5 ขั้นตอนการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร

เมื่อพิจารณาถึงการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะพบว่าสินเชื่อโฉนดที่ดินหรือสินเชื่อที่ดินเป็นสินเชื่อที่แสดงความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยให้วงเงินกู้สูงกว่าสินเชื่ออื่น ๆ สำหรับปี 2566 ผู้กู้จะต้องนำโฉนดที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันกับธนาคาร ถึงแม้ว่าการดำเนินการนำที่ดินเข้าธนาคารจะต้องใช้เอกสารและเงื่อนไขที่ซับซ้อน แต่ก็คุ้มค่ากับวงเงินที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผู้คนพบบ่อยครั้งคือไม่รู้ว่าควรนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี สำหรับผู้ที่ต้องการวงเงินสูง แนะนำให้เลือกนำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันที่ธนาคารที่มีชื่อเสียง ตัวอย่างเช่น ธนาคาร ธ.อ.ส ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น 

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความเชื่อถือในสถาบันการเงิน หรือไม่มีความสามารถในการทำธุรกรรมกับธนาคาร สามารถพิจารณาใช้บริการจากโรงรับจำนำที่ให้บริการโดยรับจำนำโฉนดที่ดินได้ หรือถ้าใครอยากมองหาทางเลือกอื่นอาจจะต้องพิมพ์ค้นหาไปว่าจำนองที่ดินที่ไหนดี 2566 โดยสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่รวบรวมสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่าไว้บริการสำหรับท่าน

ประเภทของโฉนดที่ดินแบบไหนที่สามารถขอสินเชื่อได้

วันนี้เราจะพาทุกคนรู้จักกับประเภทของโฉนดที่ดินแต่ละประเภท รวมถึงความแตกต่างของแต่ละประเภท เนื่องจากโฉนดที่ดินแต่ละประเภทมีบทบาทที่แตกต่างกัน บางประเภทสามารถซื้อ ขาย โอน หรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่บางประเภทไม่สามารถทำการซื้อ ขาย โอน ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่โฉนดเป็นมรดกและถูกโอนให้กับทายาทลูกหลานเท่านั้น นอกจากนี้ โฉนดแบบไหนที่สามารถขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ไหนดีได้บ้าง

1. โฉนดที่ดิน นส.4 (ครุฑแดง)

โฉนดนี้ให้กรรมสิทธิ์แท้จริงในที่ดินแก่เจ้าของ มีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน และมีหมุดแสดงพื้นที่ชัดเจน โดยเจ้าของสามารถทำกิจกรรมใด ๆ บนที่ดินดังกล่าวได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ โดยสามารถซื้อ ขาย โอน หรือจดจำนองได้

2. โฉนดที่ดิน นส.3ก (ครุฑเขียว)

โฉนดนี้เป็นเอกสารที่แสดงสิทธิ์การครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งจะมีระวางรูปถ่ายทางอากาศชัดเจนเหมือนกับโฉนด แต่จะแตกต่างกันที่ผู้ครอบครองจะต้องทำให้ที่ดินเกิดประโยชน์ขึ้น โฉนดสามารถปล่อยว่างได้ และยังสามารถซื้อ ขาย หรือโอนได้ตามปกติ

3. โฉนดที่ดิน นส.3/นส.3ข (ครุฑดำ)

โฉนดนี้เป็นหนังสือที่แสดงสิทธิ์การครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในพื้นที่ดินนั้น ๆ ซึ่งเหมือนกับโฉนด นส.3ก แต่จะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศและไม่ได้วัดพื้นที่โดยละเอียด แต่สามารถซื้อ ขาย หรือโอนได้ แต่ในบางครั้ง ผู้ซื้ออาจต้องรอให้มั่นใจว่าสามารถออกโฉนดได้ก่อนที่จะทำการซื้อขาย

นส.3 และ นส.3ข มีความแตกต่างกันดังนี้

  • นส.3: เป็นเอกสารที่นายอำเภอออกให้
  • นส.3ข: เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ที่ดินออกให้ แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ

4. โฉนดที่ดิน ส.ป.ก.4-01 (ครุฑน้ำเงิน)

โฉนดนี้ให้สิทธิ์ในการทำเกษตรกรรมบนที่ดินเท่านั้น แต่ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนเป็นโฉนดอื่นได้ แต่สามารถแบ่งตกทอดเป็นมรดกให้กับทายาทต่อไปได้ และทายาทก็จะต้องทำเกษตรกรรมบนที่ดินนั้นเท่านั้น โฉนดสามารถให้เช่าให้ผู้อื่นเพื่อใช้ในการเกษตรได้ โดยส่วนใหญ่เอกสารชนิดนี้จะออกให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ โดยสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการเกษตรได้ แต่ไม่สามารถนำไปจำนองได้ (ยกเว้นโครงการที่ระบุว่าสามารถใช้ ส.ป.ก.4-01 เป็นประกันได้) หากไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถคืนให้กับรัฐได้ แต่หากละเมิดเงื่อนไขหรือไม่ได้นำพื้นที่ไปทำการเกษตรจริงอาจถูกยึดคืนได้

ข้อควรระวัง โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร

ข้อควรระวังของการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร

การเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารเพื่อขอสินเชื่อเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการกู้เงินด่วน อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนดำเนินการ เนื่องจากการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารอาจมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีค่ามากของเราได้

แม้ว่าธนาคารที่รับโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้บริการโรงรับจำนำโฉนดที่ดินหรือกู้สินเชื่อที่ดินในปี 2023 กับบุคคลธรรมดา ควรให้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านและเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาฮวงจุ้ยบ้าน ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางครั้งคนที่ไม่หวังดีอาจเพิ่มเงื่อนไขที่ทำให้เราได้รับความเป็นธรรมไม่เท่าที่ควรได้ ถ้าเราพลาดการตรวจสอบสัญญาอาจทำให้เสียโฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินมีค่ามาก ๆ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ให้เงินกู้ ดังนั้น หากมีทางเลือกและมีเครดิตที่ดี การเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

สำหรับระยะเวลาในการจำนองที่ดินกับธนาคาร จะขึ้นอยู่กับกระบวนการและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์เพื่อทำการประเมินทรัพย์สิน และอาจใช้เวลาอีกเพื่อดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจำนอง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้กู้และธนาคาร

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารไม่ผ่าน เกิดจากอะไร

สำหรับบางคนอาจสงสัยว่าการมีหลักทรัพย์อาจทำให้การกู้เงินจากธนาคารเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงธนาคารต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจทำให้บางคนที่มีที่ดินหรือบ้านเป็นหลักค้ำประกันกับธนาคารยังไม่สามารถกู้เงินได้หรือกู้เงินได้เพียงน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จำเป็นต้องใช้ มาดูกันเลยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ไม่ผ่าน

ไม่มีประวัติการเดินบัญชี

หากไม่มีประวัติการเดินบัญชีหรือบันทึกรายได้ตามธนาคาร เช่น ไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่มีการเก็บรักษาประวัติการเงินให้กับธนาคาร อาจทำให้ธนาคารมองว่าผู้กู้มีความเสี่ยงสูงหรือรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการกู้ยืมเงิน

มีหนี้สูง

ถ้าผู้กู้มีหนี้สูงอยู่แล้ว เช่น หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้กู้ยืมอื่นๆ ที่ต้องผ่อนชำระเดือนละมาก ธนาคารจะพิจารณาว่าถ้ารับโฉนดที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ เงินที่กู้ได้จะไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้เก่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การกู้เงินไม่ผ่านได้

ประวัติการผ่อนชำระไม่ดี

ถ้าผู้กู้มีประวัติการผ่อนชำระเจ้าหนี้ที่ไม่ดี เช่น ผ่อนชำระล่าช้า ถูกติดเครดิตบูโร หรือมีประวัติการผิดนัดชำระเงินในอดีต ธนาคารจะพิจารณาว่าผู้กู้มีความเสี่ยงสูงในการผ่อนชำระหนี้และอาจปฏิเสธการกู้เงิน

ติดแบล็คลิสต์

ถ้าผู้กู้มีประวัติการไม่ชำระหนี้หรือถูกฟ้องและติดแบล็คลิสต์ ซึ่งหมายความว่าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินที่ผ่านมา ธนาคารจะพิจารณาว่าโอกาสที่ผู้กู้จะผ่อนชำระเงินได้ตรงตามข้อกำหนดก็น้อยมาก ทำให้ธนาคารอาจปฏิเสธการกู้เงินได้ง่าย

ในการพิจารณาการกู้เงิน ธนาคารมักจะพิจารณาหลายปัจจัยรวมกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการผ่อนชำระเงินของผู้กู้ คำแนะนำคือ ผู้ที่ต้องการกู้เงินควรมีประวัติการเงินที่ดี สร้างและรักษาประวัติการเดินบัญชีที่เป็นบวก มีรายได้ที่เพียงพอต่อการผ่อนชำระหนี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญากู้เงิน

เอาที่ดินเข้าธนาคาร – ที่ดินเปล่าเข้าธนาคารได้ไหม

การนำที่ดินเข้าธนาคารเป็นที่สงสัยของผู้คนที่สนใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถเอาที่ดินเปล่าไปเป็นทรัพย์สินค้ำประกันกับธนาคารได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่เราต้องการสมัครสินเชื่อที่ดิน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร และการพิจารณาการอนุมัติก็อาจมีการตัดสินใจจากผู้ให้สินเชื่อว่าต้องการรับที่ดินเปล่าหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารได้โดยเฉพาะโฉนดที่บอกว่าเป็นที่ดินเปล่า แต่มูลค่าของที่ดินที่เรานำไปเป็นทรัพย์สินค้ำประกันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในที่ดินนั้น ๆ ซึ่งสถานที่ที่ที่ดินอยู่ในเขตทำเลจะมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินนั้น เนื่องจากจะต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อเป็นฐานในการพิจารณาจำนวนเงินที่สามารถกู้ยืมได้จากธนาคาร

5 ขั้นตอนเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร มีขั้นตอนอะไรบ้าง? 

การนำโฉนดที่ดินบ้านชั้นเดียวสวย ๆ ไปเข้าธนาคารเพื่อขอสินเชื่อหรือการจำนองที่ดินเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนง่ายมากดังนี้

1. เตรียมเอกสาร

คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอสินเชื่อหรือการจำนองที่ดินกับธนาคารที่คุณเลือกไว้

2. ยื่นเอกสาร

นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นขอสินเชื่อหรือการจำนองที่ดินกับธนาคาร (บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารของผู้ค้ำประกันด้วย)

3. พิจารณาข้อมูล

สถาบันการเงินจะพิจารณาข้อมูลที่คุณส่งเข้ามารวมถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยเฉพาะของโฉนดที่ดิน

4. แจ้งผลการอนุมัติ

สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติการขอสินเชื่อหรือการจำนอง รวมถึงกำหนดวงเงินที่อนุมัติและอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

5. ทำสัญญา

เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะต้องทำสัญญาเพื่อเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารและรับเงินที่คุณขอสินเชื่อหรือจำนองไว้

สรุป

การนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารเพื่อขอสินเชื่อหรือการจำนองที่ดินเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดเวลาในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ถ้าหากคุณสนใจความยากลำบากในการขอสินเชื่อหรือจำนองที่ดิน คุณควรติดต่อธนาคารที่คุณเลือกไว้เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในกรณีนั้น ๆ

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา