กำจัดปลวกราคา สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ

กำจัดปลวกราคา

การกำจัดปลวกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบ้านหรืออาคาร แต่ละบริษัท กำจัดปลวกราคา เท่าไหร่ ? และ มีบริการที่แตกต่างกันออกไป ราคากำจัดปลวกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของพื้นที่ ความรุนแรงของปัญหา ระบบการกำจัดปลวก คุณภาพของสารเคมีที่ใช้ รวมถึงความชำนาญและประสบการณ์ของบริษัทกำจัดปลวก โดยราคาบริการอาจจะประมาณ 1,000-3,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้น

ดังนั้น การเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การกำจัดปลวกของท่านสำเร็จและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ ครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับปลวกเกิดขึ้นในบ้านหรืออาคารของท่านการกำจัดปลวกเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทให้บริการ การออกแบบห้องครัว นั้นก็สำคัญและคิดเรื่องปลวกให้ดีก่อนด้วย ประเมินราคาก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความสับสนและรับประกันคุณภาพของบริการ ดังนั้นการเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราปลอดภัยจากปลวกและไม่เสียเงินในการใช้บริการกำจัดปลวกโดยไม่จำเป็น

ปัจจัยอะไรที่ทำให้มีผลต่อราคาของการกำจัดปลวก

เมื่อพบปลวกขึ้นในบ้าน มักจะต้องการหาวิธีกำจัดปลวกอย่างเร็วทันใจ โดยบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีกำจัดปลวกด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกตามรังและบริเวณที่พบปลวกได้ แต่วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น หรือ วิธีไล่แมลงหวี่ ก็เป็นอีกปัญหาในครัวเช่นกัน เนื่องจากปลวกสามารถกลับมาอาศัยอยู่ในบ้านได้อีกเสมอ ปลวกยังสามารถกัดกินบ้านจนผุพังได้ จึงต้องมีการใช้บริการกำจัดปลวกจากบริษัท แต่หากไม่มีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดปลวก จะทำให้เกิดความสับสนในเรื่องราคาบริการกำจัดปลวก ซึ่งราคานั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท กำจัดปลวกราคา

ปัจจัยที่ทำให้ราคากำจัดปลวกแตกต่างกันนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการกำจัดปลวก ระบบการกำจัดปลวกที่ใช้ คุณภาพของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวก รวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ ดังนั้น หากต้องการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพบริการที่ดีเพื่อป้องกันการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

1. ขนาดของพื้นที่

การกำจัดปลวกต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณค่าบริการ แต่ละบ้านหรืออาคารมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ขนาดของบ้านหรืออาคารจึงเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณค่าบริการกำจัดปลวก เพราะพื้นที่บ้านหรืออาคารย่อมส่งผลต่อปริมาณน้ำยา สารเคมีกำจัดปลวก การพิจารณาขนาดของพื้นที่ ยิ่งขนาดพื้นที่กว้างเท่าไร ก็ยิ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกมากเท่านั้น

ก่อนตกลงใช้บริการ ควรติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอเข้าไปสำรวจหน้างานและวัดพื้นที่เพื่อใช้ในการคำนวณวัสดุอุปกรณ์และราคาต้นทุนในการกำจัดปลวก โดยผู้ให้บริการจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการกำจัดปลวก เช่น ขนาดพื้นที่ ปริมาณปลวกที่ต้องกำจัด และวิธีการกำจัดปลวก ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการกำจัดปลวกที่สามารถให้คำแนะนำและบริการที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราจะช่วยให้การกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ

2. ความรุนแรงของปัญหา

ความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับปลวกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคำนวณราคากำจัดปลวก แต่ละบ้านหรืออาคารมีปัญหาเรื่องปลวกที่แตกต่างกันออกไป บ้านหรืออาคารบางแห่งอาจอยู่ในระดับเริ่มต้นของปัญหา หรือปลวกกำลังระบาดมากกว่าหนึ่งรังในบ้าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้การกำจัดปลวกที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การใช้สถานีเหยื่อ ปริมาณน้ำยา หรือระยะเวลาที่มากขึ้นเพื่อให้การกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ก่อนตกลงใช้บริการ ควรติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสอบถามระดับความรุนแรงของปัญหาและปริมาณปลวกที่ต้องกำจัด ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการกำจัดปลวกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสูงให้กับบ้านหรืออาคารของเราจะช่วยให้การกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

3. ระบบการกำจัดปลวก

ระบบการกำจัดปลวกที่มีให้เลือกใช้ในปัจจุบันมีหลายแบบ แต่สำหรับระบบการกำจัดปลวกในบ้านเราจะมีอยู่ 3 ระบบหลัก ได้แก่ การกำจัดปลวกด้วยการวางท่อส่งสารเคมี การกำจัดปลวกด้วยการเจาะและฉีดน้ำยาใต้ดิน และการกำจัดปลวกด้วยการใช้สถานีเหยื่อ แต่ละระบบก็จะเหมาะสมกับสายพันธุ์ปลวกที่แตกต่างกันและมีวิธีการกำจัดปลวกที่แตกต่างกันอีกด้วย

หากเจ้าของบ้านไม่ต้องการใช้สารเคมีในการกำจัดและป้องกันปลวก ก็เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ การเลือกระบบการกำจัดปลวกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวกและป้องกันการระบาดของปลวกในอนาคต

4. คุณภาพของสารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ในการกำจัดปลวกมีความสำคัญอย่างมาก แม้ว่าการใช้ระบบการกำจัดปลวกเดียวกันก็จะต้องใช้สารเคมี หรือน้ำยาแตกต่างกันไปในคุณภาพและประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารเคมีที่มีคุณภาพดีและเป็นมาตรฐานจะช่วยให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ การใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสมหรือคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำจัดปลวกที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นอกจากนี้ การใช้วิธีกำจัดปลวกแต่ละวิธีก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป บางวิธีอาจทำให้ปลวกตายได้ทันที แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดปลวกตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การกำจัดปลวกให้หายขาดนั้นจะใช้เวลาระหว่าง 1-8 เดือน ขึ้นอยู่กับวิธีการ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ

คำแนะนำในการเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่เหมาะสม

คำแนะนำในการเลือกบริษัท กำจัดปลวก กำจัดปลวกราคา ที่เหมาะสม

การเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ได้บริการที่มีคุณภาพ กำจัดปลวกราคา เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ดังนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำหลาย ๆ ด้านที่ต้องคำนึงก่อนเลือกบริษัทกำจัดปลวกดังนี้

 • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท ควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกมาก่อน เพราะจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมืออาชีพและมีความสามารถเต็มที่
 • ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและสารเคมี ควรเลือกบริษัทที่มีเทคโนโลยีและสารเคมีที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
 • การรับประกันคุณภาพการบริการ ควรเลือกบริษัทที่มีการรับประกันคุณภาพการบริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการจะถูกดำเนินการอย่างมืออาชีพ
 • การให้บริการหลังการขาย ควรเลือกบริษัทที่มีการให้บริการหลังการขาย เช่น การติดตามผลการกำจัดปลวกหรือการบริการซ่อมแซมหลังจากการกำจัดปลวก
 • ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการให้บริการ ในการเลือกบริษัทกำจัดปลวกคุณต้องตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการให้บริการกับแต่ละบริษัท โดยควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการให้บริการ

ประโยชน์ของการกำจัดปลวก

การกำจัดปลวกเป็นการดำเนินการที่สำคัญและมีประโยชน์มากในการป้องกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

 • ป้องกันความเสียหายจากการทำลายของปลวก การกำจัดปลวกจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายของปลวกในบ้านหรืออาคารต่าง ๆ เช่น ความเสียหายทางโครงสร้าง ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ
 • ป้องกันการแพร่เชื้อโรค ปลวกสามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ การกำจัดปลวกจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อโรคจากปลวกได้
 • เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การกำจัดปลวกจะช่วยให้สภาพของทรัพย์สิน เช่น บ้าน อาคาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า คงค่าไว้ในระยะยาวโดยไม่ต้องเสียเงินในการซ่อมแซม และรักษา
 • เพิ่มความปลอดภัย ปลวกเป็นแหล่งอาศัยของแมลงอื่น ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ การกำจัดปลวกจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากแมลงอื่น ๆ ได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย การกำจัดปลวกเป็นการลดความเสี่ยงที่จะต้องซื้อไม้และวัสดุสำหรับซ่อมแซมที่ถูกทำลายโดยปลวก ซึ่งอาจจะใช้เงินลงทุนได้มาก
 • ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีจะช่วยลดการใช้สารเคมีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

วิธีป้องกันปลวกในอนาคต

กำจัดปลวกราคา เราควรใช้วิธีการเตรียมความพร้อมและป้องกันให้กับบ้านและอาคารของเรา เพื่อไม่ให้ปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน โดยวิธีการที่จะช่วยป้องกันปลวกได้แก่

 • การตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านและอาคาร เราควรตรวจสอบบ้านและอาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสภาพของไม้และโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันไม้เน่าหรือเป็นอาหารของปลวก นอกจากนี้ยังควรซ่อมแซมทันทีหากพบแต่งช่องว่างหรือบริเวณที่เป็นไปตามที่ปลวกอาจเข้าได้
 • การใช้วัสดุกันปลวก การใช้วัสดุกันปลวกเช่น สแตนเลส และพลาสติก สามารถช่วยป้องกันปลวกจากการเข้ามาทำลายบ้านและอาคารได้ และยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวก
 • การติดตั้งสแตนเลสและสารกันสนิมในบ้านและอาคารสามารถช่วยป้องกันการเกิดการเสียหายจากปลวก และช่วยให้โครงสร้างของบ้านและอาคารมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา