลักประกันที่ใช้ในการกู้ เช่น โฉนดที่ดิน แบบแปลนบ้าน และใบอนุญาตก่อสร้าง

โดยการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ส่วนนี้ จะช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อสร้างบ้านราบรื่น ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารอย่างรวดเร็ว และสามารถก่อสร้างบ้านหลังใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้

กู้เงินสร้างบ้านเลือกสถาบันการเงินอย่างไรดี

 1. เลือกใกล้พื้นที่ที่จะสร้างบ้าน

ระยะทางจากสถาบันการเงินถึงสถานที่ก่อสร้างบ้าน มีผลอย่างมากต่อความสะดวกในการติดต่อและดำเนินการกู้เงินสร้างบ้าน หากเลือกสถาบันการเงินที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ก่อสร้าง จะทำให้การยื่นเอกสารและการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ลำบากขึ้น เนื่องจากการกู้เงินสร้างบ้าน 1 ล้านนั้นต้องมีการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง การเลือกสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่พักอาศัยหรือสถานที่ก่อสร้างจะช่วยให้การติดต่อ การส่งเจ้าหน้าที่ประเมินงานก่อสร้าง และการดำเนินการด้านอื่น ๆ สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

 1. เลือกที่มีบัญชีเงินเดือนอยู่

การกู้เงินเพื่อซื้อหรือสร้างบ้านจากสถาบันการเงินที่คุณมีบัญชีเงินเดือนอยู่นั้น จะทำให้การประเมินเอกสารแสดงรายได้ของคุณง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางบริษัททำงานร่วมกับสถาบันการเงินในการให้สวัสดิการพิเศษเกี่ยวกับการกู้เงินแก่พนักงานด้วย

ตัวอย่างสวัสดิการที่พนักงานอาจได้รับ ได้แก่ การกู้เงินระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำกว่าทั่วไป คุณควรสอบถามฝ่ายบุคคลของบริษัทว่ามีสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่ หากมี คุณสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินสร้างบ้านโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ปัญหาเงินสร้างบ้านไม่ผ่าน

ปัญหาที่ทำให้กู้เงินสร้างบ้านไม่ผ่าน

1. ความมั่นคงทางรายได้และภาระหนี้สิน

การกู้เงินสร้างบ้านนั้นจะทำให้เราต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ธนาคารผู้ปล่อยกู้จึงต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอและมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน หรือมีเงินเดือนประจำ

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ควรมีหลักฐานแสดงรายได้อย่างละเอียดและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมเอกสารการเสียภาษี ปัจจัยสำคัญที่เพิ่มโอกาสอนุมัติการกู้เงินสร้างบ้าน คือ การมีเงินออมมากกว่า 10% ของราคาบ้าน และมีภาระหนี้สินน้อย ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของผู้กู้

2. วินัยทางการเงิน

วินัยทางการเงินและการวางแผนการใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญมาก หากขาดการบริหารจัดการที่ดี อาจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินที่รับไม่ไหว โดยเฉพาะการกู้เงินสร้างบ้าน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก หากไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนด หรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้มาก่อน ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยในการใช้จ่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

เทคนิคเลือกธนาคารในการกู้เงินสร้างบ้าน

การเลือกธนาคารเพื่อยื่นขอสินเชื่อสร้างบ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการก่อสร้างและการผ่อนชำระดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่เป็นภาระกับผู้กู้มากเกินไป ดังนั้น คำแนะนำสำคัญในการเลือกธนาคารกู้เงินสร้างบ้าน ได้แก่

 1. อัตราดอกเบี้ย ควรเลือกธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำในช่วง 3 ปีแรก เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สามารถรีไฟแนนซ์หรือเปลี่ยนเจ้าหนี้ได้ เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
 2. วงเงินกู้ ควรเลือกธนาคารที่ให้วงเงินกู้สูงหรือเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ได้รับวงเงินกู้สูง ได้แก่ ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้และหลักประกัน
 3. บริการและความรวดเร็ว ควรเลือกธนาคารที่ให้บริการดี มีการให้ข้อมูล ติดตามความคืบหน้า และมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็วและชัดเจน
 4. ความสะดวกและความง่ายในการอนุมัติ ควรเลือกธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง หรือมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อบ้าน เนื่องจากจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่า

สรุป

การมีบ้านเป็นของตนเองเป็นความฝันของคนจำนวนมาก เพราะสามารถออกแบบชีวิตและความเป็นอยู่ได้อย่างอิสระ วิธีหนึ่งในการสร้างบ้านให้เป็นจริง คือการกู้เงินจากธนาคาร แต่ก่อนขั้นตอนการกู้เงิน หรือสินเชื่อสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ คุณต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนทางการเงิน เป้าหมายการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เป็นต้น

การเลือกธนาคารที่จะกู้ยืมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะธนาคารนั้นคือพันธมิตรที่จะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือคุณในการบรรลุความฝันการมีบ้านหลังนี้ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยพิจารณาถึงดอกเบี้ย เครดิตบูโร เงื่อนไขการผ่อนชำระ และความสะดวกในการติดต่อกับธนาคาร เพื่อให้เป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

กู้เงิน
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา