ถังขยะ แยกประเภท การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

ถังขยะ แยกประเภท

การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ก่อนที่จะนำไปกำจัดไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด แต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามาสำรวจถังขยะ แยกประเภท ทำไมมันถึงสำคัญ และวิธีการแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง

การคัดแยกขยะเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราทุกคนควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หากขยะไม่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ดังนี้

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลังจากที่เราทิ้งขยะลงถังโดยไม่แยกประเภท ขยะเหล่านั้นจะถูกกองทับถมกันโดยไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม สิ่งของปะปนในกองขยะจะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรคและแบคทีเรีย ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ที่สัมผัสได้โดยตรง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก เช่น พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ เศษวัสดุเหลือใช้ และเศษอาหาร ก็จะเป็นภาระต่อระบบจัดการขยะ
 • ขยะอันตรายและสารเคมีปนเปื้อนไปกับขยะอื่น ๆ เช่น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่ สามารถปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย สารเคมีเหล่านี้อาจซึมลงดินและน้ำ ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
 • เราควรรับผิดชอบในการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะตามประเภทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะ การทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด แต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะ ช่วยป้องกันปัญหากองขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 
ประเภทถังขยะมีกี่ประเภท

การแยกถังขยะ แยกประเภทเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีถังขยะหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามลักษณะของขยะแต่ละประเภท ดังนี้

ถังขยะสีแดงใช้สำหรับทิ้งขยะมีพิษและสิ่งของอันตราย เช่น สารเคมีและวัตถุที่อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงเมื่อรวมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น วัตถุที่สามารถระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุกัมมันตรังสี และสิ่งของที่ทำให้เกิดโรค รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อคน สิ่งแวดล้อม สัตว์ และพืช เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือเก่า ขวดและภาชนะที่ใส่สารเคมี กระป๋องสเปรย์สารเคมี และกระป๋องสีสเปรย์

ถังขยะสีเหลืองใช้สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ขยะเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น พลาสติก แก้ว เศษโลหะ เศษอะลูมิเนียม กล่องนม ยางรถยนต์ กล่อง UHT และกระป๋องต่าง ๆ การทิ้งขยะในถังขยะสีเหลืองช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ถังขยะสีเขียวใช้สำหรับทิ้งขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะประเภทนี้มักเป็นขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ขยะเหล่านี้สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมักได้ ช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ

ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าใช้สำหรับทิ้งขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร การจัดการขยะเหล่านี้มักเน้นที่การกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การคัดแยกขยะตามประเภทเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขยะแต่ละประเภทควรถูกแยกและใส่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือถุงดำ จากนั้นมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสาธารณะ ซึ่งแบ่งตามประเภทของขยะ ดังนี้

1. ขยะทั่วไป ประกอบด้วยเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล ขยะประเภทนี้มักจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบหรือการเผา

2. ขยะเปียก เป็นขยะย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช และซากสัตว์ ขยะเหล่านี้มักจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนหากทิ้งไว้นาน อย่างไรก็ตาม ขยะเปียกสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์

3. ขยะรีไซเคิล มักเป็นบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ และเศษพลาสติก ขยะประเภทนี้สามารถนำไปหลอมและแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ขยะรีไซเคิลยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า

4. ขยะอันตราย ประกอบด้วยสิ่งของที่อาจมีสารปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ขยะประเภทนี้ต้องถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากมีสารเคมีอันตรายที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายต่อสุขภาพ

วิธีการแยกขยะให้ปลอดภัย

การแยกขยะอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคและอันตรายต่าง ๆ การเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจร่วมกันในครอบครัวเป็นก้าวแรกที่สำคัญ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เรามีขั้นตอนและวิธีการแยกขยะที่ปลอดภัยมาฝาก ดังนี้

1. ขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัยและชุดตรวจโควิด-19 ที่ใช้แล้วเป็นแหล่งเชื้อโรคที่สำคัญ จำเป็นต้องแยกขยะชนิดนี้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อมีดังนี้

 • ใส่ขยะในถุงแดงสำหรับขยะติดเชื้อ 2 ชั้น หรือถุงทั่วไป 2 ชั้น และระบุที่ถุงว่าเป็นขยะติดเชื้อ
 • ฉีดแอลกอฮอล์ 70% ที่ปากถุงขยะเพื่อฆ่าเชื้อ
 • มัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้ง
 • ล้างมือให้สะอาดหลังจากจัดการกับขยะ

2. ขยะมีคม ขยะประเภทมีด กรรไกร หรือมีดโกนหนวด ต้องถูกห่อหรือทิ้งลงในภาชนะที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตราย วิธีการทิ้งขยะมีคมมีดังนี้

 • ทิ้งใบมีดลงในขวดแล้วปิดฝาให้สนิท
 • ห่อใบมีดด้วยกระดาษหลาย ๆ ชั้น แล้วใส่ถุงแยกต่างหาก พร้อมเขียนหน้าถุงว่า ขยะมีคม เพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของถุงขยะ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เก็บขยะ

3. ขยะมีพิษที่พบได้บ่อยในบ้าน ได้แก่ น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาขัดกระจก ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดเครื่องเงินหรือทองแดง ยาขัดรองเท้า แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ วิธีการทิ้งขยะมีพิษมีดังนี้

 • แยกขยะมีพิษออกจากขยะทั่วไป หากเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกันเพื่อป้องกันปฏิกิริยาทางเคมี
 • รวบรวมขยะมีพิษไว้ในถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในถังขยะเฉพาะสำหรับขยะมีพิษ (ถังขยะสีแดง) หากไม่มีถังขยะสีแดง ให้เขียนหน้าถุงว่า ขยะมีพิษ หรือ ขยะอันตราย
 • สำหรับถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ แบตเตอรี่มือถือ หรือกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ ให้เก็บแยกถุง พร้อมติดป้ายหน้าถุง เช่น ขยะมีพิษ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว เพื่อความชัดเจนและปลอดภัย
ประเภทถังขยะมีกี่ประเภท

การรักษาความสะอาดของถังขยะ แยกประเภทเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยมีวิธีการดูแลความสะอาดของถังขยะแยกประเภทดังนี้

หลังจากทิ้งขยะหรือหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเก็บขยะแล้ว ควรทำความสะอาดถังขยะด้วยน้ำและผงซักฟอกให้ทั่วถึง จากนั้นนำถังขยะไปตากแดดให้แห้งก่อนนำกลับมาใช้งานใหม่ การทำเช่นนี้ช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

การใส่ถุงดำรองรับขยะก่อนทิ้งเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ถังขยะไม่สกปรกและสะสมคราบสกปรก การใช้ถุงดำจะทำให้การทำความสะอาดถังขยะง่ายขึ้นและยืดระยะเวลาการทำความสะอาดถังขยะให้นานขึ้น

ถังขยะ แยกประเภท เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ ส่งเสริมการรีไซเคิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การแยกขยะอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และควรปฏิบัติ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา