โต๊ะหมู่บูชา เคล็ดลับการจัดให้ถูกต้อง เสริมสิริมงคล

ชาวพุทธเชื่อว่าการจัด โต๊ะบูชาพระ ในบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายและเสริมสิริมงคลแก่คนในบ้าน แต่ทั้งนี้ก็ต้องจัดให้เหมาะสมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดวาง ทิศทาง ตำแหน่ง จนถึงลำดับพระสงฆ์ เรามีคำแนะนำดี ๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระ

โต๊ะหมู่บูชา

ความสำคัญในการจัด โต๊ะหมู่บูชา

เป็นการเตือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญความดี มีปัญญา มีมโนธรรม เทิดทูนสิ่งที่ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาและพระบรมวงศานุวงศ์หรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษและบุคคลที่เราเคารพนับถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย มีลวดลายแกะสลัก ลงรัก ปิดทอง ฝังมุก และศิลปะอื่น ๆ บนพานบูชา

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้าน

องค์ประกอบหลักในการ จัดโต๊ะหมู่บูชา ในบ้านจะประกอบด้วยโต๊ะ 4 ขา วางคู่กันเพื่อตั้งบูชาและเซ่นไหว้ โต๊ะหมู่บูชาถูกแบ่งประเภทตามจำนวนโต๊ะที่เรียกว่า “โต๊ะหมู่” ซึ่งโต๊ะหมู่ที่นิยมจัดกันตามงานทั่วไปและในบ้าน ได้แก่ โต๊ะหมู่ 3,โต๊ะหมู่ 4, โต๊ะหมู่ 5, โต๊ะหมู่ 7 และโต๊ะหมู่ 9 ซึ่งมีการวางเครื่องสักการบูชาแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

การจัดโต๊ะบูชาพระ

นิยมใช้วางโต๊ะขนาดเล็กที่มีความสูงลดหลั่นกันบนโต๊ะฐาน และบูชาพระพุทธรูปด้วยกระถางธูป 1 ดอก เชิงเทียนอย่างน้อย 1 คู่ แจกันอย่างน้อย 1 คู่ และพานดอกไม้หรือพานพุ่มอย่างน้อย 1 พาน

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 3

เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กที่ดัดแปลงสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว และโต๊ะเล็ก 3 ตัว สำหรับใส่กระถางธูป เชิงเทียน พานวางดอกไม้ แจกัน และหิ้งพระ

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 4

เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็ก ประกอบด้วย โต๊ะฐาน 1 ตัว และโต๊ะเล็ก 4 ตัว สำหรับวางเหมือนโต๊ะหมู่ที่ 3

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 5

โต๊ะประเภทนี้เป็นโต๊ะขนาดกลาง ประกอบด้วย โต๊ะฐาน 1 ตัว และโต๊ะเล็ก 5 ตัว สิ่งที่เพิ่มจากโต๊ะหมู่บูชาที่ 4 คือพาน อาจวางพานดอกไม้ 3 พาน และพาน 2 หรือ 4 พาน

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7

โต๊ะนี้ใหญ่พอสำหรับบ้าน ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว โต๊ะเล็ก 7 ตัว วางพระพุทธรูป พระสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางพานพุ่ม หรือพานดอกไม้ข้างโต๊ะหมู่ที่ 5

โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9

โต๊ะชนิดนี้มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยโต๊ะฐาน 1 ตัว และโต๊ะเล็ก 9 ตัว มักจะวางพระพุทธรูป พระ หรือวัตถุมงคล เชิงเทียน พานพุ่ม และ/หรือพานดอกไม้นอกเหนือจากหมู่บูชาที่ 7

ข้อควรปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

ข้อควรปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ

 • การจัดโต๊ะหมู่บูชา 9 ควรอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้าน
 • หากไม่มีโต๊ะหมู่บูชาด้านบนสามารถใช้โต๊ะหรือตั่งที่มีรูปร่างและขนาดเหมาะสมแทนได้
 • ควรจัดเครื่องบูชาให้เรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ใช้วัสดุอย่างดี เช่น เครื่องแก้ว เซรามิก เครื่องโลหะ จัดวางอย่างเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
 • ต้องมีพระพุทธรูปเป็นประธาน แทนองค์พระพุทธเจ้าและบูชา ณ ตำแหน่งสูงสุดของหมู่บูชา
 • พระพุทธรูปองค์อื่นควรเรียงตามลำดับบารมี คือ พระสารีบุตร พระอานนท์ พระสิวลี ควรอยู่สูงกว่าพระอริยสงฆ์ เช่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต๊ะ ควรจัดตามลำดับอาวุโส
 • หากจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ควรวาง พระบรมสารีริกธาตุไว้ใกล้หรือติดกับพระพุทธรูป ให้นำพระธาตุนั้นมาเรียงตามลำดับบารมีด้วย โดยบูชาติด ๆ หรือตำแหน่งติดกับพระธาตุนั้น เช่น วางพระสิวลีไว้ข้าง ๆ
 • ห้ามวางพานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน กระถางธูป สูงกว่าพระพุทธรูป
 • หากบ้านเป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ควรทำฉากหรือผ้าม่านเพื่อแบ่งมุมโต๊ะหมู่บูชา พระ ให้เป็นสัดส่วน

เคล็ดลับที่ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระเพื่อเสริมมงคล

 • ตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชาควรอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกของบ้านและหันไปทางหน้าบ้าน ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตก
 • พระประธานควรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยตามวันเกิดของเจ้าภาพ หรือตั้งพระแก้วมรกต พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ปางประทานพร และสามารถตั้งพระประจำวันเกิดเป็นลำดับรองลงมา
 • ไม่ควรวางโต๊ะหมู่บูชาพระหันไปตรงกับประตู
 • ห้ามวางเตียงโดยให้ปลายเตียงหันไปทางห้องพระ
 • ไม่ควรวางห้องพระไว้ข้างห้องน้ำ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไหลมาเทมา หากจำเป็นให้หาตู้มาวางพิงผนังห้องน้ำ และตั้งโต๊ะบูชาพระหันหน้าไปทางอื่น
 • ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามทิศมงคลเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หนุนเต็มที่
 • ไม่ควรตั้งโต๊ะบูชาพระทิศกาลีของเจ้าภาพ เพราะทิศนี้เป็นทิศเสื่อมของเจ้าภาพ
 • เครื่องบูชาหลักต้องครบ จะไม่พลาดอะไร

หากใครสนใจและต้องการตั้งหมู่เพื่อบูชาพระในบ้านควร จัดโต๊ะหมู่บูชา ให้ถูกต้องและเหมาะสม การจะจัดโต๊ะไหว้พระให้ได้ดีที่สุดนั้นควรเริ่มจากการเลือกบ้านที่มีห้องและพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมก่อนซื้อบ้าน ดังนั้นจึงขอให้ใช้ข้อมูลข้างต้นในการพิจารณาประกอบด้วย

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา