เช็คแบล็คลิส ง่าย ๆ กับระบบออนไลน์ ทำได้ด้วยตัวเอง 

เช็คแบล็คลิส

เรื่องการตรวจสอบประวัติหนี้เครดิตบูโร ผู้ใช้บริการสามารถทำได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือแม้แต่ที่ทำการไปรษณีย์ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบประวัติหนี้วิธีเช็คแบล็คลิสอย่างละเอียด และง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขสถานะแบล็คลิสต์ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (แบล็คลิส) จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลหนี้ค้างชำระ หรือรายละเอียดการผิดนัดชำระหนี้ แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นตรวจสอบจากที่ใด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแบล็คลิสได้จากบริการเครดิตบูโรผ่านบัญชีธนาคารของคุณเอง โดยสามารถตรวจสอบสถานะแบล็คลิสผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารชั้นนำดังต่อไปนี้

 • เปิดแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 • เลือกเมนู “บริการ”
 • เลือกรายการ “ตรวจสอบเครดิตบูโร”
 • เลือกวิธีรับผลการตรวจสอบระหว่าง “อีเมล” หรือ “จดหมายปิดผนึก” และกรอกที่อยู่ที่ต้องการ
 • ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
 • หากเป็นการใช้งานครั้งแรก กรอกรหัส PIN ยืนยันตัวตน
 • รอรับผลสำเร็จการทำรายการ
 • ผลการตรวจสอบทางอีเมลจะได้รับภายใน 1 วันทำการ
 • ผลการตรวจสอบทางจดหมายจะได้รับภายใน 7 วันทำการ
 • มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการครั้งละ 150 บาท
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับรายละเอียดคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • เปิดแอปพลิเคชัน TMB TOUCH และเข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนู “บัญชีของคุณ”
 • เลือกเมนู “อื่นๆ”
 • เลือก “ขอข้อมูลเครดิตบูโร”
 • เลือกรูปแบบการขอข้อมูลเครดิตบูโร และกดปุ่ม “ถัดไป”
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และแก้ไขหากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเช็คแบล็คลิส และยืนยันการยอมรับ
 • ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการจากบัญชีของท่าน
 • ตรวจสอบข้อมูลการร้องขอ และยืนยันการดำเนินการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรายละเอียดคะแนนเครดิตทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียม 150 บาท
 • หากต้องการรับรายงานแบบเอกสาร สามารถรับทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน มีค่าธรรมเนียม 150 บาท
 • เปิดแอปพลิเคชัน KKP Mobile
 • เลือกเมนู “บริการ”
 • เลือก “ตรวจสอบเครดิตบูโร”
 • กดปุ่ม “เพิ่มคำขอ”
 • เลือกรูปแบบข้อมูลการตรวจสอบแบล็คลิสว่าต้องการรับข้อมูลดิจิทัลหรือเอกสารกระดาษ จากนั้นเลือกบัญชีสำหรับชำระค่าธรรมเนียม และกดปุ่ม “ถัดไป”
 • เลือกประเภทคำขอตรวจสอบสำหรับบุคคลธรรมดา แล้วกด “ถัดไป”
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วเลือก “ยอมรับ”
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านทางข้อความ SMS เพื่อเข้าสู่ไฟล์ข้อมูลเครดิตบูโร
 • การตรวจสอบแบล็คลิสบูโร ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรายละเอียดคะแนนเครดิตทางอีเมลได้ภายใน 1 วันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียม 150 บาท
 • หากต้องการรับข้อมูลแบบเอกสาร สามารถรับเอกสารทางไปรษณีย์ได้ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ชุด โดยมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน 150 บาท
เช็คแบล็คลิส ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

การตรวจสอบประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (แบล็คลิส) สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา ผู้ยื่นคำร้องสามารถชี้แจงรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทันที โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชำระค่าธรรมเนียมบริการ 150 บาท

หลังจากยื่นคำร้อง ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับรายงานประวัติเครดิตจากสำนักงานเครดิตแห่งชาติทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ฉบับ

การตรวจสอบประวัติเครดิตจากบริการข้อมูลเครดิตบูโร สามารถทำได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ โดยขั้นตอนดังนี้

 • สอดบัตรเข้าตู้ ATM แล้วเลือกเมนู “ตรวจสอบเครดิตบูโรประชาชน”
 • ชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท เพื่อใช้บริการนี้
 • รอรับรายงานประวัติเครดิตทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ จะได้รับเอกสาร 1 ฉบับ

รายงานที่ได้รับจะแสดงข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของท่าน ซึ่งจะบอกว่าคุณติดบัญชีดำหรือแบล็คลิสท์หรือไม่ สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ ได้

ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติเครดิตผ่านทางไปรษณีย์ไทย มีดังนี้:

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1545 หรือสาขาที่ใช้บริการบัตรเครดิต
 • นำบัตรประชาชนมายื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 150 บาท
 • รอรับเอกสารรายงานเช็คแบล็คลิสประวัติเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตผู้บริโภค ซึ่งจะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ฉบับ

โดยวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับรายงานประวัติเครดิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือยื่นคำร้องต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

การตรวจสอบรายชื่อติดแบล็กลิสท์สามารถทำได้ที่ตู้ตรวจสอบเครดิตบูโร (ตู้คีออส) บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตู้คีออสจะให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับรายงานได้ทั้งแบบดิจิทัลและแบบพิมพ์ออกมา ขั้นตอนการเช็คแบล็คลิสประกอบด้วย 9 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สอดบัตรประชาชน
 • ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า
 • เลือกประเภทรายการตรวจสอบ
 • รับรหัส OTP ทางข้อความ SMS
 • กรอกอีเมลสำหรับรับรายงานดิจิทัล
 • รับรหัสผ่านเปิดไฟล์รายงานทาง SMS
 • รอรับรายงานทางอีเมลและนำบัตรออก
 • หากเลือกพิมพ์ออกมา สามารถนำบัตรออกได้ทันทีหลังจากประมาณ 15 นาที
ติดแบล็คลิส

ผู้ใช้บัตรเครดิตบางรายอาจพบว่าตนเองถูกบันทึกสถานะ “ติดเครดิตบูโร” ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงิน แม้จะมีความประสงค์จะใช้บริการ “กู้เงิน” แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม มีวิธีการดังนี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้

 • ชำระหนี้ค้างชำระให้หมด การชำระหนี้ที่ค้างชำระกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้หมดสิ้น จะช่วยให้กลับมาขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินได้อีกครั้ง หากมีหนี้สะสมจำนวนมาก สามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบการผ่อนชำระได้
 • สร้างประวัติการเงินที่ดี หลังจากปลดหนี้ค้างชำระแล้ว การใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัยและสร้างประวัติการเงินที่ดี จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินและผู้ให้กู้อื่น ๆ เมื่อต้องการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงิน รวมถึงการตรวจสอบสถานะบนบัญชีเครดิตบูโรเป็นประจำ จะช่วยให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ จะแก้ไขปัญหาเครดิตบูโรและกลับมาใช้บริการสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินได้อีกครั้งอย่างราบรื่น

หากพบว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในรายการผู้ติดหนี้ค้างชำระ แสดงว่าการบริหารจัดการเงินของคุณยังต้องได้รับการปรับปรุง การชำระหนี้ตรงตามกำหนดจะช่วยแก้ไขพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังมากขึ้น และเมื่อชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ระบบตรวจสอบบุคคลที่มีประวัติหนี้ค้างชำระจะบันทึกประวัติการชำระหนี้ใหม่ทดแทนประวัติเก่า ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคุณอีกครั้ง

และเราขอแนะนำคอนโดเลี้ยงแมวได้ที่เป็น Pet friendly ไม่มีกฎหรือข้อจำกัดที่สร้างความยุ่งยากในการดูแลสัตว์เลี้ยงในอาคาร ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถดูแลและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความหวาดกลัวจากเพื่อนบ้าน หรือทำให้ติดแบล็คลิสในการเข้าอยู่อาศัย

เช็คแบล็คลิส ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ในปัจจุบัน การเช็คแบล็คลิสเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนทำธุรกรรมการเงินนั้นมีความสำคัญมาก ระบบออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถเช็คประวัติและรายชื่อบุคคลที่มีปัญหาหรืออยู่ในบัญชีดำได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย เพียงป้อนข้อมูลบางอย่างลงในระบบ ก็จะได้รับผลการค้นหาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องผลประโยชน์ของคุณ เทคโนโลยีนี้ทำให้กระบวนการตรวจสอบประวัติเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น และหากต้องทำงานที่บ้านก็ควรมีต้นไม้ฟอกอากาศเพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์และเป็นมิตรต่อการทำงาน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา