รีโนเวทห้องน้ำ กับไอเดียเปลี่ยนห้องน้ำให้สวยงาม น่าใช้

รีโนเวทห้องน้ำ

ห้องน้ำเป็นส่วนสำคัญของบ้านที่ผู้คนใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกวัน แต่ปัญหาในการใช้งานห้องน้ำก็เกิดขึ้นได้มากมาย โดยที่ส่วนใหญ่มักมาจากปัญหาฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ตอบโจทย์ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เล็กเกินไป ทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกในการใช้งาน สามารถแก้ไขโดยการเพิ่มพื้นที่ในห้องน้ำ อีกปัญหาหนึ่งคือ คราบสกปรกที่สะสมอยู่บนผิวห้องน้ำ เช่น คราบน้ำและคราบสีขาวบนกระจก ทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกในการใช้งานและทำความสะอาด สามารถแก้ไขโดยการใช้วัสดุที่ไม่จับคราบน้ำหรือไล่คราบสกปรกทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ บางคนอาจต้องการรีโนเวทห้องน้ำเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุภายในบ้าน เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู ย่า ตา ยาย ซึ่งห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ใช้งานบ่อยและเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การรีโนเวทก็เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว หรืออาจต้องการปรับปรุงห้องน้ำใหม่เพื่อการขายบ้านในอนาคต เพราะการปรับเปลี่ยนห้องน้ำใหม่จะช่วยเพิ่มมูลค่าบ้านให้สูงขึ้น โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีการตกแต่งที่สวยงามและมีคุณภาพจะช่วยดึงดูดผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น

ก่อนทำการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ เพื่อให้งบไม่บานปลาย ควรนึกถึงอะไรบ้าง ?

 • ตั้งงบประมาณ

การวางแผนงบประมาณเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินโครงการใดๆ อย่างไรก็ตามการวางแผนงบประมาณไม่ใช่เพียงแค่การกำหนดจำนวนเงินที่จะใช้ในโครงการ การวางแผนงบประมาณต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องการสิ่งของหรืออุปกรณ์อะไรบ้าง และจะทำการรีโนเวทสิ่งของอย่างไรให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ การวางแผนเชิงระบบจะช่วยให้เราสามารถประเมินตนเองได้อย่างแม่นยำว่าสิ่งที่ต้องการจะได้รับการเลือกหรือเหมาะสมกับโครงการหรือไม่

 • กำหนดระยะเวลา

ปกติแล้ว การรีโนเวทห้องน้ำจะใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่วันเท่านั้น แต่นั้นขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายและความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยมักจะแบ่งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนสีผนังหรือกระเบื้อง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เช่น สุขภัณฑ์ห้องน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของห้องน้ำ เช่น การเปลี่ยนท่อน้ำ การติดตั้งฝักบัว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม หากต้องการทำการรีโนเวทที่มีขั้นตอนและการทำงานที่ซับซ้อน การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่หลายชิ้น หรือการรื้อถอนองค์ประกอบที่มีอยู่เดิม เช่น การเปลี่ยนท่อน้ำหรือฝักบัว อาจจะใช้เวลานานกว่านั้น และอาจจะต้องใช้บริการช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การรีโนเวทเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 • ผู้รับเหมา ต้องมองหาให้ดี

หากห้องน้ำบ้านไหนทรุดโทรมเกินกว่าจะจัดการซ่อมแซมเองได้ การพึ่งพาหาผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่า การเลือกหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องพิจารณาความสามารถและความชำนาญของช่างเพื่อให้มั่นใจว่างานซ่อมแซมจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การเลือกช่างควรมีตัวเลือกอย่างน้อย 2 แห่งเพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น การพูดคุยที่ต้องรับรู้และเข้าใจในตัวแบบงาน ช่างที่เก่งและดีจะสามารถแนะนำแนวทางที่เหมาะกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

เคล็ดลับการรีโนเวทห้องน้ำ

เคล็ดลับการรีโนเวทห้องน้ำ ให้ถูกใจผู้อยู่อาศัย

การรีโนเวทห้องน้ำเป็นการปรับปรุงส่วนสำคัญของบ้าน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยชื่นชอบงูไม่มีพิษ และมีความพึงพอใจต่อผลงาน นี่คือเคล็ดลับที่ถูกใจผู้อยู่อาศัย

 1. วางแผนอย่างรอบด้าน – ควรวางแผนการรีโนเวทที่ครอบคลุมทั้งด้านความสวยงาม ความสะดวกสบาย และการใช้งาน โดยต้องคำนึงถึงการจัดเรียงพื้นที่ให้เหมาะสม การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ ระบบส่งน้ำที่ทันสมัย
 2. เลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ – การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยให้การใช้งานสะดวกสบาย มีความทนทานต่อการใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีสีสัน ลวดลายที่สวยงามยังช่วยเพิ่มความเป็นมาตรฐานให้กับห้องน้ำ
 3. รักษาความสะอาด – การรักษาความสะอาดของห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะห้องน้ำเป็นที่ที่มีการใช้งานสูงมาก เราควรทำความสะอาดบ่อย ๆ เพื่อให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม การรักษาความสะอาดของห้องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะห้องน้ำเป็นที่ที่มีการใช้งานสูงมาก เราควรทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอม และดูสะอาดเรียบร้อย
 4. ใช้แสงธรรมชาติ – การใช้แสงธรรมชาติในห้องน้ำจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและประหยัดพลังงาน ควรเลือกใช้วงจรไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีและมีการออกแบบเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 5. ปรับแต่งระบบอากาศ – การปรับแต่งระบบอากาศในห้องน้ำจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดความชื้นในห้องน้ำได้

ห้องน้ำสำหรบผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร

การออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีความจำเป็นในการใช้งานห้องน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้นการออกแบบห้องน้ำที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้ว ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุควรมีลักษณะดังนี้

 1. มีพื้นที่เพียงพอและเป็นระเบียบ : ห้องน้ำควรมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้สูงอายุเดินเข้าไปออกมาได้โดยสะดวก และควรจัดเก็บอุปกรณ์ในห้องน้ำให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันการลื่นไถลหรือทำให้ผู้สูงอายุล้มง่ายขณะใช้งาน
 2. มีแสงสว่างเพียงพอ : การมีแสงสว่างเพียงพอในห้องน้ำสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงในการล้มหรือบาดเจ็บ
 3. มีการติดตั้งช่องทางสำหรับการเข้าออก : ห้องน้ำควรมีช่องทางสำหรับผู้สูงอายุเข้าออกได้สะดวก 
 4. มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ : การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในห้องน้ำสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการล้มหรือบาดเจ็บของผู้สูงอายุได้ เช่น การติดตั้งมือจับ ตะแกรงในการระบายน้ำที่ไม่ลื่นไถล และเก้าอี้นั่งอาบแบบมีล้อเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น
 5. มีการติดตั้งระบบเตือนภัย : การติดตั้งระบบเตือนภัยเช่น ประตูเคลื่อนไหวและสายไฟฟ้าสำหรับการเรียกความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

การรีโนเวทห้องน้ำแบบ Loft สไตล์ปูนเปลือยและวินเทจ

การรีโนเวทห้องน้ำแบบ Loft สไตล์ปูนเปลือยและวินเทจ สามารถทำได้โดยการใช้สีเข้มหรือสีดำบนผนังของห้องน้ำ เพื่อเพิ่มความหรูหราและโดดเด่น โดยใช้วัสดุเช่นกระจกและโลหะ เช่นสแตนเลสสตีล หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นโลหะ และความสม่ำเสมอ สำหรับการตกแต่งฝ้าเพดาน ควรใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นหิน หรือไม้แข็ง ที่มีลักษณะเป็นเส้นไม้ชัดเจน หรือสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศที่ชื้นได้ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องน้ำ สำหรับการเลือกใช้วัสดุสำหรับพื้นห้องน้ำ สามารถใช้กระเบื้องหินอ่อน หรือไม้แข็ง ที่มีลักษณะเป็นเส้นไม้ชัดเจน หรือสามารถใช้ผ้าม่านคลุมหน้าต่างเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องน้ำ

การรีโนเวทห้องน้ำแนว Minimal & Modern 

สำหรับห้องน้ำแบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัดใครที่มีสภาพเก่าและต้องการปรับเปลี่ยนให้ออกมาในแนว Minimal & Modern นั้น ถือได้ว่าเป็นการออกแบบห้องน้ำที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยใช้วัสดุที่มีความทนทาน สะดวกต่อการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. วางแผนการออกแบบ: ก่อนเริ่มต้นการรีโนเวทห้องน้ำ ควรวางแผนการออกแบบให้ดีก่อน เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการ และสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
 2. เลือกวัสดุ: เลือกวัสดุที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น กระเบื้องเซรามิก 
 3. ออกแบบที่สะดวกสบาย: ออกแบบห้องน้ำให้มีความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น การวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน
 4. ใช้แสงธรรมชาติ: การใช้แสงธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและความสว่างในห้องน้ำ โดยใช้หน้าต่างหรือบานประตูแบบมีแก้วเพื่อให้แสงผ่านได้
 5. สีสัน: การใช้สีสันในการตกแต่งห้องน้ำแนว Minimal & Modern ควรเลือกใช้สีที่เป็นเนื้อเรียว และมีสีที่ไม่เข้มมากเกินไป เช่น สีขาว สีเทา หรือสีดำ

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา