ผลไม้ไหว้เจ้าที่ ให้ปัง เปิดทางรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย

ผลไม้ไหว้เจ้าที่

เรื่องลี้ลับและสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่มาก่อนในวัฒนธรรมไทย และยังคงถูกสืบทอดและนำไปใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคน โดยเฉพาะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่มีความลึกลับและกล่าวได้ว่าเป็นบางสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้โดยแท้จริง เจ้าที่เจ้าทางเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ก่อนที่มีมนุษย์เข้ามาสร้างบ้านเรือนหรืออาคาร ซึ่งมีความเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางจะช่วยคุ้มครองพื้นที่นั้น ๆ และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นให้กับผู้ที่ได้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางมีหลากหลายวิธี ซึ่งจะต้องจัดเตรียมของไหว้ให้พร้อม และหนึ่งในนั้นต้องมีผลไม้ไหว้เจ้าที่ เพื่อให้เกิดความปัง ถือได้ว่าเป็นการให้เจ้าที่เปิดทางรับทรัพย์  เพราะเชื่อว่า หากได้ทำการไหว้แล้วจะช่วยเปิดทางสว่างให้มีแต่ความโชคดีเข้ามา รับทรัพย์ และอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข 

ก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่ ทำไมจึงต้องไหว้เจ้าที่

คนไทยนิยมไหว้เจ้าที่เพราะเป็นประเพณีและศาสนาที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีความเชื่อว่าเจ้าที่จะคุ้มครองและพิทักษ์คนในบ้านไม่ให้เกิดอันตราย นอกจากนี้การไหว้เจ้าที่ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทาง ตามแนวคิดที่คนไทยเชื่อถือกันมานาน นอกจากนี้การไหว้เจ้าที่ยังเป็นการรักษาประเพณีของไทยอีกด้วย ทำให้เป็นเอกลักษณ์และความเป็นไทยของชาติเราที่ควรรักษาไว้ไม่ให้หายไป ซึ่งเชื่อว่าเจ้าที่จะคุ้มครองและพิทักษ์บ้านใหม่และผู้อยู่อาศัยในบ้านใหม่ไม่ให้เกิดอันตราย 

นอกจากนี้โชค ลาภ ภาพ มงคล เรียก ทรัพย์ การไหว้เจ้าที่ยังเป็นการเชื่อฟังและเคารพต่อผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นศีลธรรมและแนวคิดที่คนไทยเชื่อถือกันมานาน นอกจากนี้การไหว้เจ้าที่ยังเป็นการรักษาประเพณีและศิลปะการทำนายดวงชะตาของไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการไหว้เจ้าที่ก่อนย้ายเข้าบ้านใหม่เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการเข้าถึงบ้านใหม่ให้มีความ ปลอดภัย ร่วมอาศัยอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ความแตกต่างระหว่างศาลพระภูมิกับเจ้าที่

การกราบไหว้ทั้งศาลพระภูมิและเจ้าที่เจ้าทาง เป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการให้ความเคารพและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ดูแลคุ้มครองบ้านของเรา การไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ๆ ดังนี้

 • พระภูมิเป็นเทพเทวดาอารักษ์หรือวิญญาณชั้นสูงที่เราเชิญเข้ามาปกปักในบ้าน เพื่อปกป้องและดูแลรักษาพื้นที่และสมาชิกในบ้าน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวัฒนธรรมไทย ศาลพระภูมิจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างมากในการตกแต่งบ้านไทย ส่วนใหญ่แล้ว เราจะตั้งศาลพระภูมิไว้บริเวณหน้าบ้าน โดยศาลจะมีเสาเดียวและตั้งอยู่สูงกว่าศาลเจ้าที่ เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระภูมิ ศาลพระภูมิจะถูกปกป้องด้วยหลังคาที่กว้างมีสีสันสวยงาม ซึ่งเป็นการแสดงความสงบสุขของคนในบ้านที่ได้รับความคุ้มครองจากพระภูมิ
 • เจ้าที่เจ้าทาง หมายถึง ดวงวิญญาณของเจ้าของที่ดินหรือบรรพบุรุษที่อยู่อาศัย ณ สถานที่นั้น ๆ มาช้านานก่อนที่เราจะมาอาศัยหรือปลูกบ้าน ศาลเจ้าที่ที่ตั้งหน้าบ้านมักจะเป็นเรือนไทยจำลองที่มี 4 เสาหรือ 6 เสา และมักจะมีการนำผลไม้ไหว้เจ้าที่ และของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ เป็นการเคารพเจ้าที่เจ้าทางและบอกให้เห็นถึงความจงรักภักดีของผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น ๆ อีกทั้งยังเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางจะปกป้องคุ้มครองบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น ๆ ด้วย

สิ่งของที่ต้องเตรียม เมื่อต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเฮง

เมื่อต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เกิดความเฮง คุณควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้:

 1. ธูป 5 ดอก
 2. น้ำชา 5 แก้ว
 3. เทียน 2 เล่ม
 4. บูชาของแห้งและของคาว เช่น ขนมไทย, ข้าวเหนียว, ผลไม้ไหว้เจ้าที่ 9 อย่าง
 5. หมากพลู 9 คำ
 6. ดอกดาวเรือง เพื่อความเจริญรุ่งเรือง 9 ดอก
 7. ผ้าขาวบาง 1 ผืน
 8. สายสิญจน์ฯ  สีขาว 1 ม้วน
 9. เงินไหว้เจ้าที่เจ้าทาง (มักจะเป็นเงินทองหรือเงินแกะสลัก)

ควรเตรียมสิ่งของเหล่านี้ให้พร้อมก่อนไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เกิดความเฮง จากนั้นควรหารู้วิธีปฏิบัติตามประเพณี โดยหาคำแนะนำจากผู้รู้ หรือดูจากหนังสือ หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้การไหว้เจ้าที่เป็นไปตามประเพณีที่ถูกต้อง

ผลไม้ไหว้เจ้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปัง ๆ รวย ๆ ควรมีอะไรบ้าง ?

ผลไม้ที่นิยมใช้ในการไหว้เจ้าที่มีดังนี้:

 1. กล้วย: มีความหมายเป็นความมั่งคั่ง ความสุข และความสำเร็จ
 2. ส้ม: เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์
 3. มังคุด: มีความหมายเป็นความสมดุล ความสามัคคี
 4. ลำไย: มีความหมายเป็นความเจริญรุ่งเรือง
 5. น้อยหน่า: เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญ
 6. แอปเปิล: มีความหมายเป็นสุขภาพดี และความอุดมสมบูรณ์
 7. องุ่น: เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์
 8. สับปะรด: มีความหมายเป็นความสำเร็จ และความโชคดี

ตัวเลือกผลไม้ไหว้เจ้าที่สกุลฟิโลเดนดรอนขึ้นอยู่กับความถนัด ความเชื่อ และความนิยมในท้องถิ่น สำคัญที่สุดคือความศรัทธาและใจที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดถวายให้การไหว้เจ้าที่มีผลต่อความเฮง ความสำเร็จ และความสุขของตัวเองและครอบครัว

ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

การไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านเป็นฤดูกาลที่สำคัญและเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าที่เจ้าทาง การไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะช่วยสร้างความสุขในบ้านและช่วยประสบความสำเร็จในชีวิตของผู้ไหว้ด้วย การเลือกฤกษ์ในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของผู้ไหว้หรือเจ้าของบ้านด้วย หากมีเวลาและงบประมาณพอดี แนะนำให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางทุก ๆ 3 เดือน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและเพิ่มความเข้าใจต่อเจ้าที่เจ้าทาง 

นอกจากนี้ แนะนำให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 09.09 น. หรือ 12.00 น. เพื่อให้ผู้ไหว้สามารถจัดเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม การไหว้เจ้าที่เจ้าทางไม่ใช่เพียงแค่การซื้อของถวายเท่านั้น แต่เป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้น ผู้ไหว้ควรใช้เวลาในการเตรียมตัวและการจัดเตรียมของเหมาะสมเพื่อให้การไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

 • เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบริเวณที่จะไหว้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำความสะอาดนั้นมีเป้าหมายหลัก ๆ คือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไหว้ ควรจะทำความสะอาดศาลให้เรียบร้อยก่อนที่จะไหว้ การทำความสะอาดนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเก็บขยะ กวาดพื้น เพื่อช่วยให้บริเวณศาลเจ้าของเราสะอาดและมีความสวยงาม
 • ตั้งโต๊ะโดยผู้ไหว้หันหน้าเข้าหาตัวบ้าน จากนั้นปูผ้าขาวบางรอง และวางของไหว้รวมถึงผลไม้ไหว้เจ้าที่ทั้งหมดไว้บนผ้าขาวบาง การตั้งโต๊ะไหว้เป็นการบูชาและสักการะ แสดงถึงความเคารพ โดยที่ผู้ไหว้จะต้องหันหน้าเข้าหาตัวบ้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพและยินดีต้อนรับให้เข้ามาอยู่ในบ้านของผู้ไหว้ การปูผ้าขาวบางรองก็เป็นการบูชาอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งผ้าขาวบางนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติ ดังนั้นการวางของไหว้ทั้งหมดลงบนผ้าขาวบางก็เป็นการบูชาและสักการะอย่างสูงเช่นกัน
 • จุดธูปจุดเทียนท่องบทสวดพร้อมทั้งขอขมาลาโทษเจ้าที่ “ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเลขที่…(เลขที่บ้านของตัวเอง) บ้านหลังนี้ วันนี้วันดี ข้าพเจ้า…(ชื่อ-สกุล)ได้นำ เครื่องเซ่นไหว้ขอขมาลาโทษกรรม” หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ขอท่านจงโปรดลดโทษ เว้นเสียแต่อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย และโปรดช่วย… (คำอธิษฐานของเราเอง)”

วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศไทยที่มีมานาน ในบ้านเรือนและสถานประกอบการทั่วไป การไหว้เจ้าที่เจ้าทางถือว่าเป็นการขอพรขอความเป็นสิริมงคลและความประสบความสำเร็จในชีวิต วิธีการไหว้มีหลากหลายศาสตร์ให้เลือกปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความสะดวกใจของแต่ละคน ซึ่งการเชื่อมั่นในการไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั้นไม่เสียหายแต่อย่างใด ยังสามารถช่วยเสริมความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ความสำเร็จและความรุ่งโรจน์มาถึง แต่ก็ต้องพึ่งพาตัวเองไม่หวังพึ่งเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา