พิธียกเสาเอก เป็นวัฒนธรรมของไทยที่มีความสำคัญสูงสุดในการสร้างบ้าน

พิธียกเสาเอก

พิธียกเสาเอก เป็นศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่มีความสำคัญ โดยเป็นการเริ่มต้นในการสร้างบ้าน และเป็นการเชิดชูและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้าน พิธียกเสาเอกบ้านจะประกอบไปด้วยขบวนการฉลองเทศน์และการนำเสาเอกบ้านขึ้นไปตั้งที่สูงสุดของบ้าน โดยจะมีการนำสิ่งของต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือก น้ำและเครื่องดื่ม และพระประธานไปตั้งรอบเสาเอกบ้าน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้าน

พิธียกเสาเอกบ้านเป็นธรรมเนียมที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากคนไทยเชื่อว่าหากเริ่มต้นด้วยการทำพิธีอย่างเป็นมงคลแล้ว สิ่งที่ตามมาจะเป็นเพียงสิ่งดี ๆ เท่านั้น การยกเสาเอกบ้านจะต้องเลือกวันที่เหมาะสมตามประเพณี โดยจะต้องเป็นวันที่เหมาะกับการลงเสาเอก และต้องไม่เป็นวันที่ไม่ดีตามความเชื่อของคนไทย  ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่า พิธีลงเสาเอกบ้านเป็นธรรมเนียมที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากมีผลต่อการอยู่อาศัยของบ้านและยังเป็นการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปต่อย่างยาวนาน 

ความหมายของพิธีการลงเสาเอกคืออะไร

เสาเอกบ้านเป็นโครงสร้างที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีอยู่ เพราะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของอาคารหรือบ้าน เสาเอกในอดีตถูกสร้างจากวัสดุไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่มากในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้วัสดุคอนกรีตแทนเพื่อความคงทนทานและคงที่มากขึ้น แม้ว่าวัสดุที่ใช้กันจะเปลี่ยนไป แต่ความหมายของเสาเอกในเชิงความเชื่อยังคงเดิม นั่นคือแสดงถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเวลาและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

สิ่งที่ใช้สำหรับพิธีการยกเสาเอกแบบพอเพียง

สำหรับการลงเสาเอกบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบพอเพียง มักจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ไม้ ซึ่งสามารถหั่นและเลื่อยได้ง่าย และมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของอาคารหรือบ้านได้ เช่นไม้ไผ่ ไม้สัก หรือไม้ป่าอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีวัสดุอื่น ๆ เช่น ก้านกล้วยหรือเส้นใยที่สามารถใช้ผูกเสาเอกได้ และในบางกรณีก็มีการใช้วัสดุจากการตัดต้นไม้ เช่น ก้านไม้ตะไคร้ หรือไม้สังขยา แต่ในทุกกรณีก็ต้องใช้วิธีการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเสาเอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในอนาคต

นอกจากวัสดุที่ใช้แล้วยังมีขั้นตอนการลงเสาเอกที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย เช่น การเลือกตำแหน่งของเสาเอกที่ต้องการลงให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักของอาคารหรือบ้าน และการตรวจสอบความแข็งแรงของเสาเอกก่อนการใช้งาน โดยการตรวจสอบนี้สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือวัดแรงกด เช่น ไมครอนเทสเตอร์ หรือการใช้วิธีการกระทำที่จะทำให้เสาเอกยืดหยุ่นได้ เพื่อป้องกันการเกิดแตกหรือหักหลังจากที่ลงไปแล้ว

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่และชุมชน ยังมีการลงเสาเอกแบบพิธีการศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยมักจะมีการบูชาและวางของไว้ตามเสาเอก และสมาชิกในชุมชนจะมาร่วมกันประดิษฐานและฉลองเทศกาลต่าง ๆ ร่วมกันที่เสาเอกด้วยกัน ซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ อีกด้วย

ของมงคลที่ใช้ในพิธีการลงเสาเอกมีอะไรบ้าง

ของมงคลที่ใช้ในพิธียกเสาเอกแบบพอเพียงมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และชุมชน ตัวอย่างของมงคลที่มักใช้ประกอบพิธีการลงเสาเอกได้แก่

 • เสื้อผ้าที่มีลายต่าง ๆ ที่มีความสำคัญตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
 • ผลไม้ หรือของที่ใช้ในการปลูกพืช ซึ่งมักถูกนำมาใช้ในพิธีการเพื่อเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง
 • ตะกร้าหรือจานและชุดเครื่องใช้ที่ใช้ในการประดิษฐาน ซึ่งมักเป็นเครื่องเงินหรือเครื่องปั้นดินเผา
 • เหรียญหรือเงินที่ใช้เป็นการบูชา ซึ่งมักนำมาใช้ในพิธีการแต่งตั้งเสาเอก
 • สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีความสำคัญตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เช่น ไก่ หรือแพะ ที่มักถูกนำมาใช้ในพิธีการลงเสาเอกนอกจากนี้ ยังมีการใช้ของมงคลอื่น ๆ เช่น หินอัญมณี ประกอบพิธีการสร้างเสาเอก หรือหินที่มีความลับหรือคุณค่าตามศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน

นอกจากของมงคลที่ใช้ในพิธีการลงเสาเอกแล้ว ยังมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การลงเสาเอกเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่น

 • ตะเกียง ที่ใช้สำหรับตรวจสอบความแน่นหรือความเสียหายของเสาเอก โดยการเหยียบตะเกียงบนเสาเอก เมื่อเสียงที่ได้ยินเป็นความเท่าเทียมกัน แสดงว่าเสาเอกมีความแน่นและไม่มีความเสียหาย
 • ชุดวัดแรงกด เพื่อวัดแรงกดที่เสาเอก โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของเสาเอก
 • ล้อยคอ ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อเสาเอกกับโครงสร้างบ้านหรืออาคาร โดยสามารถปรับตัวได้ให้เหมาะสมกับความสูงและตำแหน่งของเสาเอก
ไม้มงคลที่ใช้ลงเสาเอก

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีการลงเสาเอก

ไม้มงคลที่ใช้ในพิธียกเสาเอกแบบพอเพียงคือ ไม้สายเทือก ซึ่งมักจะเป็นไม้กระถิน โดยมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร มีการต่อยอดกันเป็นชุด ๆ โดยมีลักษณะเป็นไม้ตรงและเรียบ มีการแต่งก้านด้วยผ้าไหมหรือเสื่อที่ผูกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายและจำเป็นต่อการลงเสาเอกของแต่ละภาคและวัฒนธรรม อาทิเช่น ในภาคเหนือจะใช้ผ้าขาว ในภาคกลางจะใช้ผ้าลายหมู่บ้าน และในภาคใต้จะใช้ผ้าเหลืองตามสีของเสื้อชุดประจำชาติ

นอกจากผ้าไหม ยังมีการแต่งไม้สายเทือกด้วยสิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะเกียงทองหรือตะเกียงเงิน เพื่อเพิ่มความงดงามและศักดิ์สิทธิ์ให้กับไม้สายเทือก นอกจากนี้ยังมีการจัดหามงคลอื่น ๆ เพื่อใช้ประดับไม้สายเทือก เช่น โบว์ดาง ผักขึ้นฉ่าย หรือดอกไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และวัฒนธรรมของแต่ละภาค การลงเสาเอกเป็นพิธีการที่สำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างใหญ่ ๆ เช่น วัด โบสถ์ หรืออาคารราชการ ซึ่งไม้สายเทือกจึงมีความสำคัญมาก

ใบไม้มงคลที่ใช้ในพิธียกเสาเอกแบบพอเพียง

ใบไม้มงคลที่ใช้ในพิธียกเสาเอกแบบพอเพียงคือ ใบมะเขือพวง ใบมะพร้าว ใบตะไคร้ และใบตอง เหล่านี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในศาสนาพุทธ โดยมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนา แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีความหมายเชิงศีลธรรม ซึ่งจะช่วยให้บ้านหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมีความเป็นมงคลและมีความสุขภาพดี นอกจากนี้ ใบไม้เหล่านี้ยังมีความสวยงามและเป็นไอเท็มตกแต่งที่น่าสนใจด้วย

นอกจากใบไม้เหล่านี้แล้ว ยังมีการใช้วัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ทอง สีแดง ปูนขาว เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสวยงามและมีความหมายมากขึ้น เช่น การใช้ทองแดงในการปั้นหรือสร้างสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งและอำนาจ หรือการใช้สีแดงในการเขียนหรือแต่งกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้นำ การใช้วัตถุดิบในการสร้างพิธีการและพิธีทางศาสนานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีสัญลักษณ์และความหมายที่สำคัญต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้นิยมในศาสนานั้น ๆ

ขั้นตอนการลงเสาเอกบ้านมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้านใหม่ลงเสาเอกบ้านมีดังนี้

 • วางแผนการติดตั้งเสาเอกบ้านโดยตรวจสอบขนาดและรูปแบบของเสาที่ต้องการติดตั้ง รวมถึงตำแหน่งและระยะห่างของเสาแต่ละตัว
 • เตรียมพื้นที่ในการติดตั้งเสาเอกบ้านโดยตัดแต่งพื้นที่ ตัดต้นไม้หรือของกำลังอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่เสียก่อน
 • ขุดหลุมลึกและกว้างเพียงพอสำหรับเสาเอกบ้าน ในตำแหน่งตามที่วางแผนไว้
 • นำเสาเอกบ้านลงไปในหลุมโดยมีการตรวจสอบว่าเสาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและอยู่ตรงไหนตามแผนที่วางไว้
 • เทใส่คอนกรีตไว้ในหลุมโดยทำให้เสาเอกบ้านติดตั้งได้อย่างแน่นหนา และรอให้คอนกรีตแห้งในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
 • ติดตั้งโครงสร้างของบ้านต่อจากนั้นโดยใช้เสาเอกบ้านเป็นโครงสร้างหลัก
 • ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของเสาเอกบ้านและโครงสร้างทั้งหมด โดยต้องใช้เครื่องมือในการวัด และตรวจสอบว่าโครงสร้างทั้งหมดถูกติดตั้ง
 • ทำการปูนรองพื้นบนพื้นที่ที่ติดตั้งเสาเอกบ้านและเชื่อมต่อกับเสาเอกบ้านด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น สกรู เกลียว หรือสายเหลือง
 • ติดตั้งแผ่นซีเมนต์บนเสาเอกบ้านและขาดเสียงที่มุมต่างๆ ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของโครงสร้างของบ้าน
 • ติดตั้งบังตาของบ้าน โดยใช้สายเหลืองเป็นการเชื่อมต่อกับเสาเอกบ้าน เพื่อให้บ้านมีความคงทนและปลอดภัย

ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่า พิธีลงเสาเอกบ้านเป็นธรรมเนียมที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากมีผลต่อการอยู่อาศัยของบ้านและยังเป็นการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่อไปอย่างยาวนาน

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา