ดูดส้วม สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อบ้านในปัจจุบัน

ดูดส้วม

การบริการดูดส้วมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อบ้านในปัจจุบัน แต่มีหลายคนอาจละเลยเรื่องนี้ เพราะว่าในบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ มักจะไม่ได้คิดถึงการติดตั้งระบบดูดส้วมล่วงหน้า และในกรณีของคอนโดมิเนียม บางครั้งก็มักจะมีบริการดูดส้วมให้โดยนิติบุคคลที่ดูแลอย่างเป็นระบบ

การดูดส้วมหรือสูบส้วมคือการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายของผู้อยู่อาศัยในบ้านที่อยู่ในบ่อพัก ซึ่งส่วนมากจะตั้งอยู่ใกล้ห้องน้ำหรือรอบบ้าน แต่ละบ้านจะมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลที่แตกต่างกันด้วยขนาดและจำนวนที่ไม่เหมือนกัน บ่อพักจะฝังอยู่ในดินโดยมักจะมีฝาขนาดเล็กเหมือนจานกินข้าว ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบ่อซึมที่น้ำซึมออกตามร่องและพื้นดิน โดยน้ำบางส่วนอาจจะหมดไปเองหลังจากน้ำซึมออกไปตามพื้นดินหรือหลังจากน้ำฝนตก ส่วนบ่อพักที่เต็มแสดงถึงความผิดปกติของการใช้งานชักโครกที่อาจจะราดหรือกดแล้วลงช้า

การชักโครกตันเกิดจากสิ่งของที่หล่นลงในชักโครกและขวางทางน้ำ เช่น สบู่ ผ้าอนามัย หรือกระดาษชำระ ส่งผลให้การทำงานของชักโครกช้าลงหรือหยุดทำงานเอง ดังนั้นวิธีแก้ไขคือ

 1. ใช้สายปลดติด : ใช้สายปลดติดเพื่อปลดสิ่งของที่ขวางทางน้ำในชักโครกออกมา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขชักโครกตันแบบง่าย ๆ
 2. ใช้สารละลาย : ใช้สารละลายเพื่อช่วยละลายสิ่งของที่ติดอยู่ในชักโครก เช่น สารละลายทำความสะอาดชักโครกหรือสารละลายที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ที่ช่วยในการละลายสิ่งของอินทรีย์
 3. ใช้เครื่องมือช่วย : ในกรณีที่สิ่งของติดอยู่ในชักโครกมีความยากจะถอดออก เช่น กระดาษชำระหรือผ้าอนามัย อาจต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น คีมหรือคีมพลาสติกเพื่อช่วยดึงสิ่งของที่ติดออกมา
 4. การเรียกซ่อมบำรุง : หากหลังจากใช้วิธีดังกล่าวแล้วชักโครกยังคงตันอาจจำเป็นต้องเรียกช่างซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี โดยอาจจะต้องถอดชักโครกออกมาเพื่อทำการซ่อมแซมหรือถอดสิ่งของที่ติดอยู่ออกไปให้หมด

การป้องกันชักโครกตันสามารถทำได้โดยการไม่ทิ้งวัสดุที่อาจทำให้ชักโครกตันลงในชักโครก เช่น ไม่ทิ้งกระดาษชำระหรือผ้าอนามัยลงในชักโครกที่ไม่เหมาะสม และควรทำการดูแลรักษาชักโครกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาชักโครกตันในอนาคต แน่นอนว่าตามคอนโดจะมีการห้ามไม่ให้ทิ้ง รวมถึงบางแห่งอาจจะเป็นคอนโดเลี้ยงแมวไม่ได้

ดูดส้วม ท่อตัน
 1. ลูกยางปั๊ม : การใช้ลูกยางปั๊มเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เริ่มต้นด้วยการสวมหัวลูกยางลงในคอชักโครก จากนั้นกดปั๊มเป็นจังหวะเพื่อช่วยดันสิ่งที่อุดตันในท่อให้ไหลออกไป
 2. โซดาไฟ : โซดาไฟมีความสามารถในการกัดกร่อนและช่วยขจัดสิ่งที่อุดตันภายในชักโครก ใช้โซดาไฟผสมกับน้ำอุ่นแล้วเทลงไปในชักโครก สิ่งอุดตันก็จะหลุดออกไป อย่างไรก็ตามการใช้งานโซดาไฟต้องระมัดระวังและใส่ถุงมือป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากควันของโซดาไฟที่อาจเข้าตา
 3. น้ำยาล้างท่ออุดตัน : น้ำยาประเภทนี้มีสารละลายไขมันที่ช่วยละลายสิ่งที่อุดตันในชักโครก การใช้น้ำยาล้างท่ออุดตันต้องระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ใส่ถุงมือป้องกันขณะใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น
 4. สายงูเหล็ก : สายงูเหล็กมีลักษณะเป็นเส้นโลหะยาวที่มาพร้อมหัวจับ การใช้สายงูเหล็กคือการสอดสายโลหะลงไปในชักโครกแล้วหมุนด้ามจับไปมา แรงหมุนจะช่วยทำให้สิ่งที่อุดตันหลุดออกไป

หากใช้วิธีทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชักโครกตันได้ อาจต้องมองหาสาเหตุในขั้นตอนต่อไปเนื่องจากอาจมีส้วมเต็มอยู่ในชักโครกโดยไม่รู้ตัว และจำเป็นต้องทำการถ่ายโอนส้วมออกไปก่อนการแก้ไขปัญหาชักโครกตันต่อไป

เมื่อส้วมเต็ม สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสำรวจว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดส้วมเต็มมีอะไรบ้าง เช่น การใช้งานชักโครกมาเป็นระยะเวลานาน ๆ การไม่ได้ดูดส้วมมานานแล้ว มีการฝนตกหรือน้ำขังบริเวณรอบ ๆ บ่อพักหรือไม่ เพราะไม่ใช่ทุกสาเหตุที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการดูดส้วมเท่านั้น

 • หากสำรวจแล้วพบว่าส้วมเต็มเกิดจากการใช้งานชักโครกมานาน ก็สามารถเรียกใช้บริการดูดส้วมได้เลย
 • หากสำรวจแล้วพบว่าเกิดจากฝนตกหรือน้ำขัง จะต้องรอให้น้ำหรือฝนหยุดตกสักพักก่อน เพราะเมื่อน้ำแห้งไป ส้วมอาจจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าหากเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วส้วมยังเต็มอยู่ จึงค่อยเรียกใช้บริการดูดส้วม
ต้องดูดส้วมบ่อยแค่ไหน 

การดูดส้วมควรทำบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขของแต่ละบ้าน ส่วนใหญ่แล้ว การดูดส้วมจะต้องทำเมื่อส้วมเต็มและสร้างความไม่สะดวกในการใช้งาน อย่างไรก็ตามมีบ้านที่สามารถไม่ต้องดูดส้วมเป็นเวลาหลายปีได้ด้วย เนื่องจากมีการออกแบบระบบบ่อเกรอะและบ่อซึมที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับสาเหตุที่ส้วมเต็มนั้นมีหลายปัจจัยดังนี้

 1. ขนาดบ่อ : ถ้าบ่อมีขนาดเล็กเกินไป อาจจะไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณสิ่งปฏิกูลจากผู้ใช้งาน ทำให้ส้วมเต็มเร็วขึ้น
 2. น้ำซึม : น้ำที่ซึมเข้ามาในบ่ออาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ส้วมเต็ม เนื่องจากมันทำให้สิ่งปฏิกูลไม่สามารถย่อยสลายได้ตามปกติ
 3. ระบบบ่อเกรอะ-ซึมที่ไม่ทำงานอย่างเหมาะสม : บ่อเกรอะและบ่อซึมที่ทำงานไม่ดีอาจทำให้ส้วมเต็มได้ โดยเฉพาะถ้ามีการสร้างบ่อบางขนาดที่มีสิ่งปฏิกูลไม่สามารถย่อยสลายได้หรือมีการตัดสินใจวางที่ทำบ่อซึมที่สภาพดินไม่เหมาะสมสำหรับการซึม
 4. การรั่ว : การรั่วของบ่อหรือท่อส่งน้ำอาจส่งผลให้น้ำเข้ามาในบ่อซึมโดยไม่ต้องการ ทำให้เกิดส้วมเต็มได้

สำหรับบ้านที่สมบูรณ์และมีระบบบ่อเกรอะ-ซึมที่ดี การดูดส้วมอาจไม่จำเป็นต้องทำบ่อยมาก แต่ในบ้านที่มีปัญหาด้านบ่อและสิ่งแวดล้อม การดูดส้วมอาจจะต้องทำบ่อยขึ้น เช่น ทุก 6 เดือนหรือตามความจำเป็น

ดูดส้วม ท่อตัน

เพื่อแก้ไขปัญหาส้วมเต็มบ่อย คุณสามารถใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปได้ ระบบนี้รวมถึงการรวมบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงดิน

ถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้มีทั้งแบบไม่เติมอากาศและแบบเติมอากาศ (Aerobic Bacteria) ซึ่งใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบธรรมชาติ มีความเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีสภาพดินเป็นดินเหนียวและน้ำซึมลงดินได้ยาก

เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังประเภทนี้ และป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนตกค้างมากเกินไปจนเกินคราบฝังแน่นในถัง คุณควรสูบกากของเสียออกเป็นระยะๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี/ครั้ง

ดูดส้วมเป็นอีกหนึ่งวิธีการดูแลบ้านและที่พักอาศัยของคุณ เมื่อคุณหมั่นทำความสะอาดและให้ความใส่ใจ นอกจากจะช่วยให้บ้านน่าอยู่แล้ว ยังเสริมสุขภาพและสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

ในการแก้ไขปัญหาส้วมเต็มบ่อย สามารถใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อช่วยลดปัญหาได้ ระบบนี้รวมถึงการรวมบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงดิน

ในการดูแลถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้ เราควรสูบกากของเสียออกเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนตกค้างมากเกินไปจนเกินคราบฝังแน่นในถัง โดยเฉลี่ยที่ควรทำเช่นนี้ประมาณทุก 3-5 ปี/ครั้ง การดูดส้วมเป็นวิธีการดูแลบ้านและที่พักอาศัยที่สำคัญ เมื่อเราหมั่นทำความสะอาดและใส่ใจ นอกจากจะช่วยให้บ้านน่าอยู่แล้ว ยังเสริมสุขภาพและสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา