ท้าวเวสสุวรรณ ควรตั้งตรงไหนของบ้าน แล้วมีวิธีบูชาอย่างไร

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพอีกองค์ที่หลายคนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ บางคนก็อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณไปบูชาที่บ้านด้วย แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร วันนี้เรารวบรวมข้อมูลวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณประจำบ้านมาฝากกัน ตั้งแต่ท้าวเวสสุวรรณ ควรตั้งตรงไหนของบ้าน วิธีกราบไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ บทสวดมนต์บูชาท้าวเวสสุวรรณ รวมถึงการบูชาวัตถุมงคลต่าง ๆ เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณที่อยากพกติดตัว เช่นใส่กระเป๋าสตางค์หรือวางไว้บนรถ แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ เรามาดู ประวัติท้าวเวสสุวรรณ กันก่อนดีกว่า

ท้าวเวสสุวรรณคือใคร ท้าวเวสสุวรรณมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ?

ท้าวเวสสุวรรณ มีชื่อเรียกทางพราหมณ์ว่า ท้าวกุเวร ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ท้าวไพสพ หรือ เจ้าแห่งอสูร คนจีนเรียกว่าไฉ่ซิงเอี้ย ท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าของยักษ์ในจตุโลกบาล เป็นผู้ปกครองทั้งสี่ทิศ ในสวรรค์ชั้นที่สี่ ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพประจำทิศ มีท้าววิรุฬหกหรือพระยมราช เทพประจำทิศ ท้าวทัตถะหรือพระอินทร์ เทพประจำทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก หรือ พระวรุณ เทพประจำทิศตะวันตก และเทพประจำทิศทั้ง 4 จะมีคนธนู นาค ครุฑ เทวดา อสูร ผี ปีศาจ เป็นบริวารอีกชั้นหนึ่ง

ตามพุทธตำนานกล่าวว่า ในชาติปางก่อน ท้าวเวสสุวรรณเป็นพราหมณ์มีนามว่า “กุเวร” ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยคั้นน้ำอ้อยเลี้ยงตัวเองและครอบครัว จนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ จึงบริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้และคนไร้บ้าน และด้วยบุญบารมีในครั้งนั้นทำให้พระพรหมและพระอิศวรได้ประทานพรให้พราหมณ์กุเวรส่งไปเกิดเป็นเทพชื่อกุเวรเทพบุตรผู้เป็นอมตะ ก่อนจะมาครองเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ ดูแลโลก ป้องกันสมบัติของโลก ดูแลยักษ์ อสูร และดูแลทิศเหนือ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง

อีกตำนานเล่าว่าท้าวเวสสุวรรณเดิมชื่อ “กุเวรพราหมณ์” ได้ทำบุญไว้มากจนได้ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงราชคฤห์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมา หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบัน จึงได้ถวายเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับด้วยอานิสงส์อันแรงกล้าในชาติภพต่อมา พระเจ้าพิมพิสารบังเกิดเป็นเทพบุตรมีทิพย์สมบัติ และมีอำนาจมากมาย

ขณะที่ตามคติพราหมณ์กล่าวว่าท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรหรือกุเปรันเป็นยักษ์ และน้องชายต่างมารดาของทศกัณฐ์แต่กลับไปนับถือท้าวมหาพรหม ทำให้เกิดความขัดแย้งกับบิดาซึ่งเป็นตระกูลยักษ์ ส่วนท้าวกุเวรก็โปรดปรานท้าวมหาพรหมมาก จึงพระราชทานบุษบกให้ลอยไปมาได้ตามชอบใจ ต่อมาทศกัณฐ์ชิงเอาบุษบกของท้าวกุเวรไปยึดเมืองลังกาที่ท้าวกุเวรปกครองท้าวมหาพรหมก็โกรธจัด จึงสร้างเมืองใหม่ให้ท้าวกุเวรปกครอง

การไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร ?

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ที่มีลักษณะเคร่งขรึม ในมือถือกระบองมีอิทธิฤทธิ์เป็นเทพยดาอารักษ์ เป็นเจ้าแห่ง ยักษ์ อสูร ภูตผีปีศาจ มีหน้าที่ป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่เข้ามาก่อทุกข์แก่มวลมนุษย์ ดูแล ปัดเป่าภยันตรายต่าง ๆ และปกป้องโลกมนุษย์ให้อยู่รอดปลอดภัย นอกจากจะมีหน้าที่คุ้มครองโลกมนุษย์แล้วยังเป็นเทพที่ช่วยบันดาลโชคลาภอีกด้วย ผู้คนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

ตามชื่อท้าวเวสสุวรรณ “เวส” แปลว่า พ่อค้า และ “สุวรรณ” แปลว่า ทอง ถือเป็นมงคลที่ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา และเป็นเทพที่มีฤทธิ์เดชมาก เป็นเจ้าแห่งภูติผีปีศาจ บทสวดท้าวเวสสุวรรณ สามารถช่วยกำจัดวิญญาณชั่วร้ายให้เกรงกลัวหลีกลี้หนีไกล คนไทยนิยมใช้ผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้รอบบ้านและหัวเตียง คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่อป้องกันภูติผีปีศาจหรือสิ่งอัปมงคลมารังควานคนในบ้าน และด้วยอดีตชาตินั้นท้าวเวสสุวรรณเคยได้รับพรวิเศษจากพระพรหม ให้มีชีวิตเป็นยืนยงเป็นอมตะ จึงสามารถช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้บรรเทาเบาบางลงได้ ช่วยให้คนมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง

การไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร ?

การอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้าน ควรตั้งไว้ที่ไหนของบ้าน

1. นำท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานบนแท่นหรือโต๊ะหมู่บูชาที่ได้จัดเตรียมไว้ แต่ควรวางให้ต่ำกว่าโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งที่วางพระพุทธรูปหรือหิ้งพระเล็กน้อย ถ้ามียันต์ท้าวเวสสุวรรณให้แปะไว้ข้างหลัง หรือหากต้องการบูชาจุดอื่น ๆ ในบ้าน เช่น บนโต๊ะทำงานควรมีถาดรองด้วย

ฤกษ์ในการอัญเชิญควรเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงตามจันทรคติหรือถือเวลาเช้าของวันพฤหัสบดี โดยให้ถือเอาวันครูเป็นฤกษ์แทน

2. ตั้งสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจุดธูป 9 ดอก ถวายเครื่องสักการะ เช่น น้ำ ผลไม้ ดอกไม้ จากนั้นกล่าวคำถวาย เริ่มจากนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพื่ออัญเชิญท้าวเวสสุวรรณดังนี้

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ” (กล่าว 3 ครั้ง)

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ

“ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ

อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ”

กล่าวต่อไปว่า สาธุ…ลูกชื่อ…นามสกุล…อยู่บ้านเลขที่…ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ทั้งหมด และขอกราบสักการะองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ทิศเหนือ เป็นผู้ดูแลปกปักรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อองค์หลวงปู่ท้าวเวสสุวรรณได้รับข้อมูลนี้แล้ว ขอจงดลบันดาล ให้ลูกหลานและครอบครัวจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ และขอให้องค์หลวงปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรด คุ้มครองบุตรหลานและครอบครัวให้ปราศจากภยันตรายทั้งปวงตลอดไปเทอญ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

1. ควรบูชาตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดี และก่อนทำพิธี ควรอาบน้ำแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย

2. ถวายน้ำและผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย สับปะรด ต่อด้วยสมาทานศีล 5 แล้วสวดพระคาถาชินบัญชร

3. จุดธูป 9 ดอก ถือดอกกุหลาบ 9 ดอก พนมมือ ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ส่วนใหญ่จะนิยมท่องบทสวดมนต์ 9 บท เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้าไปตลอดชีวิต

วิธีบูชาวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณ

นอกจากบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านแล้ว ยังมีวัตถุมงคลตั้งหน้ารถ เช่น รูปท้าวเวสสุวรรณ พกติดตัวไว้บูชา เช่น รูปท้าวเวสสุวรรณ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ แผ่นทองบูชาสลักรูปท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งใช้วิธีการบูชาแบบเดียวกัน นั่งสมาธิ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณ ท่องนะโม 3 รอบ แล้วตามด้วยบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องสักการบูชาก็ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ คือ ต้องเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในศีล 5 คิดดี ทำดี ไม่ทำลายศาสนา ใจกว้าง และเป็นผู้เผื่อแผ่ให้ทาน เป็นประจำก็จะช่วยให้การบูชาท้าวเวสสุวรรณสัมฤทธิ์ผลดังที่หวังมากยิ่งขึ้น

บทความใกล้เคียง

ติดต่อเรา