ต้นวาสนาออกดอก ตามความเชื่อหมายถึงอะไร

ต้นวาสนา

ต้นวาสนา (Tabebuia spp.) เป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามและเป็นที่นิยมปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่ต้นวาสนาออกดอกมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงฤดูใบไม้ผลิ และมักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความรักในบางสถานการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว การออกดอกของต้นวาสนาถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญในหลาย ๆ วัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความรักในชีวิตของมนุษย์

ต้นวาสนาปลูกยังไงให้ออกดอก

ต้นวาสนาจะออกดอกเมื่อมีการเตรียมต้นและดูแลอย่างถูกต้อง ดังนั้น การปลูกต้นวาสนาให้ออกดอกจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม: ต้นวาสนาต้องการแสงแดดมาก ๆ และดินที่ร่วนซุย ระบายน้ำดี ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอและดินอุดมสมบูรณ์
 • เตรียมดิน: ควรเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกต้นวาสนา โดยใช้ดินร่วนซุยผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • การปลูก: ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในหลุม แล้วนำต้นวาสนาลงปลูกในหลุม แล้วกลบดินให้แน่น
 • การดูแล: ต้องรดน้ำให้สม่ำเสมอ และให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นวาสนา โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 เดือน
 • การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือเป็นโรคออก เพื่อให้ต้นวาสนาเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี
 • การรอดูแล: ต้องรอดูแลต้นวาสนาอย่างสม่ำเสมอ และรอให้ต้นวาสนาเจริญเติบโตและออกดอก โดยปกติแล้วต้นวาสนาจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งอาจเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของต้นวาสนาและสภาพอากาศในพื้นที่ที่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ต้นวาสนาออกดอกปีละกี่ครั้ง

การออกดอกของต้นวาสนาจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในพื้นที่ที่ปลูก โดยปกติแล้วต้นวาสนาจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งอาจเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของต้นวาสนาและสภาพอากาศในพื้นที่ที่ปลูก

การออกดอกของต้นวาสนา จริง ๆ แล้วต้นวาสนาจะออกดอกได้ปีละครั้งเท่านั้น โดยมักจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น แต่อาจมีการออกดอกเพิ่มเติมในบางกรณีเช่น ถ้าต้นวาสนาได้รับการตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม หรือได้รับการดูแลอย่างดีเช่นการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การออกดอกของต้นวาสนายังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในพื้นที่ที่ปลูกด้วย

ต้นวาสนาออกดอกจะมีโชคไหม

ต้นวาสนาไม่เพียงแค่ทำให้สวยงามร่มรื่นและเป็นประดับในบ้านหรืออาคารเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยโบราณ คนไทยโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่างดีจนต้นวาสนาออกดอก จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโชคลาภและมีความเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ต้นวาสนายังมีคุณค่าทางการแพทย์ โดยใช้ใบวาสนาในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ใบวาสนายังมีสารสกัดที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ด้วย

ต้นวาสนา มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ต้นวาสนามีหลายชนิดด้วยกัน ดังนี้

ต้นวาสนาราชินี

ต้นวาสนาราชินี (Tabernaemontana divaricata ‘Flore Pleno’) เป็นพันธุ์พืชที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของต้นวาสนาแดง (Tabernaemontana divaricata) โดยมีลักษณะดอกที่มีกลีบดอกเยอะและเป็นรูปทรงดอกกุหลาบ สีขาว ดอกมีกลิ่นหอม ใบเขียวเข้ม ต้นวาสนาราชินีเป็นต้นไม้ประดับที่มีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมปลูกในสวนหรือบริเวณบ้าน โดยเฉพาะในการปลูกเป็นกระถางหรือต้นไม้ประดับในบ้าน

ต้นวาสนาด่าง

ต้นวาสนาด่าง (Tabernaemontana divaricata ‘Variegata’) เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะใบเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม มีลายสีขาวหรือเหลืองออกบนใบ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ใช้ประโยชน์เป็นต้นไม้ประดับในสวนหรือบ้าน

ต้นวาสนามังกรหยก

ต้นวาสนามังกรหยก (Tabernaemontana divaricata ‘Dragon Wing’) เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะใบเขียวเข้ม ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม แต่มีลักษณะดอกที่มีกลีบดอกเยอะและเป็นรูปทรงดอกกุหลาบ สีชมพูอมเหลือง ต้นวาสนามังกรหยกเป็นต้นไม้ประดับที่มีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมปลูกในสวนหรือบริเวณบ้าน

ต้นวาสนาอธิษฐาน

ต้นวาสนาอธิษฐาน (Tabernaemontana pandacaqui) เป็นพืชในวงศ์วาสนา (Tabernaemontana) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในบางประเทศ เช่น อินเดีย และฟิลิปปินส์ ต้นวาสนาอธิษฐานมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 10 เมตร ใบเขียวเข้ม มีลักษณะเป็นวงรี ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลเป็นผลไม้เล็ก ๆ สีเหลือง มีเมล็ดสีน้ำตาล

ต้นวาสนาประกายเงินประกายทอง

ต้นวาสนาประกายเงินประกายทอง (Tabernaemontana divaricata ‘Flore Pleno’) เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะใบเขียวเข้ม ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม แต่มีลักษณะดอกที่มีกลีบดอกเยอะและเป็นรูปทรงดอกกุหลาบ สีขาว และมีการประกายเงินประกายทองบนดอก ทำให้ดูสวยงามและน่าประทับใจ ต้นวาสนาประกายเงินประกายทองเป็นต้นไม้ประดับที่มีความน่าสนใจและเป็นที่นิยมปลูกในสวนหรือบริเวณบ้าน

ปลูกต้นวาสนา

ต้นวาสนาควรปลูกไว้ตรงไหนของบ้าน

ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและความชื้นสูง ดังนั้น ควรปลูกต้นวาสนาในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวัน และมีการระบายอากาศดี ไม่ควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดไม่เพียงพอหรือมีร่มเงาบ่อยๆ เช่นใต้ร่มของต้นไม้ใหญ่ หรือในที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ในที่ที่มีความชื้นสูงจนเกินไป

นอกจากนี้ ต้นวาสนายังเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยโบราณ ดังนั้น ควรปลูกต้นวาสนาในที่ที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในครอบครัว อาจจะปลูกไว้ในสวนหรือบริเวณที่แต่งบ้านมีการเดินทางผ่านไปมาบ่อยๆ เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวในภายหลัง โดยสามารถปลูกได้ทั้งในดินหรือกระถางก็ได้ แต่ควรเลือกใช้ดินที่มีคุณภาพดีและมีการระบายน้ำดีเพื่อให้ต้นวาสนาเศรษฐีเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม

การดูแลรักษาต้นวาสนาออกดอกดูแลอย่างไร

การดูแลรักษาต้นวาสนาออกดอกเพื่อให้มีการออกดอกสม่ำเสมอ สามารถทำได้โดยดูแลตามขั้นตอนดังนี้

 • ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ 14-14-14 หรือ 15-15-15 ทุก ๆ 2-3 เดือน โดยให้ปุ๋ยเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
 • ให้น้ำสม่ำเสมอ โดยรดน้ำให้ชุ่ม แต่ไม่แฉะ และหลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปที่อาจทำให้รากเน่าได้
 • ตัดแต่งกิ่งที่แห้งเสียหรือเป็นโรคออก เพื่อให้ต้นไม้มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีขึ้น
 • ตรวจสอบต้นไม้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่ามีโรคหรือแมลงที่เข้าทำลายหรือไม่ และดำเนินการกำจัดโรคหรือแมลงที่พบได้ทันที
 • ต้องเลือกตั้งที่ที่มีแสงแดดเพียงพอและมีอากาศถ่ายเทดี เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตและออกดอกได้ดี
 • หลังจากดอกบานแล้ว ควรตัดแต่งดอกที่เหี่ยวไปเพื่อให้ต้นไม้มีพลังในการเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีขึ้น
 • การดูแลรักษาต้นวาสนาออกดอก ต้องให้ความสำคัญกับการให้ปุ๋ย การให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง การตรวจสอบโรคและแมลง การตั้งที่ และการตัดแต่งดอก โดยควรดูแลตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นวาสนาออกดอกสม่ำเสมอและมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา นอกจากต้นวาสนาจะเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกไม้เพื่อเสริมดวงและโชคลาภแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับที่คนนิยมปลูกกันมากอีกด้วย

ต้นวาสนามีประโยชน์อะไรบ้าง

ต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าและประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ใช้เป็นต้นไม้ประจำบ้าน: ต้นวาสนาถือเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยโบราณ โดยมักจะปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อบันดาลให้เกิดความสุขและโชคลาภให้กับครอบครัว
 • ใช้ในการแพทย์: ใบวาสนามีสารสกัดที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อราและเชื้อไวรัส สามารถใช้รักษาโรคผิวหนัง และโรคทางเดินหายใจได้
 • ใช้เป็นเครื่องประดับ: ใบวาสนามีลักษณะทรงสวยงาม สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหรือตกแต่งบ้านได้
 • ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร: ใบวาสนาสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารได้ เช่น ใช้ในการปรุงอาหารเครื่องเทศ หรือใช้ในการทำเครื่องดื่ม
 • ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง: สารสกัดจากใบวาสนาสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางได้ เช่น ใช้ในการผลิตแชมพูและสบู่
 • ใช้เป็นเชื้อเพลิง: ไม้วาสนาสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา